J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam,J&D Smart sensing

ANS hiện tại là đại lý của J&D Smart sensing tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm J&D Smart sensing , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Models Name of products Vietnamese name Brand name
  SPLIT-CORE CURRENT TRANSFORMERS & TRANSDUCERS : INCLUDING SOLID CORE máy biến áp dòng lõi kép và bộ cảm biến: bao gồm lõi rắn  
JPS Series 333mV,100mA AC Output Revenue-grade Split-Core Current Transformer máy biến áp dòng lõi kép phân chia cấp doanh thu J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JPS 100mA  JPS Series 100mA AC Output máy biến áp JPS Series 100mA AC Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JPS 333mV JPS Series 333mV AC Output máy biến áp JPS Series 333mV AC Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC08W; JS08W; JC10FL; JS10FL; JS10NL; JC16FL; JS16FL; JS16NL; JS24FL
JS24NL; JS24SL; JS36SL; JC10F; JC16F; JC24F; JC24S-X; JC36S-X
Instantaneous Current AC Output máy biến áp Instantaneous Current AC Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC10F-333; JC16F-333; JC24F-333; JC36S-333; JC10FL-333; JC16FL-333; JS17F-333; JS17S-333; JS24F-333; JS24S-333; JS36S-333; JS10FL-333; JS16FL-333; JS24FL-333; JS10NL-333; JS16NL-333, JS24NL-333; JS24SL-333; JS36SL-333; JM21N-333; JM21F-333; JSC-01-333; JSC-02-333; JSC-03-333; JSC-01N-333; JSC-02N-333; JSC-03N-333 333mV AC Secondary Output máy biến áp 333mV AC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC16F-0.1A; JC16N-0.1A; JC24F-0.1A; JC24N-0.1A; JS17F-0.1A; JS17S-0.1A; JS24F-0.1A; JS24S-0.1A; JS36S-0.1A; JS16FL-0.1A; JS16NL-0.1A; JS24FL-0.1A; JS24NL-0.1A; JS24SL-0.1A; JS36SL-0.1A; JM21N-0.1A; JM21F-0.1A; JSC-01-0.1A; JSC-02-0.1A; JSC-03-0.1A; JSC-01N-0.1A; JSC-02N-0.1A; JSC-03N-0.1A 100mA AC Secondary Output máy biến áp 100mA AC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC24S-1A; JC36S-1A; JS17S-1A; JS18S-1A; JS24S-1A; JS36S-1A; JM21N-1A; JSC-01-1A; JSC-02-1A; JSC-03-1A 1A AC Secondary Output máy biến áp 1A AC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JS17S-5A; JS18S-5A; JS24S-5A; JS36S-5A; JSC-01-5A; JSC-02-5A; JSC-03-5A 5A AC Secondary Output máy biến áp 5A AC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JS32L-0.1A
JS21L-0.1A
100mA AC Secondary Output (Outdoor) máy biến áp 100mA AC Secondary Output (Outdoor) J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JS21L-1A Series – Precision Outdoor Split-Core Current Transformer
JS32L-1A Series – Precision Outdoor Split-Core Current Transformer
1A AC Secondary Output (Outdoor) máy biến áp 1A AC Secondary Output (Outdoor) J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JS21L-5A Series – Precision Outdoor Split-Core Current Transformer
JS32L-5A Series – Precision Outdoor Split-Core Current Transformer
5A AC Secondary Output (Outdoor) máy biến áp 5A AC Secondary Output (Outdoor) J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC16F-VH; JC24S-VH; JC36S-VH; JS17F-VH; JS24F-VH; JS24S-VH; JS36S-VH; JM21NA-VH; JM21FA-VH 0-10V DC Secondary Output bộ cảm biến 0-10V DC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC10F-V; JC16F-V; JC24S-V; JC36S-V; JS17F-V; JS24F-V; JS24S-V; JS36S-V; JM21NA-V; JM21FA-V 0-5V DC Secondary Output bộ cảm biến 0-5V DC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JC16F-RMS; JC24S-RMS; JC36S-RMS; JS17F-RMS; JS24F-RMS; JS24S-RMS; JS36S-RMS; JM21NA-RMS;JM21FA-RMS 4-20mA DC Secondary Output bộ cảm biến 4-20mA DC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JCT023-A; JCT023-A; JCT035-A; JCT050-A; JCT060-A Single Phase: 0.1A AC máy biến áp 1 pha  0.1A AC J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JCT023-V; JCT035-V; JCT050-V; JCT060-V Single Phase: 333mV AC máy biến áp 1 pha 333mV AC J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
