Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam

ANS hiện tại là đại lý của Logika tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

FCS Furnace Camera System Hệ thống camera lò FCS Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
LS Loop Scanner 250 Máy quét vòng lặp LS 250 Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
FCS Furnace Camera System Hệ thống camera lò FCS Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
OB-ITPF High Power Furnace Optical Barrier Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
TLM-50 Triangulation Laser Meter Máy đo laser tam giác TLM-50 Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
Furnace Optical Barrier Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
LS Loop Scanner 250 Máy quét vòng lặp LS 250 Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
PMP-716 Portable Two Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
HMD-ST Static Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng tĩnh HMD-ST Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam
WHD Weld Hole Detector Máy dò lỗ hàn WHD Logika Vietnam, Đại lý Logika Việt Nam, Logika Tech Vietnam

Xem thêm thông tin sản phẩm bấm tại đây