Đại lý SAB Bröckskes Vietnam,SAB Bröckskes Vietnam,SAB Bröckskes

ANS hiện là đại lý của SAB Bröckskes, tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm SAB Bröckskes, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn

Code Name Vietnamese Name Brand
SABIX® A 146 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 146 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 156 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 156 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 170 TWÖ Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 166 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 147 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 157 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 100 HT Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 101 HT Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 200 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 200 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 205 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 224 FRNC C1 Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 226 C FRNC C1 Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 238 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 238 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 260 PUR Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 130 HT Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 810 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 810 FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 813 S Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® A 812 C FRNC Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SABIX® CC 625 FRNC M Halogen-free single conductors Cáp Halogen SAB Bröckskes Vietnam
SD 86 Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
S 86 Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
SD 86 C Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
S 86 C Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
SD 86 C TP Cable track data and control cables Cáp điều khiển SAB Bröckskes Vietnam
S 900 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 950 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 950 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 960 High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
S 960 blue High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam
SD 960 CY  High temperature cable track control cables with Besilen® outer sheath  Cáp dùng ở nhiệt độ cao SAB Bröckskes Vietnam