Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko, ANS đại lý chính thức hãng Elmeko tại vietnam

STT CODE ENGLISH DESCRIPTION VIETNAMESE DESCRIPTION BRAND NAME
1  KWP 150  Condensate trough KWP 150 Máng ngưng tụ KWP 150 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
2 OUT-FIT OF-M25-W     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
3 DRAIN-FIT DF-M20-BA     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
4 OUT-FIT OF-M20-BI     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
5   OUT-FIT OF-M20-BA     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
6  DEM 12 MS  Pressure equalization unit  DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất  DEM 12 MS Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
7  DEM 40  Pressure equalization unit  DEM 40 Bộ cân bằng áp suất  DEM 40 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
8  DEM 20  Pressure equalization unit  DEM 20 Bộ cân bằng áp suất  DEM 20 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
9 DEM12  Pressure equalization unit DEM12 Bộ cân bằng áp suất DEM12 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
10 TPC 300 Peltier-Controller Bộ điều khiển Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
11  Fitting for condensate drain     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
12 Home  Condensate vent drain plastic     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
13 Condensate vent drain stainless steel     Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
14 KRP 300 Condensate Trough KRP 300 Máng ngưng tụ KRP 300 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
15  KRP 200  Condensate Trough  KRP 200 Máng ngưng tụ KRP 200 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
16 PM 100 Thermoelectric cooler PM 100 Máng ngưng tụ PM 100 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
17 PM 50 Thermoelectric cooler PM 50 Máng ngưng tụ PM 50 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
18 DEK 04  Roof-mounted cooling unit DEK 04 Bộ làm mát DEK 04 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
19 PK 30 Thermoelectric cooler PK 30 with additional housing Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
20 TRP 205 Thermostat TRP 205, heating and cooling Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt TRP 205 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
21  TES 60 Thermostat TES 60 Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  TES 60 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
22 PK 30 Thermoelectric cooler PK 30 Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 30 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
23  PK 300 PS-C  Thermoelectric cooler PK 300 PS-C Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt  PK 300 PS-C Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
24 PK 150 PS-C Thermoelectric cooler PK 150 PS-C Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 150 PS-C Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
25 K 150 HK-EX Thermoelectric cooler PK 150 HK-EX Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt K 150 HK-EX Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
26 PK 50-HD Thermoelectric cooler PK 50-HD Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 50-HD Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
27 T20 2000 T20 2000, Sheet steel   Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
28  DEK 12 Home  Roof-mounted cooling unit DEK 12 Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 12 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
29  PK 75 Thermoelectric cooler PK 75 with additional housing Bộ làm lạnh  PK 75 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
30 T29 4000 T29 4000, Sheet steel   Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
31  DEK 15 Roof-mounted cooling unit DEK 15 Thiết bị làm mát gắn trên mái nhà DEK 15 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
32 PK 100  Thermoelectric cooler PK 100 with additional housing Bộ làm lạnh bởi hiệu ứng nhiệt PK 100 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
33 T29 4000 T29 4000, Stainless steel Thiết bị làm lạnh T29 4000 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
34 S 500 Wall-mounted cooling unit S 500 Thiết bị làm lạnh S 500 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
35 DEK 20 Roof-mounted cooling unit DEK 20 Bộ làm mát gắn trên mái nhà Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
36 PK 150 Thermoelectric cooler PK 150 with additional housing Bộ làm mát gắn trên mái nhà Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
37  DEK 30 Roof-mounted cooling unit DEK 30 Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 30 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
38 PK 300 Thermoelectric cooler PK 300 with additional housing  Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 với vỏ bổ sung Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
39 PK 150 PS-C PK 150 PS-C with additional housing PK 150 PS-C có thêm vỏ Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
40 T43 6000  T43 6000, Stainless steel T43 6000,Bộ làm mát máy Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
41 PK 300 PS  Thermoelectric cooler PK 300 PS Bộ làm mát nhiệt điện PK 300 PS Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
42 DEK 40 Roof-mounted cooling unit DEK 40 Bộ làm mát gắn trên mái nhà DEK 40 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
43  PK 300 PS  PK 300 PS with additional housing Bộ làm mát có vỏ bảo vệ PK 300 PS Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
44  T43 8000 T43 8000, Sheet steel  T43 8000 bộ làm mát Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
45 S 1000 Wall-mounted cooling unit S 1000 Bộ làm mát treo tường S 1000 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
46 S 2500 Wall-mounted cooling unit S 2500 Bộ làm mát gắn tường S 2500 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
47 S 4000 Wall-mounted cooling unit S 4000  Bộ làm mát gắn tường S 4000 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
48 SH 75D  Enclosure Heater SH 75D  Máy sưởi  SH 75D Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
49 ML 150 Enclosure Heater ML 150 Máy sưởi  ML 150 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
50 SL 350 Enclosure Heater SL 350 Bộ phát nhiệt SL 350 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
51  SM 30 Enclosure Heater SM 30  Bộ phát nhiệt bao vây SM 30 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
52 SH 100  Enclosure Heater SH 100 Máy sưởi vỏ SH 100 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
53  HL 1500 Enclosure Heater HL 1500 Bộ phát nhiệt  HL 1500 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
54  SM 50L  Enclosure Heater SM 50L Bộ phát nhiệt  SM 50L Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
55 SH 400L Enclosure Heater SH 400L Bộ phát nhiệt  SH 400L Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
56 SM 20 Enclosure Heater SM 20 Bộ phát nhiệt  SM 20 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
57 SL 500 Enclosure Heater SL 500 Bộ phát nhiệt SL 500 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
58  SH 75  Enclosure Heater SH 75 Bộ phát nhiệt  SH 75 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
59 SH 60 SH 60 (110 - 240V AC/DC) Bộ phát nhiệt  SH 60 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
60 SF 35 Enclosure Heater SF 35 Bộ phát nhiệt  SF 35 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
61 SH 130L Enclosure Heater SH 130L Bộ phát nhiệt  SH 130L Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
62 HL 1200 Enclosure Heater HL 1200 Bộ phát nhiệt  HL 1200 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
63 SH 150 Enclosure Heater SH 150 Bộ phát nhiệt  SH 150 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
64  SM 10 Enclosure Heater SM 10 Bộ phát nhiệt   SM 10 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
65 SM 100L Enclosure Heater SM 100L Bộ phát nhiệt   SM 100L Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
66 SM 45 Enclosure Heater SM 45 Bộ phát nhiệt SM 45 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
67 SF 55 Enclosure Heater SF 55 Bộ phát nhiệt SF 55 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
68 SL 650 Enclosure Heater SL 650 Bộ phát nhiệt SL 650 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
69 SL 250 Enclosure Heater SL 250 Bộ phát nhiệt SL 250 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
70  M25-W  OUT-FIT OF-M25-W Bộ phận hút ẩm M25-W Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
71 M20-BA DRAIN-PHÙ HỢP DF-M20-BA Bộ phận hút ẩm M20-BA Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
72 DEM 12 MS Pressure equalization unit DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
