Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để nhận báo giá NGAY hãng Shinho Vietnam

POWER ARRESTER         Shinho Vietnam
Single phase Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40-211/222 110/220V 40kA Shinho Vietnam
PSP50-211/222 110/220V 50kA Shinho Vietnam
PSP80-211/222 110/220V 80kA Shinho Vietnam
PSP100-211/222 110/220V 100kA Shinho Vietnam
PSP120-211/222 110/220V 120kA Shinho Vietnam
PSP150-211/222 110/220V 150kA Shinho Vietnam
3-phase 3-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40-322   40kA Shinho Vietnam
PSP80-322   80kA Shinho Vietnam
PSP120-322   120kA Shinho Vietnam
3-phase 4-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40-422   40kA Shinho Vietnam
PSP80-422   80kA Shinho Vietnam
PSP120-422   120kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER_COUNTER 내장형         Shinho Vietnam
Single phase Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40C-211 / 222   40kA Shinho Vietnam
PSP80C-211 / 222   80kA Shinho Vietnam
3-phase 3-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40C-322   40kA Shinho Vietnam
PSP80C-322   80kA Shinho Vietnam
PSP120C-322   120kA Shinho Vietnam
3-phase 4-wire Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40C-422   40kA Shinho Vietnam
PSP80C-422   80kA Shinho Vietnam
PSP120C-422   120kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER_DIN RAIL TYPE         Shinho Vietnam
  Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP40R-11P/22P Single phase 40kA Shinho Vietnam
PSP40R-3P3W 3-phase 3-wire 40kA Shinho Vietnam
PSP40R-3P4W 3-phase 4-wire 40kA Shinho Vietnam
PSP80R-11P/22P Single phase 80kA Shinho Vietnam
PSP80R-3P3W 3-phase 3-wire 80kA Shinho Vietnam
PSP80R-3P4W 3-phase 4-wire 80kA Shinho Vietnam
OTHER ARRESTER         Shinho Vietnam
  Other Arrester     Shinho Vietnam
SHN-FRR Pulse    3kA, 10kA Shinho Vietnam
SHN-PMR Potentiometer   3kA, 10kA Shinho Vietnam
SHN-RTR RTD Line   3kA, 10kA Shinho Vietnam
SHN-TCR T/C Line   3kA, 10kA Shinho Vietnam
  Rail Mounting -R   Shinho Vietnam
DIGITAL INDICAOR         Shinho Vietnam
SHN-1100 Mosaic indicator     Shinho Vietnam
  RS-485_4Digit 1100-D4   Shinho Vietnam
RS-485_6Digit 1100-D6   Shinho Vietnam
SHN-3110 Digital Indicator   AC110/220V Shinho Vietnam
  RS-485_4Digit 3110-D4   Shinho Vietnam
RS-485_6Digit 3110-D6   Shinho Vietnam
AM-4000 Auto-Manual Station     Shinho Vietnam
SHN-CAL Calibrator     Shinho Vietnam
BCD-1000 BCD Indicator     Shinho Vietnam
BCD-2000 BCD Indicator 2+3DIGIT   Shinho Vietnam
BCD-CON BCD Distributer     Shinho Vietnam
MULTI INPUT INDICAOR (with Alarm)         Shinho Vietnam
SMI-3000 Multi Input Indicator Panel Size : W72*H36 Cutting Size : W68*H32   Shinho Vietnam
  Only Display SMI-3000   Shinho Vietnam
2Alarm SMI-3200   Shinho Vietnam
RS-422 / RS-485     Shinho Vietnam
PRI-3000 Multi Input Indicator Panel Size : W96*H48  Cutting Size : W92*H45   Shinho Vietnam
  Only Display PRI-3000   Shinho Vietnam
2Alarm PRI-3200   Shinho Vietnam
4Alarm PRI-3400   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-422 / RS-485     Shinho Vietnam
Modbus Protocol   통신기본사양 Shinho Vietnam
PRI-4000 Multi Input Indicator Panel Size : W96*H48 Cutting Size : W92*H45   Shinho Vietnam
  Only Display PRI-4000   Shinho Vietnam
2Alarm PRI-4200   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
PRI-5000 Multi Input Indicator Panel Size : W96*H48 Cutting Size : W92*H45   Shinho Vietnam
  Only Display PRI-5000   Shinho Vietnam
2Alarm PRI-5200   Shinho Vietnam
4Alarm PRI-5400   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
RS-422 / RS-485     Shinho Vietnam
BAR GRAPHIC INDICATOR         Shinho Vietnam
SB-6000 Bar Graphic Indicator Panel Size : W36*H144 Cutting Size : W33*H141   Shinho Vietnam
  Only Display SB-6100   Shinho Vietnam
2Alarm SB-6200   Shinho Vietnam
4Alarm SB-6300   Shinho Vietnam
4-20mA Output     Shinho Vietnam
Modify name plate     Shinho Vietnam