Đại lý Đại lý Givi Misure Việt Nam,Givi Misure Việt Nam,Givi Misure

ANS hiện tại là đại lý của Givi Misure  tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Givi Misure, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

No Code Description Hãng
1 GVS200 T01E 0720 1028 VL M0.5/S CG1 APR   Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
2 GVS200 T5E 320mm, S/N:      08161381 08695 06102 Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
3 CV103   Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
4 MP100 10000   Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
5     Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
6 MTS M10C F 528VQ s/n: 1902663 Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
7 MP200 16000 Magnetic band 16 meter Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
8 SP202 02080 Aluminium support Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
9 MTV M2KE 528VS M02/S CG1 Reading system with sine-wave output (1 Vpp) Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
10 MP200 16000 Magnetic band 16 meter Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
11 SP202 02080 Aluminium support Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
12 MTV M2KE 528VS M02/S CG1 Reading system with sine-wave output (1 Vpp) Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
13  271851-570-0     Cable 5M M12-M23 MTV, female M12 - 8pins, male M23 - 12pins, length 5m. Pomini code 271851-570-0
(extension cable for MTV M2KE 528VSM02/S CG1)
Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
14 MTV M2KE 528VSM02/S CG1   Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
15 MTS-H-5C-528VL-M03/N-SC-F Sensor Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
16 MP500  Magnetic band, (L=4Met) Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
17 GVS600 V20C 02240 05VS M04 SC optical scale  Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
18 GVS600 V20C 01340 05VS M04 SC optical scale  Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
19 GMS V40C 07840 05VS M04 SC optical scale  Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
20 GVS202S T5E 0370 05VL M0 5/S CV Zero ref 30mm right/left
Qty:      4
Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
21 MTS H10C 528VL SN: 1304199            Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
22 SP202 02080 Magnetic stripe support for MP200
width 18.5mm, thickness 2mm, aluminum material
2080 length
Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
23 MTV M2KE 528VS M02/S CG1   Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
24 MP200 Magnetic band MP200, width 10mm, thickness1.3mm, maximum length 50m, pole pitch 2+2mm Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
25 SP202 Magnetic stripe support for MP200
width 18.5mm, thickness 2mm, aluminum material
Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam
26 MTV M2KE 528VS Magnetic head per linear encoder MTV M2KE 528VS M03/N Cnn, SN 1605309, power supply 5-28.8VDC, accuracy ±8µm, Givi Misure, GiviMisure Vietnam, Đại lý Givi Misure Việt Nam