Đại lý Riley tại Vietnam ,Riley Automation Vietnam,Riley Automation

ANS hiện là đại lý của Riley Automation  tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Riley Automation , quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn.

Models Name of products Vietnamese name Brand name
  Automated Parts Handling MÁY XỬ LÝ CÁC BỘ PHẬN TỰ ĐỘNG Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Vibratory Bowl Feeders máy tiếp nguyên liệu rung Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Centrifugal Feeders máy tiếp nguyên liệu ly tâm Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Linear Feeders máy tiếp nguyên liệu tuyến tính Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Hopper Elevators bộ nâng và phễu hứng Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Step Feeders máy tiếp nguyên liệu theo từng bậc Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Linear and Hopper Vibrators máy rung tuyến tính và phễu hứng tuyến tính Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Linear Vibratory Feeders máy tiếp nguyên liệu rung tuyến tính Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
V180/181; V50/51; V41; V85/86; V20; V9; V4; V2 Hopper Vibrators máy rung phễu Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Vibratory Tables bàn rung Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Component Counting And Bagging Systems máy đếm và hệ thông đóng gói Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Linear Vibratory Feeders & Hopper Vibrators máy tiếp nguyên liệu rung tuyến tính và máy rung phễu Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
F-TO-B; F-T01; F-010/FH-010
F-T02; BF-2-HS; BF-3
The Riley Range of Linear Vibratory Feeders máy tiếp nguyên liệu rung tuyến tính hãng Riley Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Peripheral Discharge Feeder máy tiếp nguyên liệu lưu lượng ngoại biên  Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Totally Enclosed Feeder_Feeding salt to bagging machine máy tiếp nguyên liệu đóng kín Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Vibratory Screening Feeder máy tiếp nguyên liệu có màn sàng rung Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Storeveyor and Vibratory Feeder băng tải và máy tiếp nguyên liệu rung  Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Quick Release Tubular Feeder máy tiếp nguyên liệu dạng ống _cho ra sản phẩm nhanh Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  Scarf Cut Feeder_Spreading Product onto Client Belt máy tiếp nguyên liệu cạnh vát Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  SCR1 - Controller bộ điều khiển Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  ELEVATORS AND HOPPER FEEDERS máy tiếp nguyên liệu nâng và phễu Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  SPIRAL ELEVATORS bộ nâng hình xoắn ốc Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  COUNTER AND BAGGERS máy đếm và đóng gói Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  AIR CONVEYORS máy chuyển tải làm thoáng khí Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  pillow packs, pouches and sachets máy đóng gói đệm, bao, túi Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  BF-3 Linear Vibratory Feeder máy tiếp nguyên liệu rung tuyến tính dòng BF-3 Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam
  F-T02 LINEAR VIBRATORY FEEDER máy tiếp nguyên liệu rung tính tuyến dòng F-T02 Riley Automation Vietnam_đại lý Riley tại Vietnam