73 DEM 40 Pressure equalization unit DEM 40  Bộ cân bằng áp suất DEM 40 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
74  DEM 20 Pressure equalization unit DEM 20  Bộ cân bằng áp suất DEM 20 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
75 DEM12 Pressure equalization unit DEM12  Bộ cân bằng áp suất DEM12 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
76  ETUH 22 Thermo - Hygrostat ETUH 22 Máy hút ẩm điện tử  ETUH 22 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
77 THRV 22 Thermostat THRV 22  Bộ điều nhiệt THRV 22 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
78 TER 200 Digital temperature controller TER 200 Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 200 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
79   Fitting for condensate drain Ôngs thoát nước Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
80 TFH 05 Thermostat TFH 05 Máy điều nhiệt TFH 05 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
81   Condensate vent drain plastic thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
82   Condensate vent drain stainless steel thiết bị hỗ trợ thoát hơi nước Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
83  HYW 90 Hygrostat HYW 90 Công tắc HYW 90 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
84 TKW 60 Thermostat TKW 60  Máy điều nhiệt TKW 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
85 TRW 60 Thermostat TRW 60 Bộ điều nhiệt TRW 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
86 TRO 60 Thermostat TRO 60 Bộ điều nhiệt TRO 60 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
87 SH 250L Enclosure Heater SH 250L Thiết bị phát nhiệt SH 250L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
88  SH 100D  Enclosure Heater SH 100D (400V AC/DC) Thiết bị phát nhiệt  SH 100D (400V AC/DC) Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
89 LV 80 Filter Fan LV 80 Quạt lọc LV 81 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
90  LV 85  Filter Fan LV 85 Quạt lọc LV 85 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
91 LV 100 Filter Fan LV 100 Quạt lọc LV 100 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
92 LV 200 Filter Fan LV 200 Quạt lọcLV 200 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
93 LV 250  Filter Fan LV 250 Quạt lọc LV 250 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
94  LV 300 Filter Fan LV 300 Quạt lọc  LV 300 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
95 LV 400 Filter Fan LV 400 Quạt lọc  LV 400 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
96 LV 405  Filter Fan LV 405 Quạt lọc  LV 405 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
97 LV 410  Filter Fan LV 410 Quạt lọc  LV 410 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
98 LV 500  Filter Fan LV 500 Quạt lọc  LV 500 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
99 LV 550  Filter Fan LV 550 Quạt lọc  LV 550 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
100 LV 600  Filter Fan LV 600 Quạt lọc  LV 600 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
101 LV 700  Filter Fan LV 700 Quạt lọc  LV 700 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
102 LV 800  Filter Fan LV 800 Quạt lọc  LV 800 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
103 PSE 30  Dehumidifier for Enclosures PSE 30 Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
104  PSE 30L  Dehumidifier for Enclosures  PSE 30L Máy hút ẩm cho vỏ máy  PSE 30L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
105 PSE 30LP  Dehumidifier for Enclosures PSE 30LP Máy hút ẩm cho vỏ máy PSE 30LP Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
106 LE-600-SL LED-Lamp LE-600-SL Đèn LED LE-600-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
107 LE-600-L LED-Lamp LE-600-L Đèn LED LE-600-L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
108 LE-450-SL  LED Lamp LE-450-SL Đèn LED LE-450-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
109 LE-450-L  LED-Lamp LE-450-L Đèn LED LE-450-L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
110 LE-300-SL LED-Lamp LE-300-SL Đèn LED LE-300-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
111  LE-300-L  LED-Lamp LE-300-L Đèn LED  LE-300-L Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
112  LE-150-SL LED-Lamp LE-150-SL Đèn LED  LE-150-SL Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
113 LEX-350-BTP Enclosure lamp LEX-350-BTP Đèn ốp LED  LEX-350-BTP Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
