Đại lý FSI Technologies Vietnam,RAA-60-40 FSI Technologies Vietnam,FSI Technologies Vietnam

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name

RSE series

Solid Shaft Encoder

bộ mã hóa vòng quay trục rắn/ encoder vòng quay trục rắn

FSI Technologies Inc. Vietnam

HDE series

FSI Technologies Inc. Vietnam

ESE series

FSI Technologies Inc. Vietnam

MBR series

FSI Technologies Inc. Vietnam

Defender series

FSI Technologies Inc. Vietnam

TuffCoder series

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-40-12

Kwangwoo Solid Shaft Encoder

bộ mã hóa vòng quay trục rắn Kwangwoo/ encoder vòng quay trục rắn Kwangwoo

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-60-16

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-60-18

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-60-20

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-60-22

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-60-56

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-60-56

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-66-60

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-80-30

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIB-A1-36

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIA-30-50

Hollow Shaft Encoders

bộ mã hóa trục rỗng/ encoder trục rỗng

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIA-38-52

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIA-40-08

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIA-40-10

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIA-60-54

FSI Technologies Inc. Vietnam

 RIA-80-24

FSI Technologies Inc. Vietnam

 RIA-80-24

FSI Technologies Inc. Vietnam

 RIA-80-24

FSI Technologies Inc. Vietnam

 RIA-80-24

FSI Technologies Inc. Vietnam

 RIA-80-24

FSI Technologies Inc. Vietnam

RAA-60-40

Absolute Encoders

bộ mã hóa tuyệt đối/ encoder tuyệt đối

FSI Technologies Inc. Vietnam

RAA-60-42

FSI Technologies Inc. Vietnam

RAA-60-44

FSI Technologies Inc. Vietnam

RAA-70-46

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIM-80-48

FSI Technologies Inc. Vietnam

RIM-80-0100-BVA

FSI Technologies Inc. Vietnam

Measuring Wheels

Encoder Accessories

phụ kiện cho encoder

FSI Technologies Inc. Vietnam

MB-1 Chariot Mounting Bracket

FSI Technologies Inc. Vietnam

F Series: Precision Flexible Shaft Coupling

FSI Technologies Inc. Vietnam

(C-1) 6 pin Military Style (MS) Series connector

Mating Connectors and Cables

khớp nối và cáp

FSI Technologies Inc. Vietnam

(C-2) 4 pin connector

FSI Technologies Inc. Vietnam

(C-4) 6 pin Military Style (MS) right angle connector

FSI Technologies Inc. Vietnam

(C-5) 10 pin connector

FSI Technologies Inc. Vietnam

(D-1) DB-9 connector

FSI Technologies Inc. Vietnam

(C1-F4) C-1 connector, flexicoupling and cable, assembled.

FSI Technologies Inc. Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng FSI Technologies Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm FSI Technologies tại Vietnam