Đại lý Zennio Viet Nam Zennio Viet Nam  Zennio 

ANS hiện tại là đại lý của  Zennio  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  Zennio  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

ZVI-F55X1 Flat 55 X1. Glass capacitive push button 55x55 - 1 button - Custom (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVI-F55X1-GW Flat 55 X1. Glass capacitive push button 55x55 - 1 button - Gloss White (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVI-F55X2-S Flat 55 X2. Glass capacitive push button 55x55 - 2 buttons - Silver (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVI-F55X4-A Flat 55 X4. Glass capacitive push button 55x55 - 4 buttons - Anthracite (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVI-F55X4-GW Flat 55 X4. Glass capacitive push button 55x55 - 4 buttons - Gloss White (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
Tecla 55   Zennio Viet Nam
ZVIT55X1 Tecla 55 X1. PC-ABS Capacitive push button 55x55 - 1 button - Custom (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVIT55X2A Tecla 55 X2. PC-ABS Capacitive push button 55x55 - 2 buttons - Anthracite (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVIT55X4S Tecla 55 X4. PC-ABS Capacitive push button 55x55 - 4 buttons - Silver (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVIT55X6 Tecla 55 X6. PC-ABS Capacitive push button 55x55 - 6 buttons - Custom (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
ZVIT55X6W Tecla 55 X6. PC-ABS Capacitive push button 55x55 - 6 buttons - White (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam
Z35   Zennio Viet Nam
ZVI-Z35-A Z35. Capacitive touch panel - Anthracite Zennio Viet Nam
ZAC-PFSQTMD-W Polycarbonate frame for SQTMD family - White (sample) Zennio Viet Nam
ZAC-PFTMD-S Polycarbonate frame for TMD and Z41 family - Silver (sample) Zennio Viet Nam
ZAC-PFTMD-B Polycarbonate frame for TMD and Z41 family - Antrhracite (sample) Zennio Viet Nam
ZAC-HOLD Metallic assembly for Z35, Flat and Tecla families Zennio Viet Nam
ZN1-HOLDERSQ Metallic assembly for SQTMD family Zennio Viet Nam
ZN1-HOLDER Metallic assembly for ZAS, Z41 and TMD families Zennio Viet Nam
ACTUATORS   Zennio Viet Nam
ZIOIB20V2 inBOX 20 v2. KNX multifunction actuator for flush mounting - 2 outputs 16A Zennio Viet Nam
ZIO-MN20 MINiBOX 20. KNX multifunction actuator - 2 outputs 16A Zennio Viet Nam
ZIOMN45V2 MINiBOX 45 v2. KNX multifunction actuator - 4 outputs 16A / 5 inputs A/D Zennio Viet Nam
ZPR1612 ALLinBOX 1612. Multifunction device with KNX power supply, KNX-IP Interface, 16 outputs/12 inputs and logic module Zennio Viet Nam
ZAC-SHUC2C AC/DC Shutter coupler for up to two channels Zennio Viet Nam
CLIMATE   Zennio Viet Nam
ZCL-2XFC2P MAXinBOX FANCOIL 2CH2P. Fan coil controller for 2-pipe unit - 2 channels Zennio Viet Nam
ZIOMN45V2 MINiBOX 45 v2. Fan coil controller for 2-pipe unit / 5 inputs A/D Zennio Viet Nam
ZCL-FC010F MAXinBOX FC 0-10V FAN. Fan coil controller for up to two 2/4-pipe units with 0-10 VDC fan speed control signal Zennio Viet Nam
ZPR88 ALLinBOX 88. Multifunction device with KNX power supply, KNX-IP Interface, 8 outputs/8 inputs and logic module Zennio Viet Nam
ZCLFB230C1 FANinBOX 230V 1CH. Ceiling fan controller 3-speeds @230VAC Zennio Viet Nam
ZCLMITTE KLIC-MITTE. Mitsubishi Ecodan-KNX gateway (IT connector) Zennio Viet Nam
ZCLPA KLIC-PA. Panasonic gateway Zennio Viet Nam
LIGHTING   Zennio Viet Nam
ZDI-RGBCC3 Lumento C3. 3-channel constant current PWM dimmer for DC LED loads Zennio Viet Nam
ZN1DI-RGBX4 Lumento X4. 4-channel constant voltage PWM dimmer for DV LED loads Zennio Viet Nam
ZDI-DBDX2 DIMinBOX DX2. Universal dimmer actuator. 2 channels x 310W or 1 channel x 600W Zennio Viet Nam
ZDI-DLB6 DALIBOX Broadcast 6CH. KNX-DALI Broadcast Interface for up to 6 channels with up to 20 ballasts each Zennio Viet Nam
SENSORS   Zennio Viet Nam
ZIO-BIN2X BIN 2X. Universal Interface 2 binary inputs/LED outputs Zennio Viet Nam
ZIO-QUADP QUAD Plus. Input module with 4 analog-digital inputs Zennio Viet Nam
ZPDEZTPW EyeZen TP. KNX motion detector with luminosity sensor for ceiling mounting - White Zennio Viet Nam
ZS-FSEN-GW Flat Sensato. KNX Humidity and Temperature sensor for flush mounting - Gloss White Zennio Viet Nam
ZAC-NTC68F NTC epoxi probe with additional cover Zennio Viet Nam
ZPDEZINW EyeZen IN. Motion detector with luminosity sensor for ceiling mounting - White Zennio Viet Nam