Đại lý phân phối hãng Althen tại Vietnam,Thiết bị chiết áp 8FLP Althen

Model

Name of product

Vietnamese name

Category

Brand name

18LP 

Linear Potentiometer

Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen

Linear Potentiometers

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

8FLP 

Linear Potentiometer

Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

13FLP12A

13FLP Series Linear Potentiometer

Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

13FLP25A

13FLP Series Linear Potentiometer

Thiết bị chiết áp tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

LHK15-30

Linear Magnetic Hall Sensor

Cảm biến từ trường Althen

Linear Magnetic Hall Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

LSM22

Linear Magnetic Hall Sensor

Cảm biến từ trường Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P100

Linear Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen

Linear Inductive Position Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P101

Linear Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P103

Linear Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P106

Linear Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P111

Linear Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P112

Linear Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí  tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MLC 

Magnetic Linear Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen

Magnetic Linear Incremental Encoder

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MLI

Magnetic Linear Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MLIP

Magnetic Linear Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MPS

Magnetic Linear Incremental Encoder

Bộ mã hóa vòng quay tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MT2-MT5-MP1-MP2

Magnetic Tape and Aluminium Profile

Băng từ và thanh nhôm định hình Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MSW

Magnetostrictive Linear Position Sensor

Cảm biến vị trí từ tính tuyến tính Althen

Magnetostrictive Linear Position Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MSS

Magnetostrictive Linear Position Sensor

Cảm biến vị trí từ tính tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MST

Magnetostrictive Linear Position Sensor

Cảm biến vị trí từ tính tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X100

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Intrinsically Safe Position Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X101

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X103

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X106

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X111

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X112

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

X114

Intrinsically Safe Position Sensor

Cảm biến vị trí an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

CD 375 series

LVDT Position Sensor

Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen

LVDT Position Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

CTS 420 Series

LVDT Position Sensor

Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DC-EC Series

LVDT Position Sensor

Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DC-SE Series

LVDT Position Sensor

Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Digital LBB

LVDT Position Sensor

Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FD60 Series

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Draw-wire Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FD96 Series

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FD115 Series

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FD200

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDMK30 Series

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDMK46 Series

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDMK77 Series

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDMK88

Draw-Wire Sensors

Cảm biến dây rút Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

digiVIT

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Eddy Current Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DIT-5200L

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

KD-1925

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

KD-1950

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

KD-1975

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

KD-2306

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

KD-2446

Eddy Current Sensor

Cảm biến dòng điện xoáy Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ACCUMEASURE 500

Capacitive Position Sensor

Cảm biến vị trí điện dung Althen

Capacitive Position Sensor

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ACCUMEASURE 9000

Capacitive Position Sensor

Cảm biến vị trí điện dung Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ACCUMEASURE MICROCAP

Capacitive Position Sensor

Cảm biến vị trí điện dung Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

CTA Probes

Capacitive Position Sensor

Cảm biến vị trí điện dung Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ODP

Fiber Optic Position Sensor

Cảm biến vị trí tuyến tính sợi quang Althen

Fiber Optic Position Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF600

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Single Point Triangulation Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF602

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF603

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF603HS

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF605

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF064

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF6001

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF60-i

Single Point Triangulation Sensor

Cảm biến tam giác đơn điểm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF625

2D Laser Scanner

Thiết bị quét laser 2D  Althen

2D Laser Scanners

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF625-robust

2D Laser Scanner

Thiết bị quét laser 2D  Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF627

2D Laser Scanner

Thiết bị quét laser 2D  Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF629

2D Laser Scanner

Thiết bị quét laser 2D  Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

A-5

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Standard Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AGS4000

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AGS4200

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AGS4200-USB

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AGD4200-USB

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

APS

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AS30 / AS50

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AS60 / AS70

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AS40

Standard Pressure Sensor

Cảm biến áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DS

High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cao Althen

High-Precision Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FP5000

High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

HI6000

High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

HI5000 Hispec®

High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

HI2000

High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

HI2200 / HI2300

High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

1000 / 6000 / 9000

Ultra High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen

Ultra High-Precision Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

2000

Ultra High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

202BG

Ultra High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

3000 / 4000

Ultra High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

745-16B | 6000-16B Barometers

Ultra High-Precision Pressure Sensor

Cảm biến áp suất chính xác cực cao Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EB100

Miniature Pressure Sensor

Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen

Miniature Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EPB

Miniature Pressure Sensor

Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EPB-PW

Miniature Pressure Sensor

Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EPL

Miniature Pressure Sensor

Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EPRB-1

Miniature Pressure Sensor

Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EPRB-2

Miniature Pressure Sensor

Cảm biến áp suất nhỏ gọn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

D5100

Differential Pressure Sensor

Cảm biến chênh lêch áp suất Althen

Differential Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DPS

Differential Pressure Sensor

Cảm biến chênh lêch áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FP2000 (FDW, FDD)

Differential Pressure Sensor

Cảm biến chênh lêch áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P1400

Strain Gauge Pressure Sensor

Cảm biến chênh lêch áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P1600

Strain Gauge Pressure Sensor

Cảm biến chênh lêch áp suất Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST45PT