J3CT075-A; J3CT090-A; J3CT105-A; J3CT140-A Three Phase: 0.1A AC máy biến áp ba pha 0.1A AC J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
J3CT075-V; J3CT090-V; J3CT105-V; J3CT140-V Three Phase: 333mV AC máy biến áp 1 pha 333mV AC J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JP3V; JP315V; JP32V; JP5V; JP51V; JP52V; JP3W; JP315W; JP32W; JP5W; JP51W; JP52W; JP6W; JP62W; JP7W; JN1V; JN2V; JN3V; JN315V; ; JN32V ; JN4V; JN8V; JN12V; JN3W; JN315W; JN32W ; JN4W; JN8W CT for Meter 0.2/0.5/1.0 class CT for Meter 0.2/0.5/1.0 class J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JDTN20V; JDTN40V; JDTN60V; JDTN100V; JDTN120V; JDTN20W; JDTN40W; JDTN60W; JDTN100W; JDTN120W DC Tolerant CT for meter 0.5/1.0 class DC Tolerant CT for meter 0.5/1.0 class J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JD3AS; JDCT40AS; JDCT50AS; JDCT60AS; JDCT60ASK; JDCT100AS; JDCT100ASK; JDCT120AS Shielded CT for meter 0.5/1.0 class Shielded CT for meter 0.5/1.0 class J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JD3V; JD315V; JD32V; JD4V; JD5V; JD51V; JD52V; JD12V; JD3W; JD315W; JD32W; JD4W; JD5W; JD51W; JD52W; JD6W; JD62W; JD7W; JL8(V); JD10(V); JL13(V); JCTP-80Z; JCTH-80Z; J3CT; JCTS250G CT for meter & Protection relay CT for meter & Protection relay J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JS31V; JH3V; JS41V; JH4V; JS51V; JH5V; JH54V; JS31W; JS41W; JS51W; CT1000; CT2000; CT3000; ; JCTP-80; JCTH-80; JH100G; JG10 General Purpose CT General Purpose CT J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  Split-core DC current sensors & Transducers : including Solid core bộ cảm biến và đầu dò dòng DC lõi kép: bao gồm lõi rắn J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JS10NH-XXX; JS16NH-XXX; JS24NH-XXX; JS24SH-XXX;  Open-Loop Technology bộ cảm biến và đầu dò công nghệ vòng lặp mở J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JHAC24P-XXX; JHAC36B-XXX Closed-Loop Technology bộ cảm biến và đầu dò công nghệ vòng lặp đóng J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JHAO-XXX-E; JHAO-XXX-P; JHAO-XXXCA; JHAO-XXXCB; JHAO-XXXGA; JHAO-XXXGB; JHAO-XXXXD Open-Loop Technology bộ cảm biến và đầu dò công nghệ vòng lặp mở J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JP-50; JP-100; JP-200; JPC-200X; JPC-300X; JPC-500X; JPC-1000X; JPC-2000X Closed-Loop Technology bộ cảm biến và đầu dò công nghệ vòng lặp đóng J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JM21NH-RMS; JHAO-XXXXSD-RMS Split-Core Technology bộ cảm biến và đầu dò công nghệ vòng lặp lõi kép J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  Split-core flexible rogowski coil & transducers : including integrator cuộn dây và bộ chuyển đổi Rogowski lõi linh hoạt: bao gồm bộ tích hợp J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JRFS-035,055,080,105Y; JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300R; JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300U; JRFS-075,080,105,115M; JRFS-075,080,105,115P; JRFS-080,115; JRFS-120,190,305A; JRFS-120,190,305S Instantaneous Voltage AC Output bộ cảm biến và cuộn dây Rogowski Instantaneous Voltage AC Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JRF MOI 333M-80,115; JRF MOI 