LIST CODE MIKI PULLEY 

 

INVERTERS

BỘ BIẾN TỔNG

 

V7-01-4

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

V7-01-5

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

V7-01-6

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

V7-01-7

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

V7-01-8

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

V7-01-9

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

V7-01-10

V7 INVERTER

Bộ biến tổng V7

Miki Pulley

 

LINEAR SHAFT DRIVES

TRỤC TUYẾN TÍNH

 

SHM-162

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHM-163

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHM-165

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHM-252

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHM-254

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHM-256

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHM-258

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-06-162

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-06-163

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-06-165

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-08-252

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-08-254

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-08-256

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

SHD-08-258

Linear Shaft Drives

Trục tuyến tính

Miki Pulley

 

ROTATION SPEED INDICATORS

CHỈ SỐ TỐC ĐỘ QUAY

 

SD-28A

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-28B

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-38A

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-38B

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-53A

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-53B

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-75A

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-75B

Rotation Speed Indicators SD stand-alones

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập

Miki Pulley

SD-28A

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-28B

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-38A

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-38B

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-53A

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-53B

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-75A

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-75B

Rotation Speed Indicators SDs Stand-alone Models with Handles

Chỉ báo tốc độ quay SD độc lập có tay cầm

Miki Pulley

SD-50

Rotation Speed Indicators SD Differential Models

Chỉ báo tốc độ quay các mẫu vi sai SD

Miki Pulley

SD-100

Rotation Speed Indicators SD Differential Models

Chỉ báo tốc độ quay các mẫu vi sai SD

Miki Pulley

 

TORQUE LIMITERS

GIỚI HẠN MÔ-MEN XOẮN

 

TT-1X-01

Torque Limiters TT(01) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(01)

Miki Pulley

TT-2-01

Torque Limiters TT(01) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(01)

Miki Pulley

TT-2X-01

Torque Limiters TT(01) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(01)

Miki Pulley

TT-3-01

Torque Limiters TT(01) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(01)

Miki Pulley

TT-3X-01

Torque Limiters TT(01) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(01)

Miki Pulley

TT-4X-01

Torque Limiters TT(01) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(01)

Miki Pulley

TT-1X-03

Torque Limiters TT(03) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(03)

Miki Pulley

TT-2-03

Torque Limiters TT(03) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(03)

Miki Pulley

TT-2X-03

Torque Limiters TT(03) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(03)

Miki Pulley

TT-3-03

Torque Limiters TT(03) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(03)

Miki Pulley

TT-3X-03

Torque Limiters TT(03) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(03)

Miki Pulley

TT-4X-03

Torque Limiters TT(03) Types

Bộ hạn chế mô men xoắn loại TT(03)

Miki Pulley

XEM THÊM TẠI ĐÂY 


Anhnghison là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255