Submersible Pressure & Temperature Sensor

Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen

Submersible Pressure Level Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST4500 / AST4510

Submersible Liquid Level Sensor

Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST4520

Submersible Liquid Level Sensor

Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST4530

Submersible Pressure Transducer

Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

M5700

Submersible Pressure Transducer

Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

U5700

Submersible Pressure Transducer

Cảm biến đo mức dạng thả chìm Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST44LP

Intrinsically Safe Pressure Transducer

Đầu dò áp suất an toàn Althen

Intrinsically Safe Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST4400

Intrinsically Safe Pressure Transducer

Đầu dò áp suất an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AST4401

Intrinsically Safe Pressure Transducer

Đầu dò áp suất an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ASI30 Series / ASI60

Intrinsically Safe Pressure Transducer

Đầu dò áp suất an toàn Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

M5600

Wireless Pressure Transducer

Đầu dò áp suất không dây Althen

Wireless Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

U5600

Wireless Pressure Transducer

Đầu dò áp suất không dây Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OPP-C

Fiber Optical Pressure Sensor

Cảm biến áp suất sợi quang Althen

Fiber Optical Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OPP-B

Fiber Optical Pressure Sensor

Cảm biến áp suất sợi quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OPP-W

Fiber Optical Pressure Sensor

Cảm biến áp suất sợi quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OPP-GF

Fiber Optical Pressure Sensor

Cảm biến áp suất sợi quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OPP-M

Fiber Optical Pressure Sensor

Cảm biến áp suất sợi quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

μADC

Multi-hole Pressure Probe

Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen

Multi-hole Pressure Probes

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Air Data Probes

Multi-hole Pressure Probe

Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Conventional Multi-hole Probes

Multi-hole Pressure Probe

Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Fast-Response Probes

Multi-hole Pressure Probe

Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Aeroprobe

Multi-hole Pressure Probe

Đầu dò áp suất nhiều lỗ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MPS4264xx

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Multi-channel Pressure Scanners

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

MPS4164

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DSA3016 / DSAENCL4000

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DSA3207-PTP / DSA3307-PTP

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DSA3217-PTP / DSA3218-PTP

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DSM4000

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ECM4000

Multi-channel Pressure Scanner

Thiết bị quét áp suất đa kênh Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

LP1000

Low Pressure Sensor

Cảm biến áp suất thấp Althen

Low Pressure Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DPS

Low Pressure Sensor

Cảm biến áp suất thấp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P1500

Low Pressure Sensor

Cảm biến áp suất thấp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Model 11

Miniature Force Sensor

Cảm biến lực loại nhỏ Althen

Miniature Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Model 13

Miniature Force Sensor

Cảm biến lực loại nhỏ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Model 31E

Miniature Force Sensor

Cảm biến lực loại nhỏ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Model 53E

Miniature Force Sensor

Cảm biến lực loại nhỏ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF216

Miniature Force Sensor

Cảm biến lực loại nhỏ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN3030

S-beam Force Sensor

Cảm biến lực S-beam Althen

S-beam Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN3060

S-beam Force Sensor

Cảm biến lực S-beam Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN3148

S-beam Force Sensor

Cảm biến lực S-beam Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN3280

S-beam Force Sensor

Cảm biến lực S-beam Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN7110

S-beam Force Sensor

Cảm biến lực S-beam Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN9620

S-beam Force Sensor

Cảm biến lực S-beam Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF202

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Donut Ring Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF203

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF205

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF209

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF210

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF313

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF207 

Donut Ring Force Sensor

Cảm biến lực dạng vòng khuyên Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF204

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Cylindrical Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF214

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF216

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF218

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF241

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF245

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF256

Cylindrical Force Sensor

Cảm biến lực hình trụ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF238

Bending Beam Force Sensor

Cảm biến lực uốn cắt Althen

Bending Shear Beam Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF268

Shear Beam Force Sensor

Cảm biến lực uốn cắt Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF301

Low Range Stylus Force Sensor

Cảm biến lực uốn cắt Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF320

Bending Beam Force Sensor

Cảm biến lực uốn cắt Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF325

Bending Beam Force Sensor

Cảm biến lực uốn cắt Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF225

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Pancake (Low profile) Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF252

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF254

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF302

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF306

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF318

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FMT

Pancake Force Sensor

Cảm biến lực dạng tròn dẹp Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF232/3

Multi-axis Force Sensor

Cảm biến lực đa trục Althen

Multi-axis Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF307

Multi-axis Force Sensor

Cảm biến lực đa trục Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF310

Multi-axis Force Sensor

Cảm biến lực đa trục Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF314

Multi-axis Force Sensor

Cảm biến lực đa trục Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FN7325

Multi-axis Force Sensor

Cảm biến lực đa trục Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF332

Multi-axis Force Sensor

Cảm biến lực đa trục Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF256-FO

Fiber Optic Load Cell

Cảm biến tải sợi quang Althen

Fiber Optic Load Cell

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

S-type-FO

Fiber Optic Load Cell

Cảm biến tải sợi quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Pancake-FO

