Đại lý phân phối hãng Bently Nevada tại Vietnam,Velomitor Piezo-velocity Sensor 330500-02-00 Bently Nevada

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330180-51-00
 3300XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330104-00-08-10-01-00
 3300 XL 8 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 3500/42-09-00
 Proximitor Seismic Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 140471-01
 I/O Module with Internal Terminations (Spares)

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330104-00-05-10-02-00
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330130-080-10-00
 3300 XL Standard Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330180-91-00
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330703-000-050-10-02-00
 3300 XL 11 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330780-91-00
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330106-05-30-10-02-00
 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330180-51-00
 3300XL Proximitor Sensor

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Bently Nevada tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Bently Nevada tại Vietnam