Đại lý Presto Vietnam,Presto Vietnam,Presto

ANS hiện tại là đại lý của Presto  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

  PAINT, PLATING AND COATING TESTING INSTRUMENTS Presto Vietnam, đại lý Presto
KORROX- III SALT SPRAY CHAMBER (CORROSION TESTER)- PATENT  NO. 244580 Presto Vietnam, đại lý Presto
KORROX- III © CASS CUM SALT SPRAY CHAMBER- PATENT NO. 244580 Presto Vietnam, đại lý Presto
PCM -02 (PRIMA) CUPPING MACHINE - PRIMA SERIES Presto Vietnam, đại lý Presto
PCC- 800 HUMIDITY CHAMBERS/ CONDITIONING CHAMBERS Presto Vietnam, đại lý Presto
PCC- 900 (PRIMA) HUMIDITY CHAMBERS/ CONDITIONING CHAMBERS PRIMA (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
PTH- 225 PTH: PROGRAMMABLE TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER -40 DEG TO +150 DEG Presto Vietnam, đại lý Presto
PWBD- 0135 DIGITAL WATER BATH Presto Vietnam, đại lý Presto
PWBD- 235 (PRIMA) WATER BATH DIGITAL - TOUCH SCREEN Presto Vietnam, đại lý Presto
ULT- 254- PRIMA ULTRA LOW DEEP  FREEZER- TOUCH SCREEN Presto Vietnam, đại lý Presto
PSO- 451 LABORATORY HOT AIR OVEN Presto Vietnam, đại lý Presto
PSO- 460 (TOUCH SCREEN) LABORATORY HOT AIR OVEN- TOUCH SCREEN Presto Vietnam, đại lý Presto
SPECTRUM I - (ASIA) COLOUR MATCHING CABINET- CMC- ASIA Presto Vietnam, đại lý Presto
TP 800 TP 800 PORTABLE SPECTROPHOMETER Presto Vietnam, đại lý Presto
TP 110 TP 110 PRECISION COLOR MEASUREMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
TP 310  TP 310 PORTABLE COLOR MEASUREMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
TKT 862 GLOSS METER TRI-ANGLE Presto Vietnam, đại lý Presto
PIR-68 IMPACT RESISTANCE TESTER FOR PAINT: DIRECT Presto Vietnam, đại lý Presto
PIR-69 IMPACT RESISTANCE TESTER FOR PAINT: DIRECT Presto Vietnam, đại lý Presto
TCT- F01 COATING THICKNESS GAUGE FERROUS Presto Vietnam, đại lý Presto
TCT- NF01 COATING THICKNESS GAUGE NON FERROUS Presto Vietnam, đại lý Presto
TCT- FNF01 COATING THICKNESS GAUGE FERROUS & NON FERROUS Presto Vietnam, đại lý Presto
PSPL- 855 UV LIGHT ACCELERATED WEATHERING TESTER (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
PBUAW- 852 BENCH UV LIGHT ACCELERATED WEATHERING TESTER (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
PVT- 100 VIBRATION TABLE Presto Vietnam, đại lý Presto
PSHT- 80 STRATCH HARDNESS TESTER- MOTORISED Presto Vietnam, đại lý Presto
PSHT- 40 STRATCH HARDNESS TESTER- HAND OPERATED Presto Vietnam, đại lý Presto
PCBM- 080 CONICAL BENDING MANDREL Presto Vietnam, đại lý Presto
MF- 4 (900) MUFFLE FURNACE Presto Vietnam, đại lý Presto
MF- 4 (900) (PRIMA) MUFFLE FURNACE - HMI PRIMA SERIES Presto Vietnam, đại lý Presto
PSPH- 7100 BENCH TOP PH-MV METER- LCD DISPLAY Presto Vietnam, đại lý Presto
PH/ ORP PH/ ORP/ CONDUCTIVITY/ TDS METER- LDC DISPLAY Presto Vietnam, đại lý Presto
 PSPL- 867 XENON TEST CHAMBER- PSPL- 867 Presto Vietnam, đại lý Presto
PSPL- 866 XENON TEST CHAMBER- PSPL- 866 Presto Vietnam, đại lý Presto
  PLASTIC AND POLYMER TESTING INSTRUMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
MFI- DX MELT FLOW INDEX TESTER- DELUXE MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
MFI- NXG MELT FLOW INDEX TESTER- NXG MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
MFI- MFR MELT FLOW INDEX- MFR MODEL (METHOD - A &B) Presto Vietnam, đại lý Presto
TTM- S (AS PER CAPACITY) TENSILE TESTING MACHINE DIGITAL Presto Vietnam, đại lý Presto
TTM- D (AS PER CAPACITY) DIGITAL TENSILE TESTING MACHINE CAP 2500KG Presto Vietnam, đại lý Presto
TTM- D © ZEUS ULTIMO TENSILE TESTING MACHINE- COMPUTERISED - ZEUS ULTIMO Presto Vietnam, đại lý Presto
TTMC- LCD TENSILE TESTING MACHINE WITH COF (LCD DISPLAY)- MODEL NO. TTMC-LCD Presto Vietnam, đại lý Presto
ULT- 244 ULTRA LOW DEEP  FREEZER Presto Vietnam, đại lý Presto
SPECTRUM I - (ASIA) COLOUR MATCHING CABINET- CMC- ASIA Presto Vietnam, đại lý Presto