114 LEX-350-TP  Enclosure lamp LEX-350-TP Đèn ốp LED LEX-350-TP Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
115 LEX-350-BT19  Enclosure lamp LEX-350-BT19 Đèn ốp LED LEX-350-BT19 Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
116 LEX-350-T  Enclosure lamp LEX-350-T Đèn ốp LED LEX-350-T Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
117 LEX-350-BT  Enclosure lamp LEX-350-BT Đèn ốp LED  LEX-350-BT Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
118 LLX-400-S  Enclosure lamp LLX-400-S Đèn ốp LED  LLX-400-S Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
119 LLX-400-B  Enclosure lamp LLX-400-B Đèn ốp LED  LLX-400-B Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
120 LLX-400-BV  Enclosure lamp LLX-400-BV Đèn ốp LED  LLX-400-BV Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
121  LLX-400-SV  Enclosure lamp  LLX-400-SV Đèn ốp LED  LLX-400-SV Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
122 LLX-400-SV  Enclosure lamp LLX-400-SV Đèn ốp LED LLX-400-SV Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
123  LLX-400-BM  Enclosure lamp  LLX-400-BM Đèn ốp LED  LLX-400-BM Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
124 LLX-400-BW  Enclosure lamp LLX-400-BW Đèn ốp LED LLX-400-BW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
125 LLX-400-SW  Enclosure lamp LLX-400-SW Đèn ốp LED LLX-400-SW Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
126  LLX-400-BWM  Enclosure lamp  LLX-400-BWM Đèn ốp LED  LLX-400-BWM Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
127 LLX-400-BWU  Enclosure lamp LLX-400-BWU Đèn ốp LED LLX-400-BWU Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
128 LLX-400-BWX  Enclosure lamp LLX-400-BWX Đèn ốp LED LLX-400-BWX Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
129 LLX-400-SWU  Enclosure lamp LLX-400-SWU Đèn ốp LED LLX-400-SWU Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
130 LLX-400-SWX  Enclosure lamp LLX-400-SWX Đèn ốp LED LLX-400-SWX Elmeko Vietnam, đại lý Elmeko
131 LLX-800-B  Enclosure lamp LLX-800-B Đèn ốp LED LLX-800-B Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
132 LLX-800-S  Enclosure lamp LLX-800-S Đèn ốp LED LLX-800-S Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
133 LLX-800-BW  Enclosure lamp LLX-800-BW Đèn ốp LED LLX-800-BW Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
134 LLX-800-SW  Enclosure lamp LLX-800-SW Đèn ốp LED LLX-800-SW Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
135 LE-982-106  LE-982-106 LED-Light fitting Đèn LED LE-982-106 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
136  LE-982-103   LE-982-103  LED-Light fitting Đèn LED  LE-982-103 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
137  LMM-880-MW Machine lighting  LMM-880-MW Đèn chiếu sáng máy LMM-880-MW Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
138  LMM-630-MW Machine lighting  LMM-630-MW Đèn chiếu sáng máy  LMM-630-MW Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
139 LMM-370-MW Machine lighting LMM-370-MW Đèn chiếu sáng máy LMM-370-MW Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
140 LMR-840-MG(W) Machine lighting LMR-840-MG(W) Đèn chiếu sáng máy LMR-840-MG(W) Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
141 LMR-580-MG(W) Machine lighting LMR-580-MG(W) Đèn chiếu sáng máy LMR-580-MG(W) Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
142 LMR-330-MG(W) Machine lighting LMR-330-MG(W) Đèn chiếu sáng máyLMR-330-MG(W) Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
143 LMT-615-MG Machine lighting LMT-615-MG Đèn chiếu sáng máy LMT-615-MG Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
144 LMT-570-MGW Machine lighting LMT-570-MGW Đèn chiếu sáng máy LMT-570-MGW Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
145 LMT-330-MG Machine lighting LMT-330-MG Đèn chiếu sáng máy LMT-330-MG Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
146 DEM 12 MS Pressure equalization unit DEM 12 MS Bộ cân bằng áp suất DEM 12 MS Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
147 DEM 20 Pressure equalization unit DEM 20 Bộ cân bằng áp suất DEM 20 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko
148 DEM 40  Pressure equalization unit DEM 40 Bộ cân bằng áp suất DEM 40 Elmeko Viet nam, đại lý Elmeko

ANS địa lý chính thức hãng Elmeko tại Vietnam - Elmeko Vietnam

Liên hệ ngay để nhận báo giá mới nhất từ sản phẩm Elmeko  tại Việt Nam

Xem thêm về ANS Vietnam tại đây!