Đại lý 1-cube Vietnam,ý 1-cube Vietnam,1-cube

ANS hiện tại là đại lý của 1-cube  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm 1-cube  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Products Vietnamese Name    
Measuring device analogue - CO2 and air residue in the bottle neck - ICA Thiết bị đo tương tự - CO2 và cặn không khí ở cổ chai - ICA 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Measuring device analogue - GMA for measurement of CO2 (CO2 GEHALTEMETER) Thiết bị đo khí CO2 cho bia 1- Cube Vietnam 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Measuring device analogue - GMAs for measurement of CO2 (CO2 GEHALTEMETER) Thiết bị đo khí CO2 cho bia 1- Cube Vietnam 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Measuring device digital - CO2 and air residue in the bottle neck - ICD Thiết bị đo khí CO2 cho bia 1- Cube Vietnam 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Measuring device digital - GMD for measurement of CO2 (CO2 GEHALTEMETER) Thiết bị đo khí CO2 cho bia 1- Cube Vietnam 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Measuring device digital - OXI-GMD for measurement of O2 and CO2 (O2 and CO2 GEHALTEMETER) Thiết bị đo khí CO2 và O2 cho bia 1- Cube Vietnam 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Portable oxygen meter OXI  Thiết bị đo Oxi cầm tay 1-Cube Vietnam    
Welded coupling providing sensor exchange without shutdown Khớp nối hàn cung cấp trao đổi cảm biến mà không cần tắt máy 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Sampling device - ICAS Thiết bị lấy mẫu - ICAS 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Beer and Wine Analyzer type AP01 and AP02 (Beer analyzer / Wine analyzer) Máy phân tích bia và rượu vang loại AP01 và AP02 (Máy phân tích bia / phân tích rượu) 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Decarbonizer - OP Máy khử Carbon - OP 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Biological thermostat - BT Bộ điều nhiệt sinh học - BT 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
LABORATORY CARBONATION SYSTEM LSN 2 HỆ THỐNG CHĂM SÓC LAO ĐỘNG LSN 2 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Withdrawal of saturated drinks - AOV Rút đồ uống bão hòa - AOV 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Anaerostat Máy điều hòa 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Apparatus for determination of optimum barley variety for malting-VTO Thiết bị xác định giống lúa mạch tối ưu cho việc tạo mạch nha -VTO 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Germination Viability Tester (Tetrazolium test for seed viability) Type Vitascop Easi-Twin Máy thử khả năng nảy mầm (Thử nghiệm Tetrazolium cho khả năng sống của hạt) Loại Vitascop Easi-Twin 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Kjeldahl analysis- Distilling unit type UDK 129 Phân tích Kjeldahl - Máy phân tích / xác định nitơ ammoniac, nitơ protein, (chưng cất trực tiếp Kjeldahl hoặc kiềm ), nitơ nitric (sau khi khử), phenol, axit béo dễ bay hơi, xyanua, nồng độ cồn và xác định nitơ Devarda 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Laboratory counter MH Quầy phòng thí nghiệm MH 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Laboratory sieves shaker SWING200 Máy sàng, lắc thí nghiệm SWING200 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Mash Bath / Mashing bath Tắm Mash / tắm nghiền 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Micromalting Machine Máy vi tính 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Mineralizer Thiết bị khoáng hóa 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Sample mill SJ500 Máy nghiền mẫu SJ500 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Forcing Tests - Chilling bath Type SU6, SU12, SU24 Thiết bị đo độ ổn định của chai bia- Làm lạnh loại tắm SU6, SU12, SU24 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Laboratory Hazemeter - Colorimeter Type COLORTURB-MZN2012 Phòng thí nghiệm Hazemeter - Loại máy đo màu COLORTURB-MZN2012, Thiết bị đo độ đục 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Recirculating Cooler for External System Làm mát tuần hoàn cho hệ thống bên ngoài 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Biological thermostat - BT Nhiệt sinh học - BT 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Immersion Circulator- Immersion Thermostat type IMMERCIRC Thiết bị lưu thông ngâm - Loại điều nhiệt ngâm IMmerCIRC 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Laboratory Temperature Controllers, Programmer type REG01 Bộ điều khiển nhiệt độ phòng thí nghiệm, lập trình viên loại REG01 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
High Precision Thermometer and Data Logger Nhiệt kế và dữ liệu chính xác cao 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Recirculating Cooler Bộ làm lạnh tuần hoàn 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam  
Refrigerated/Heated Circulator Type SU12.1 Máy tuần hoàn lạnh / làm nóng Loại SU12.1 1-cube Vietnam, đại lý hãng 1-Cube Vietnam, 1 cube vietnam, đại lý 1 cube việt nam