Đại lý Thermalwire Vietnam,Thermalwire Vietnam,Thermalwire

ANS hiện tại là đại lý của Thermalwire   tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Thermalwire, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

SOAKING PIT 200°C (392°F) Soaking Pit Multi-Conductor Cable 600 Volt 200°C (392°F) cáp ngâm nhiều dây dẫn 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SRGK 200°C (392°F) Type SRGK Multi-Conductor Flame Retardant Instrumentation Cable 600V 200°C (392°F) Type SRGK loại thiết bị chống cháy đa dây dẫn 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PLTC 3000V 200°C PLTC 300V (Power Limited Tray Cable) UL Listed Unshielded 200°C PLTC 300V (cáp khay giới hạn nguồn) được liệt kê UL không được bảo vệ Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
3000V PLTC 200°C Shielded 300V PLTC (Power Limited Tray cable) UL Listed 200°C Shielded 300V PLTC (cáp khay giới hạn nguồn) được liệt kê UL Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  200°C Shielded Multi-Conductor Plenum Cable 200°C cáp Plenum nhiều dây dẫn được bảo vệ Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  538°C (842°F) Extreme Heat Ribbon Cable 300V 538°C (842°F) cáp nhiệt lực cao 300V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
AWG_MP1 150℃ 4C 16 AWG Grundfos Pump MP1 Flat Cable (Euro and US versions) cáp 150℃ 4C 16 AWG Grundfos Pump MP1 Flat (phiên bản EURO & USA) Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
FEP 200°C (392°F) FEP High Temperature Ribbon Cable 200°C (392°F) FEP cáp băng nhiệt độ cao Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  High Voltage Wire cáp dây cao thế Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
CST 450 450°C (842°F) Thermal Wire CST 450 Flare Stack Cable up to 25,000VDC Grade III 450°C (842°F) dây nhiệt CST 450 dây cáp nhiệt độ lên đến 25,000VDC Grade III Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PTFE 250°C (482°F) PTFE Insulated High-Voltage Lead Wire 25,000KVDC 250°C (482°F) PTFE dây dẫn điện cao thế cách điện 25,000KVDC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SR-250 250°C (482°F) SR-250 Silicone Rubber High-Voltage Lead Wire 25,000 VDC 250°C (482°F) SR-250 dây chì cao su silicon 25,000 VDC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
10KVAC 250°C (482°F) Thermal Wire SRGE Flare Stack Cable 10KVAC 25KVdc Grade II 250°C (482°F) dây nhiệt SRGE cáp nhiệt 10KVAC 25KVdc Grade II Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
ETFE 150°C (302°F) ETFE Insulated High-Voltage Lead Wire 10,000 VAC 150°C (302°F) ETFE dây dẫn điện áp cao cách nhiệt 10,000 VAC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
60KVDC 150°C (302F°F) Silicone Rubber High-Voltage Lead Wire Up to a maximum 60 KVDC 150°C (302F°F) dây cao su silicon lên đến tối đa 60 KVDC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Gas Turbine tuabin khí Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Gas Turbine Multi-Core Electric Cable 450°C 600V cáp điện đa lõi tuabin 450°C 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Gas Turbine Single-Core Electric Cable 450°C 600V cáp điện lõi đơn tuabin khí  450°C 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Gas Turbine Single Conductor Cable 250°C 600V cáp đơn tuabin khí 250°C 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Gas Turbine Multi–Conductor Shielded Cable 200°C 600V cáp tuabin khí đa dây thép được bảo vệ 200°C 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Armored HEI & Fire Resistive Cables cáp bọc thep HEI và chống cháy Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
HEI Multi-Conductor HEI Cable Armored 250°C 10KVAC 25KVDC cáp HEI nhiều dây dẫn bọc thép 250°C 10KVAC 25KVDC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
HEI Multi-Conductor High Energy Ignition Cable Armored 450°C 10KVAC 25KVDC cáp đánh lửa đa dây bọc thép 450°C 10KVAC 25KVDC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
THERMAFLAME1000-CIC 200°C Thermaflame 5000 – Circuit Integrity Cable (CIC) 200°C Thermaflame 5000 – cáp toàn vẹn mạch (CIC) Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
THERMAFLAME1000-CIC 90°C Thermaflame 1000 (continuous 750°C for 90 minutes) – Fire Rated Circuit Integrity Cable (CIC) 90°C Thermaflame 1000 (continuous 750°C for 90 minutes) – cáp toàn vẹn mạch chống cháy (CIC) Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
ACWL Airplane Warning Light Cables (ACWL) cáp cảnh báo dùng cho máy bay Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  200°C (392°F) Stationary ACWL Cable FEP UL Tray Cables 600V 200°C (392°F) dây cáp tĩnh ACWL FEP UL Tray Cables 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  200°C (392°F) Retractable ACWL Unshielded Cable FEP Insulation/Silicone Rubber Jacket 600V 200°C (392°F) dây cáp có thể rút lại ACWL không được bọc cách điện FEP vỏ cao su/ silicon 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  Thermocouple dây cáp cặp nhiệt độ Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
842F High temperature multi pair type K thermocouple cable 450°C (842F) cặp nhiệt điện loại K nhiệt độ cao 450°C (842F) Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
K& KX Type K and KX Shielded Pairs Thermocouple Armored 250°C cặp nhiệt điện loại K and KX bảo vệ bọc thép 250°C Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
MI 1260°C MI Thermocouple Cable 1260°C MI cáp cặp nhiệt điện Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
Wire Duplex 1204°C Nextel® Insulated Thermocouple Wire Duplex (Parallel Construction) 1204°C Nextel® dây cặp nhiệt điện cách nhiệt(cấu tạo song song) Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
Fiberglass_704 704°C (1300°F) Fiberglass Insulated Thermocouple Wire (Parallel Construction) 704°C (1300°F) dây cặp nhiệt cách điện (cấu tạo song song) Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
Fiberglass_482 482°C (900°F) Fiberglass Insulated Thermocouple Wire 482°C (900°F) dây cặp nhiệt cách điện Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PFA 260°C (500°F) PFA Insulated Thermocouple Wire 260°C (500°F) PFA dây cặp nhiệt cách điện Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
FEP 200°C (392°F) FEP Insulated Thermocouple Wire 200°C (392°F) FEP dây cặp nhiệt cách điện Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  NEC Fixture Wire dây cố định NEC Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PAF 250°C (482°F) Type PAF (UL®) Listed Fixture Wire Solid or 7 Strand 600 Volt 18AWG-14AWG 250°C (482°F) Type PAF (UL®) dây cố định nguyên khối được liệt kê hoặc bện thành 7 sợi 600 Volt 18AWG-14AWG Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
PF 200°C (392°F) Type PF (UL®) Listed Fixture Wire Solid or 7 Strand 600 Volt 18AWG-14AWG 200°C (392°F) Type PF (UL®)  dây cố định nguyên khối được liệt kê hoặc bện thành 7 sợi 600 Volt 18AWG-14AWG Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
ZHF 200°C (392°F) Type ZHF (UL®) Listed Fixture Wire Solid or 7 Strand 600 Volt 18AWG-14AWG 200°C (392°F) Type ZHF (UL®)  dây cố định nguyên khối được liệt kê hoặc bện thành 7 sợi 600 Volt 18AWG-14AWG Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
  General Wiring dây điện tổng hợp Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL PFAH 250°C (482°F) UL PFAH Insulated Power Cable 600 Volt 250°C (482°F) UL PFAH cáp cách điện 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
SA 200°C (392°F) SA Silicone Rubber/Glass Braid Motor Lead Wire 600V 200°C (392°F) SA dây dẫn bằng cao su/ thủy tinh bằng sợi silicon 600V Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL FEP 200°C (392°F) UL FEP Insulated Building Cable 600 Volt 200°C (392°F) UL FEP cáp xây dựng cách điện 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
UL FEPB 200°C (392°F) UL FEPB Insulated Building Cable 600 Volt 200°C (392°F) UL FEPB cáp xây dựng cách điện 600 Volt Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
Z (UL®) 150°C (302°F) Type Z (UL®) Listed General Wiring 600 Volt 14AWG-4/0 AWG 150°C (302°F) Type Z (UL®) dây điện tổng hợp 600 Volt 14AWG-4/0 AWG Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire
ZW (UL®) 150°C (302°F) Type ZW (UL®) Listed General Wiring 600 Volt 14AWG-4/0 AWG 150°C (302°F) Type ZW (UL®) dây điện tổng hợp 600 Volt 14AWG-4/0 AWG Thermalwire Vietnam, đại lý Thermalwire