333PU-80,115; JRFS-035,055,080,105Y(S-XXX); JRFS-035,055,080,105Y(T-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300R(C-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300R(M-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300R(S-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300R(T-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300U(C-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300U(M-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300U(S-XXX); JRFS-075,080,105,115,170,180,295,300U(T-XXX); JRFS-075,080,105,115M(C-XXX); JRFS-075,080,105,115M(M-XXX); JRFS-075,080,105,115M(S-XXX); JRFS-075,080,105,115M(T-XXX); JRFS-075,080,105,115P(C-XXX); JRFS-075,080,105,115P(M-XXX); JRFS-075,080,105,115P(S-XXX); JRFS-075,080,105,115P(T-XXX); JRFS-120,190,305A(C-XXX); JRFS-120,190,305A(M-XXX); JRFS-120,190,305A(S-XXX); JRFS-120,190,305A(T-XXX); JRFS-120,190,305S(C-XXX); JRFS-120,190,305S(M-XXX); JRFS-120,190,305S(S-XXX); JRFS-120,190,305S(T-XXX) 333mV AC Secondary Output bộ cảm biến và cuộn dây 333mV AC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  100mV AC Secondary Output bộ cảm biến và cuộn dây 100mV AC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  0-5V DC Secondary Output bộ cảm biến và cuộn dây 0-5V DC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  4-20mA DC Secondary Output bộ cảm biến và cuộn dây 4-20mA DC Secondary Output J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  Power quality meters & Branch circuit power meters : including DC energy meters đồng hồ đo chất lượng điện năng và đồng hồ đo điện nhánh: bao gồm đồng hồ đo năng lượng DC  J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JAGUAR 6300S Power Quality Meter JAGUAR 6300S đồng hồ đo năng lượng JAGUAR 6300S J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
PQ6300 Power Quality Meter PQ6300 đồng hồ đo năng lượng PQ6300 J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
WI-GEM Wireless Green Energy Meter WI-GEM máy đo năg lượng xanh không dây WI-GEM J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
Multi-GEM18 Branch Circuit Power Meter Multi-GEM18 máy đo năng lượng mạch nhánh Multi-GEM18 J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
Multi-GEM12 Branch Circuit Power Meter Multi-GEM12 máy đo năg lượng mạch nhánh Multi-GEM12 J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
EasyModular Branch Circuit Power Meter EasyModular máy đo năng lượng mạch nhánh EasyModular J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  DC voltage transduers : including Current type DC voltage transducers bộ chuyển đổi điện áp DC: bao gồm các bộ chuyển đổi áp DC hiện tại J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JHVC-A25 Closed-Loop Technology bộ chuyển đổi theo công nghệ khép kín J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
EVS30-XXXX Isolation Amplifier Technology bộ chuyển đổi theo công nghệ khuếch đại cách li J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
EVS30-XXX-RMS Isolation Amplifier Technology bộ chuyển đổi theo công nghệ khuếch đại cách li J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
  Electricity smart meter : including DC smart meters máy đo điện thông minh, bao gồm máy đo điện DC J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
JAGUAR 2000 Energy Meter for Traction JAGUAR 2000 đồng hồ đo lực kéo JAGUAR 2000 J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam
3P4W Smart Meter for Residential G-Type 3P4W đồng hồ thông minh dùng trong khu dân cư G type 3P4W J&D Smart sensing Vietnam, đại lý J&D Smart sensing Vietnam