Đại lý CS-instrument Vietnam,CS-instrument Vietnam,CS-instrument

ANS hiện tại là đại lý của CS-instrument  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm CS-instrument, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn

Cata-
log-
ue
page
Description Device Brand name
  CHART RECORDER -- Cảm biến khí gas có hiển thị         
4-13 Intelligent chart recorder for compressed air and gases Measurement - control - indication - alarm - recording - evaluation  DS 500 + Accessories CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
14-25 Intelligent mobile chart recorder
Energy analysis - consumption measurement - leakage calculation at compressed air systems 
DS 500 mobile
+ Accessories
CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
18-25 Affordable mobile chart recorder, Energy analysis - flow measurement - leckage calculation at compressed air systems DS 400 mobile CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
26 Mobile current/effective power meter suitable for DS 500/ DS 400 mobile CS PM 600 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
27 CS ENERIUM 30 Current/effective power meter
 for panel mounting
CS ENERIUM 30 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
28-34 Hand-held instrument e.g. for flow measurement  PI 500 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
  HUMIDITY/DEW POINT MEASUREMENT - cảm biến độ ẩm/ điểm sương CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
40-45 Portable dew point meter for relative humidity,
temperature, dew point measurement 
DP 500 / DP 510 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
46-47 Portable dew point meter with integrated pressure sensor DP 400 mobile CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
50-51 Dew point sensor for membrane and desiccant driers  FA 510/515
DS 52-Set
CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
52-53 Dew point sensor for refrigeration driers  FA 510/515
DS 52-Set
CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
54-59 Dew point set for compressed air and gases DS 400 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
60-61 Dew point measurement for refrigeration,
membrane and desiccant dryers 
FA 500 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
62 Dew point measurement in explosive areas FA 515 Ex CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
62 Accessories mains units   CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
63-64 Accessories for dew point measurement and calibration   CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
FLOW/CONSUMPTION MEASUREMENT - Máy đo lưu lượng khí/ gas   CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
69-80 Precise flow measurement for compressed air and gases
for heavy duty industrial applications
VA 550/570 (ATEX) CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
81-89 Flow sensors for compressed air and gases VA 500/520 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
90-97 Flow station for compressed air and gases DS 400 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
98-99 Flow direction switch for compressed air systems VA 409 CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
100 Useful accessories: Measuring sections, Drilling jig   CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
101 Useful accessories: Spot drilling collars, thickness meter   CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument  
103 Calibration of flow sensors   CS-instrument/CSInstrument/CS Instrument