EGE Accessories – Phụ kiện cho cảm biến

Đầu nối cáp, cáp kết nối, Phụ kiên lắp đặt : Ốc hãm/ Ốc chận, ống bọc ngoài , vòng kẹp ….

Plug connector, cable, assembly and installation equipment, adaptor.

Z00112

Edelstahlmutter M12x1

Lock Nut EGE

Ốc hãm / Ốc chặn EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

Z00115

Edelstahlmutter M30x1,5

Lock Nut EGE

Ốc hãm / Ốc chặn EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

Z00104

Zentralschraube M12x70 Polyamid

Lock Nut

ốc hãm/ Ốc chận

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00105

Zentralschraube M16x90 Polyamid

Lock Nut

ốc hãm/ Ốc chận

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P40500

KNM 20

mounting sleeve EGE

Ống bọc ngoài cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P40501

KNM 35

mounting sleeve EGE

Ống bọc ngoài cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P40502

KPM 35

mounting sleeve EGE

Ống bọc ngoài cảm biến EGE

 

P71024

TGB 050-02-L050

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71025

TGB 050-02-L100

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71026

TGB 050-02-L200

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71027

TGB 050-02-L400

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71028

TGBA 050-GI-L050

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71029

TGBA 050-GI-L100

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71030

TGBA 050-GI-L200

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P71031

TGBA 050-GI-L400

Spare Part EGE

Phụ kiện EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

Z01216

IO-Link-USB-Master-Set

IO-Link device EGE

Thiết bị  IO-Link

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

Z01209

KBM 012 A-ST52

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01212

KBM 012 B-A2

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01210

KBM 018 A-ST52

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01213

KBM 018 B-A2

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01189

KBM 025

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01188

KBM 030

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01211

KBM 030 A-ST52

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01214

KBM 030 B-A2

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01187

KBM 035

Mounting clamp for metal face sensors

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00100

Klemmschelle Ø 20 Grilon

Mounting clamp

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00126

Klemmschelle Ø 25 für ULV..

Mounting clamp

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00102

Klemmschelle Ø 34 Grilon

Mounting clamp

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00125

Klemmschelle Ø 35 PTFE

Mounting clamp

Vòng kẹp cho cảm biến EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01207

Aufschraub-Elektrode L=1000 mm

Monting clamps for EGE Sensor CFC

Vòng kẹp cho cảm biến EGE CFC

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

Z01205

Aufschraub-Elektrode L=300 mm

Monting clamps for EGE Sensor CFC

Vòng kẹp cho cảm biến EGE CFC

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

Z01206

Aufschraub-Elektrode L=500 mm

Monting clamps for EGE Sensor CFC

Vòng kẹp cho cảm biến EGE CFC

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

Z01043

K031-D

plug connection

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01042

K031-S

plug connection

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00028

PG 2-10

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00025

PG 2-2

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00029

PG 2-20

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00026

PG 2-3

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00027

PG 2-5

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00023

PG 3-10

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00020

PG 3-2

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00024

PG 3-20

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00021

PG 3-3

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00022

PG 3-5

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01082

PGC Crimp-Einzelkontakt

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00044

PGS

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00043

PGV

 PG plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01182

PL-M12

Plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01146

SBG 5-DC

DC cable Plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01060

SBG-DC

DC cable Plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01147

SBW 5-DC

DC cable Plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z00038

SBW-DC

DC cable Plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01076

SLG 3-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01077

SLG 3-5

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00445

SLG 4-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00449

SLG 4-5

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01150

SLG 5-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01192

SLG 5-5 AC

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01197

SLG 6-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01078

SLW 3-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00052

SLW 3-2-LED DC 3x0,34 2m

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01079

SLW 3-5

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00446

SLW 4-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01157

SLW 4-2-LED

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z00450

SLW 4-5

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01151

SLW 5-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01198

SLW 6-2

 universal plug

đầu kết nối EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01018

SIA Adapter G¼-¼-¼

Adapter

Đầu nối

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01107

SIA Adapter G½-¼-¼

Adapter

Đầu nối

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01096

Steckadapter für UV 70...

Adapter

Đầu nối

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

Z01074

Konfek. Kabeldose einseitig

Cable plug

Đầu nối cáp

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Z01075

Konfek. Kabeldose u. Kabelende

Cable plug

Đầu nối cáp

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

Click tại đây để xem thêm sản phẩm


ANS là đại lý phân phối chính hãng của EGE tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255