Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam,GLOBAL ENCODER  Vietnam,GLOBAL ENCODER

ANS hiện tại là đại lý của GLOBAL ENCODER tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  GLOBAL ENCODER  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

No Brands Sản Phẩm_Tên tiếng Anh Sản Phẩm_Tên tiếng Việt Mã/ Model
1 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Programmable Incremental Encoder Bộ mã hóa vòng quay lập trình US581, UH760
2 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Incremental Encoders Bộ mã hóa tương đối IH360, IH490, IH510, IH581, IH740, IH950, IH951, IH103, IH120, IH150, IH200, IS240, IS280, IS410, IS581, IS700, IS900
3 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam USA - Inch Sized Encoders Hoa Kỳ - Bộ mã hóa kích thước inch IH635, IH965, IS508, IS635
4 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Single-Turn Absolute Encoders Bộ mã hóa tuyệt đối một lượt AH580, AH740, AH950, AS581, AS580, AS700, AS900, AP700
5 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Multi-Turn Absolute Encoders Bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt MS581
MS581, MP700
6 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Hazardous Area Certified Encoders Bộ mã hóa được chứng nhận khu vực nguy hiểm Ax700, AX700B, MX700B-BUS, MX700B-SSI, MX700B-CAN
IH103
 IX700
7 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Motor Commutation Encoders Bộ mã hóa chuyển đổi động cơ CH410, CH580
8 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Special Encoders Bộ mã hóa đặc biệt XS410, 
9 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam String Encoder Bộ mã hóa chuỗi DWS50, DWS150, DWS1210, DWS1820, 
10 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Oil Field Draw Works Encoders Bộ mã hóa công trình bản vẽ mỏ dầu IH103
11 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Accessories Phụ kiện IH740 Tether Kit, IH950 Tether Kit, IH103/IH120 Tether Kit, IS581 Square Flange
12 GLOBAL ENCODER Vietnam_Đại Lý GLOBAL ENCODER  Vietnam Washdown Encoders Bộ mã hóa Washdown IH740 Tether Kit, IH950 Tether Kit, IH103/IH120 Tether Kit, IS581 Square Flange