Đại lý Bronkhorst Vietnam,Bronkhorst Vietnam,Bronkhorst

ANS hiện tại là đại lý của Bronkhorst tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Bronkhorst, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Products Model Manufacturer
EL-FLOW® Select - Digital Thermal Mass Flow Meters and Controllers for Gases -Đồng hồ đo lưu lượng nhiệt kỹ thuật số và bộ điều khiển cho khí Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Meters (MFM); PN100 (pressure rating 100 bar) F-110C Bronkhorst Vietnam
F-111B Bronkhorst Vietnam
F-111AC Bronkhorst Vietnam
F-112AC Bronkhorst Vietnam
F-113AC Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Controllers (MFC); PN64 / PN100 F-200CV/F-210CV Bronkhorst Vietnam
F-201CV/F-211CV Bronkhorst Vietnam
F-201AV/F-211AV Bronkhorst Vietnam
F-202AV/F-212AV Bronkhorst Vietnam
F-203AV/F-213AV Bronkhorst Vietnam
MFCs for high-pressure / high-ΔP applications; PN400 F-230M Bronkhorst Vietnam
F-231M Bronkhorst Vietnam
F-232M Bronkhorst Vietnam
EL-FLOW® Prestige - World’s most versatile Mass Flow Meters / Controllers for Gases - Đồng hồ đo lưu lượng / Bộ điều khiểu lưu lượng khí Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Meters FG-110C Bronkhorst Vietnam
FG-111B Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Controllers FG-200CV Bronkhorst Vietnam
FG-210CV Bronkhorst Vietnam
FG-201CV Bronkhorst Vietnam
FG-211CV Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Controller with integrated shut-off valve FG-201CS Bronkhorst Vietnam
EL-FLOW® Base - Mass Flow Controllers for Gases
Mass Flow Controllers F-201CB Bronkhorst Vietnam
F-201AB Bronkhorst Vietnam
F-202BB Bronkhorst Vietnam