Đại lý Wise Control Vietnam, Wise Control Vietnam,Wise Contro

ANS hiện tại là đại lý của Wise Contro tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Wise Contro , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

P2526A3EDH05130  Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
T1203W0FD0109A0 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDQ05830
Range: 0 ~ 100 bar / 0~10 Mpa
Wise Control Vietnam 
P1106A4EDI05110
Range: 0 ~ 2 Mpa
Wise Control Vietnam 
P2524L3DCK11730
Range: 0 ~ 20 KPa
Wise Control Vietnam 
P2524A3DCB04530
Range: 0 ~ 6 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
T2306B1DC3104P0EX Wise Control Vietnam 
Code: T1204W0ED210221EX
Stem length: 60 mm
Range: 0 ~ 80'C
Wise Control Vietnam 
Code: T1204W0ED211921EX
Stem length:60 mm
Range: 0 ~ 250'C
Wise Control Vietnam 
Code:A5000BX0IFAA000
"T"LENGTH :45mm
"U"LENGTH: 55mm
Wise Control Vietnam 
Code: A5000BX0IFAA000
"T"LENGTH :45mm
"U"LENGTH: 35mm
Wise Control Vietnam 
P2522A4CBB04730
Range: 0 ~ 10 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
T1144X0EC110420
Thermometer
Model: T114
Code: T1144X0EC110420
Range: 0 ~ 100oC
Diameter : 100mm
Connections : ½”NPT
Length : 60mm
(T1144X0ED110420
Chỉ khác nhau : PT &NPT)
Wise Control Vietnam 
SHEATH TYPE RESISTANCE TEMPERATURE DETECTOR
Model: R221(SINGLE, 3WIRE)
Code: R221FQ1E91XECA0
SHEATH LENGTH: 100mm
Wise Control Vietnam 
Industrial service pressure gauge
Model: P252
Code: P2524A3EDB06430
Range: 0 ~ 10kgf/cm2
(Code: P2524A3EDB04730 code này)
Wise Control Vietnam 
BIMETAL THERMOMETER WITH STEEL CASE
Code: T1204W0ED110420EX
Range: 0~100 Deg C
 
Wise Control Vietnam 
HERMETICAL SEALED TYPE BIMETAL THERMOMETER
Code: Code: T1122X0CD107420EX
Stem length: 60 mm
Range: -20 ~ 100 oC
Wise Control Vietnam 
INDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Code: P2524A3EDB04730
Range: 0 ~ 10 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
LOW PRESSURE GAUGE MODEL P421
Code: P4214ADBI51830
Range: 0 ~ 0.03 MPa
Scale Division: 0.001 Mpa
Wise Control Vietnam 
 NEW SCALE PLATE DESIGN CHARGE for P421 Wise Control Vietnam 
Code: P2584A3DBQ04370
Range: 0 ~ 3 bar/psi (dual scale)
In bar: 0-3 bar/ In Psi: 0-40 psi
Wise Control Vietnam 
NEW SCALE PLATE DESIGN CHARGE for P258 Wise Control Vietnam 
Code: P2524A3DBI04030
Range: 0 ~ 0.05 MPa
Scale Division: 0.001 Mpa
Wise Control Vietnam 
Code: P5104A1EDI05830
Range:0 ~ 10 Mpa
Wise Control Vietnam 
Certificate of Origin issued by Chamber of Commerce  Wise Control Vietnam 
Code: P2524A3EDB04730
Range: 0 ~ 10 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
Code: P2524A3EDG07570
Range: -2500 ~ 2500mmH20
Wise Control Vietnam 
Code: P7118AJEDB047D0
Range: 0 ~ 10 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
Code: T1104X1ED012441
Stem length: 75 mm
Range:0-300oC
Wise Control Vietnam 
Code: A5000CXXX0JGAAA10
“T” length: 45mm
“U” length: 50mm
Wise Control Vietnam 
Code: P2524A3EBH05430
Range: 0-35 bar
DIAL SIZE 100 mm
Wise Control Vietnam 
Code: P731EDJGBH045D0
Contact: HIGH
Range: 0 ~ 6bar 
Wise Control Vietnam 
Code: P5104A1EDH04530
Range: 0 ~ 6 bar
Wise Control Vietnam 
Code: P118RMN3S07KCN
Range: 0 ~ 35 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 

Code: P2523A4DCB04230
Range: 0 ~ 2 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
Temperature Gauge
code: T1204W1ED3109K0
Wise Control Vietnam 
Code:P2526A3EDI14330
Range: 0 ~ 1.6 Mpa
Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730
Range: 0 ~ 10kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
P7118AJEAAB047CX0
(Old code  P7118AJEDB047D0)
Range: 0 ~ 10 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
P5106A2EDI05630
Range:0 ~ 6 Mpa
Wise Control Vietnam 
Electrical contact type pressure Gauge
Model: P5204A2ECH05030 
Wise Control Vietnam 
P1633J3DDH04710 Wise Control Vietnam 
P2584A3DDB05230 Wise Control Vietnam 
P2584A3DDB05530 Wise Control Vietnam 
T5244B1CD4106P0EX Wise Control Vietnam 
P2584A3DD047H30 Wise Control Vietnam 
P2584A3DD045H30 Wise Control Vietnam 
P2584A3DD133H30 Wise Control Vietnam 
P2524A3DCI04170 Wise Control Vietnam 
P4214A3DCJ43770 Wise Control Vietnam 
 P2526A2ECJ04070 Wise Control Vietnam 
T1102X1CC10450 Wise Control Vietnam 
P2524A3ECI04730 Wise Control Vietnam 
P2524A4CCH(0-200 Bar) 30 Wise Control Vietnam 
P2524A3ECI05130 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH04530 Wise Control Vietnam 
P2576A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
T4009V1ED305450
(WiseANS15070201)
Wise Control Vietnam