Fiber Optic Load Cell

Cảm biến tải sợi quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF300

Sideload and Moment Rejecting Force Sensors

Cảm biến lực đẩy Althen

Sideload and Moment Rejecting Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF320

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF304

Special (Automotive) Force Sensors

Cảm biến lực đặc biệt Althen

Special (Automotive) Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF319

Special (Automotive) Force Sensors

Cảm biến lực đặc biệt Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF321

Special (Automotive) Force Sensors

Cảm biến lực đặc biệt Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AWL Light

Wireless Force Sensors

Cảm biến lực không dây Althen

Wireless Force Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AWL-HR

Wireless Force Sensors

Cảm biến lực không dây Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AWL-RI

Wireless Force Sensors

Cảm biến lực không dây Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AF

Single Point Load Cell

Cảm biến lực & trọng lượng Althen

Weighing Sensors & Load Cells

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

PRC

Single Point Load Cell

Cảm biến lực & trọng lượng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ACBES-R

Miniature Load Cell

Cảm biến lực & trọng lượng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ALF216

Miniature Load Cell

Cảm biến lực & trọng lượng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

01165-01171

Reaction Torque Sensor

Cảm biến momen Althen

Torque Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

90415 IRT

Rotating Torque Sensor

Cảm biến momen Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ATF310

Force-Torque Sensor

Cảm biến momen Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

GFLA

Strain Gauges for Plastic Use

Cảm biến & Đồng hồ đo độ căng Althen

Strain Sensors & Strain Gauges

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FAC

Crack Detection Strain Gauges

Cảm biến & Đồng hồ đo độ căng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

TF

Strain Gauges for Surface Temperature Measurement

Cảm biến & Đồng hồ đo độ căng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF256

Absolute Linear Encoder

Cảm biến vị trí bằng laser Althen

Laser Position Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF625

2D Laser Scanner

Cảm biến vị trí bằng laser Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FDRF656

Optical Micrometer

Cảm biến vị trí bằng laser Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

R30D

RVDT

Cảm biến vị trí quay Althen

Rotary Position Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

HSM12

Rotary Hall Effect Sensor

Cảm biến vị trí quay Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

P502

Rotary Inductive Position Sensor

Cảm biến vị trí quay Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

LCF-100 Single-Axis

Analog Inclinometer

Thiết bị đo độ nghiêng Althen

Inclinometers & Tiltmeters

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

PRO 3600

Electronic Water Scale

Thiết bị đo độ nghiêng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

AMI 

Analog MEMS Inclinometer

Thiết bị đo độ nghiêng Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ASC P101A15

Piezoresistive Accelerometer

Cảm biến gia tốc Althen

Acceleration Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

4020 / 4030

Amplified DC Accelerometers

Cảm biến gia tốc Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ASC 4211LN

Capacitive Accelerometer

Cảm biến gia tốc Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

797V PVT

Velocity Vibration Sensors

Cảm biến rung Althen

Vibration Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

CC701-HT

In-line Charge Converter

Cảm biến rung Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

VIB-3A-IP-24-SP-Z0033

Vibration Measurement System

Hệ thống đo độ rung Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

ASC 283

Gyroscope

Cảm biến con quay hồi chuyển Althen

Gyroscope Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

633 6-DOF

Sensor Inertial System

Cảm biến con quay hồi chuyển Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

CRS43

Gyroscope

Cảm biến con quay hồi chuyển Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

Pico M

Fiber Optic Amplifiers

Cảm biến cáp quang Althen

Fiber Optical Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OPP-B

Fiber Optic Pressure Sensors

Cảm biến cáp quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

OEM-ACS

Fiber Optic Amplifiers

Cảm biến cáp quang Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FTCX-LT

Infrared Temperature Sensor

Cảm biến nhiệt độ Althen

Temperature Sensors

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

FTP20-1M/2M

Handheld Infrared Temperature Sensor

Cảm biến nhiệt độ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DTS4050

Digital Temperature Scanner

Cảm biến nhiệt độ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

GL7000 System

GRAPHTEC Data Platform

Hệ thống thu thập dữ liệu GRAPHTEC Althen

GRAPHTEC Data Acquisition Systems

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

GL7000

Voltage Kit

Hệ thống thu thập dữ liệu GRAPHTEC Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

GL7-SSD

GL7000 Function Modules

Hệ thống thu thập dữ liệu GRAPHTEC Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DATAQ DI-160

Data Logger

Hệ thống thu thập dữ liệu DATAQ Althen

DATAQ Data Acquisition Systems

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DATAQ DI-720

Data Acquisition System

Hệ thống thu thập dữ liệu DATAQ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

DATAQ DI-808

Web-based Data Logger

Hệ thống thu thập dữ liệu DATAQ Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EL-USB-ACT

AC and DC Millivolt Data Logger

Bộ ghi dữ liệu LASCAR Althen

LASCAR Data Loggers

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

EL-USB-5

Event, Count and State Data Logger with USB

Bộ ghi dữ liệu LASCAR Althen

Althen tại Vietnam, đại lý Althen tại Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Althen tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Althen tại Vietnam