Đại lý Jenco vietnam,Jenco vietnam,Jenco 

ANS hiện tại là đại lý của Jenco  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Jenco  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Pen, Benchtop & Handheld Accessories:        
               
618P Replacement electrode module for pH618N / pH630 / pH619      
628P Replacement electrode module for ORP628        
6810P PC, "3-in-1" pH/Ref/Temp electrode, 1m cable        
3840P Epoxy, K=10.0 Conductivity cell, 1m cable        
106A/L Glass, K=1.0 Conductivity cell, 1m cable        
107A/N Epoxy, K=10.0 Conductivity cell, 1m cable        
109A/L Glass, K=0.1 Conductivity cell, 1m cable        
600P PC, pH combination electrode, 1m cable        
6003P PC, "3-in-1" pH/Ref/Temp electrode, 1m cable        
6005P PC, "3-in-1" pH/Ref/Temp electrode, 1m cable        
GB-700E Glass, pH refillable electrode, 1m cable        
600L-ORP Epoxy, ORP electrode, 1m cable        
6230A-ST Stainless steel, temperature probe, 1m cable        
LD-900-7 Epoxy, DO field electrode, 1m cable        
LD-900-3A Membrane kit with 6 caps & KCl solution        
LD-900-10 Watertight D.O. field prode, 3m cable        
LD-900-11 Watertight D.O. field prode, 4m cable        
007N Electrode swing arm           
Model#F Carrying case (for pH meter)          
Model#F Carrying case (for Conductivity meter)        
6230D115 115 Volt AC adapter          
6230D230 230 Volt AC adapter          
               
Industrial Online Accessories:          
               
IP-600-10 PPS, 3/4" NPT industrial pH electrode, 20m cable         
IP-600-9PT/TH PPS, 3/4" NPT industrial pH electrode with ATC, 5m cable       
IP-600-3C PPS, 3/4" NPT industrial pH electrode, 5m cable         
IP-600-1 Glass, industrial pH electrode, 20m cable        
IR-500-8 PPS, 3/4" NPT industrial ORP electrode, 5m cable       
392-122 Stainless steel, 3/4" NPT industrial K= 0.01 Conductivity electrode     
  with ATC, 5m cable           
392-125 Stainless steel, 3/4" NPT industrial K= 1.0 Conductivity electrode     
  with ATC, 5m cable           
392-126 Stainless steel, 3/4" NPT industrial K= 0.1 Conductivity electrode     
  with ATC, 5m cable          
Oxysens120 PG13.5, industrial DO electrode, 5m cable         
009 Electrode housing