Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng Zahm&Nagel Vietnam

Part code Description Brand
 Series #1000:  Zahm SS-60 CO2 Volume Meter Zahm&Nagel Vietnam
1000 SS-60 Volume Meter Zahm&Nagel Vietnam
1001 Body Zahm&Nagel Vietnam
1002 Base Zahm&Nagel Vietnam
1003 Base Shield Zahm&Nagel Vietnam
1004-A Neck Shield Zahm&Nagel Vietnam
1005 Piston Zahm&Nagel Vietnam
1006 Piston Body Zahm&Nagel Vietnam
1007 Piston Handle Zahm&Nagel Vietnam
1008 Piston Lock Pin Zahm&Nagel Vietnam
1009 Piston "O" Ring Zahm&Nagel Vietnam
1010 Piston Body Gasket Zahm&Nagel Vietnam
1011 Base Screw (6 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1012 Thermometer Zahm&Nagel Vietnam
1016 Thermometer Guard Zahm&Nagel Vietnam
1017 Thermometer Guard Screw (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1018 Thermometer Cushion Ring (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1019 Thermometer Seal Ring (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1020-B Valve (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1021 Clamping Device Assembly Zahm&Nagel Vietnam
1022 Clamping Device Body Zahm&Nagel Vietnam
1023 Clamping Device Yoke Zahm&Nagel Vietnam
1024 Clamping Device Screw Zahm&Nagel Vietnam
1025 Clamping Device Gasket Zahm&Nagel Vietnam
1029 Pressure Guage Zahm&Nagel Vietnam
1036 Sight Glass Zahm&Nagel Vietnam
1037 Sight Glass Cage Zahm&Nagel Vietnam
1038-A Sight Glas Gasket (Top) Zahm&Nagel Vietnam
1038-B Sight Glass Gasket (Bottom) Zahm&Nagel Vietnam
1040 Vent Cock Swivel Zahm&Nagel Vietnam
1042 Aspirator Bulb Zahm&Nagel Vietnam
1042-A Aspirator Bulb "O" Ring Zahm&Nagel Vietnam
1045 Gooseneck Zahm&Nagel Vietnam
1048 Clamp Handle Assembly Zahm&Nagel Vietnam
1048-1 Front Brace Zahm&Nagel Vietnam
1048-2 Milled Brace Zahm&Nagel Vietnam
1048-3 Rear Brace (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1048-4 Screw - Left Side (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1048-4A Screw - Right Side (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1048-5 Lock Washer (6 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1048-6 Cap Nut (4 ea.) Zahm&Nagel Vietnam
1048-7 Handle w/Rubber Sleeve (2 ea.) Zahm&Nagel Vietnam