Nikka Densok VietNam | Đại lý hãng Nikka Densok Việt Nam

List code:

Models Name of products Vietnamese name Brand name
NT3R-J6B Metal Detector NT-series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NT Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NT3R-K4B Metal Detector NT-series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NT Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NT3R-L2B Metal Detector NT-series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NT Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA1-T300 Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA2-T300 Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA1-T400 Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA2-T400 Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA2-T500-CS(W) Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA1-T1000-BB Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA2-T750D-CS Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NA1-B500-CS Metal Detector  NA Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
MMVP-100R-BV Metal Detector - Pipe type Nikka Densok Máy dò kim loại - Loại ống Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
V-1500 Metal Detector for V Series Nikka Densok Máy dò kim loại dòng V Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
MMVD-100R-RB Metal Detector - Drop type Nikka Densok Máy dò kim loại - Loại thả Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AJ150 Rejector - Air Jet Nikka Densok Máy phân loại - Phản lực khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AJ200 Rejector - Air Jet Nikka Densok Máy phân loại - Phản lực khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AF150 Rejector - Air Flapper Nikka Densok Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AF200 Rejector - Air Flapper Nikka Densok Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AF250 Rejector - Air Flapper Nikka Densok Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AF300 Rejector - Air Flapper Nikka Densok Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
BD150 Rejector - Belt Dumper Nikka Densok Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
BD200 Rejector - Belt Dumper Nikka Densok Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
BD250 Rejector - Belt Dumper Nikka Densok Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
BD300 Rejector - Belt Dumper Nikka Densok Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
SP200 Rejector - Slide Plate Nikka Densok Máy phân loại - Phương pháp phân tách  Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AP300 Rejector - Air Pusher Nikka Densok Máy phân loại - Phương pháp đẩy khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AP400 Rejector - Air Pusher Nikka Densok Máy phân loại - Phương pháp đẩy khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
AP500 Rejector - Air Pusher Nikka Densok Máy phân loại - Phương pháp đẩy khí Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
NW1-C2040W+AF200 Checkweigher NW series Nikka Densok Cân kiểm tra dòng NW Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
ND2-D2040TAW+AF200 Checkweigher with Metal Detector Nikka Densok Cân kiểm tra với máy dò kim loại Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
SLC-NC Seal Leak inspector  Nikka Densok Máy kiểm tra rò rỉ niêm phong Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
SLI-IL Seal Leak Inspector for pouch Nikka Densok Máy kiểm tra rò rỉ niêm phong Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
PIF-121 Pinhole Inspector for food package Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm Nikka Densok Việt Nam
PIF-101 Pinhole Inspector for food package Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm Nikka Densok Việt Nam
PIF-102 Pinhole Inspector for food package Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm Nikka Densok Việt Nam
HDT-1 Pinhole Inspector for food package Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm Nikka Densok Việt Nam
HSE-701 Pinhole Inspector Portable type Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim loại xách tay Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
PDLL Pinhole Inspector Portable type Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim loại xách tay Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
HDB-II
AST/AS3
Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
HDK-2 Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
HDI Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam
HDR-3H Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok Nikka Densok Việt Nam

ANS đại lý chính thức hãng Nikka Densok VietNam | Đại lý hãng Nikka Densok Việt Nam

Liên hệ ngay nhận báo giá mới nhất về sản phẩm

Xem thêm sản phẩm về Nikka Densok VietNam

-> Quay về trang chủ