TP 110 TP 110 PRECISION COLOR MEASUREMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
TP 310 TP 310 PORTABLE COLOR MEASUREMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
TP 800 TP 800 PORTABLE SPECTROPHOMETER Presto Vietnam, đại lý Presto
HDT/ VSP- 500 HEAT DEFORMATION TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
IZC- 222 DIGITAL IZOD/ CHARPY IMPACT TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
NC- 22 NOTCH CUTTER (MOTORISED) FOR IMPACT TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
CBD- 501 CARBON BLACK DISPERSION TEST APPARATUS Presto Vietnam, đại lý Presto
CBC- 165 CARBON BLACK CONTENT APPARATUS Presto Vietnam, đại lý Presto
DSGB DIGITAL SPECIFIC GRAVITY BALANCE Presto Vietnam, đại lý Presto
PCC- 800 HUMIDITY CHAMBER/ CONDITIONING CHAMBER Presto Vietnam, đại lý Presto
PCC- 900 (PRIMA) HUMIDITY CHAMBER/ CONDITIONING CHAMBER PRIMA (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
ASTM- D1776 HUMIDITY/ CONDITIONING CHAMBER DELUXE MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PTH- 225 PTH: PROGRAMMABLE TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER -40 DEG TO +150 DEG Presto Vietnam, đại lý Presto
PVT- 100 VIBRATION TABLE Presto Vietnam, đại lý Presto
PEC- 1001 ENVIROMENTAL STRESS CRACKING RESISTANCE TESTER- ESCR Presto Vietnam, đại lý Presto
MF- 4 (900) MUFFLE FURNACE Presto Vietnam, đại lý Presto
MF- 4 (900) (PRIMA) MUFFLE FURNACE - HMI PRIMA SERIES Presto Vietnam, đại lý Presto
M- 90 MOISTURE ANALYZER- M 90 Presto Vietnam, đại lý Presto
PDT- 0134 DROP TESTER- MANUALLY OPERATED Presto Vietnam, đại lý Presto
PDT- 0135 DROP TESTER MOTORISED PREUMATAG Presto Vietnam, đại lý Presto
GCK GRAMMAGE CHECKING KIT Presto Vietnam, đại lý Presto
PDI- 350 DART IMPACT TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PDI- 350 (PRIMA) DART IMPACT TESTER- PRIMA MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
MAGNA- MIKE 8600 WALL THICKNESS GAUGE- (MAGNA- MIKE 8600) Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 156 TEARING STRENGTH TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 560 PRIMA TEARING STRENGTH TESTER- MODEL NO. PTT- 560 PRIMA Presto Vietnam, đại lý Presto
PLHS-22 (150MM) LABORATORY HEAT SEALER- PRIMA MODEL NO. PLHS-22 (150MM) Presto Vietnam, đại lý Presto
PLHS-500(150MM) LABORATORY HEAT SEALER- PRIMA MODEL NO. PLHS-500(150MM) Presto Vietnam, đại lý Presto
PPSS- 2000 PEEL/ SEAL/ BOND AND ADHESION STRENGTH TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PPSS- 2000 © (WINTEST) PEEL/ SEAL/ BOND AND ADHESION TESTER DIGITAL CUM COMPUTERISED MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PCOF- S03 CO- EFFICIENT OF FRICTION TESTER DIGITAL- MODEL NO. PCOF- S03 Presto Vietnam, đại lý Presto
PCOF- S03 © (WINTEST) CO- EFFICIENT OF FRICTION TESTER DIGITAL CUM COMPUTERISED (WINTEST) Presto Vietnam, đại lý Presto
PFT- UL- 94 FLAMMABILITY TESTER (UL-94) Presto Vietnam, đại lý Presto
PS0- 451 LABORATORY HOT AIR OVEN Presto Vietnam, đại lý Presto
PSO- 460 (TOUCH SCREEN) LABORATORY HOT AIR OVEN- TOUCH SCREEN Presto Vietnam, đại lý Presto
BBT- 707S BALLOON BURST  TESTER- MODEL NO. BBT- 707S Presto Vietnam, đại lý Presto
PBUAW- 852 BENCH UV LIGHT ACCELERATED WEATHERING TESTER (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
PSPL- 855 UV LIGHT ACCELERATED WEATHERING TESTER (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
TKT 862 GLOSS METER TRI-ANGLE Presto Vietnam, đại lý Presto
PSPL- 867 XENON TEST CHAMBER- PSPL- 867 Presto Vietnam, đại lý Presto
PPF- 0165 PUNCTURE TESTER FOR FILMS Presto Vietnam, đại lý Presto
PPPD- 0116 (dro) DIGITAL PROFILE PROJECTOR Presto Vietnam, đại lý Presto
IIM ILLUMINATED MAGNIFIERS Presto Vietnam, đại lý Presto
PDWT- 0137 DEAD WEIGHT TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto