Đại lý Wise Control Vietnam, Wise Control Vietnam,Wise Contro

ANS hiện tại là đại lý của Wise Contro tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Wise Contro , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

P2524A3EDH01030
(WiseANS15070801)
Wise Control Vietnam 
P2524A3EDI04330
(ANS_04062015)
Wise Control Vietnam 
P2524A3EDI04530
(ANS_04062015)
Wise Control Vietnam 
T1124X1ED210960
(ANS_04062015)
Wise Control Vietnam 
T1124X1ED208460
(ANS_04062015)
Wise Control Vietnam 
P2524A3EDI05030
(ANS_04062015)
Wise Control Vietnam 
P2584A3EDI04530
(ANS_04062015)
Wise Control Vietnam 
 P2524A3EDH(0-7bar)30 Wise Control Vietnam 
 P2524A3EDI05930 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH04530 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDH04730 Wise Control Vietnam 
T1204W0ED010910 Wise Control Vietnam 
Order code: P2583A4DDJ04030
Range: 0-50 kPa, 3/8” NPT
Wise Control Vietnam 
Order code: P2583A4DDI04730
Range: 0-1 Mpa, 3/8” NPT
Wise Control Vietnam 
Order code: P2582A4CDI04730
Range: 0-1 Mpa, 1/4” NPT
Wise Control Vietnam 
Model:P2584A3EDI06030 Wise Control Vietnam 
Pressure gauge
Correct code: P2582A4CDH14330
Wise Control Vietnam 
T1126X0ED3XXXX1 Wise Control Vietnam 
T1144X0ED110970 Wise Control Vietnam 
T2206A1ED2079A0 Wise Control Vietnam 
T2104B1EC2114QO  Wise Control Vietnam 
T5314A1ED211450 Wise Control Vietnam 
T1206W1ED3109K0 Wise Control Vietnam 
P2583A4DCB04230 Wise Control Vietnam 
P2584W3EDB05230                                            Wise Control Vietnam 
P2584W3EDB03530                                            Wise Control Vietnam 
P1101B6BDI04110 Wise Control Vietnam 
P2524B2CDI05930  Wise Control Vietnam 
P2524B2EDB05230 Wise Control Vietnam 
P1633J3DDH04710 Wise Control Vietnam 
P2592B4CH03310 Wise Control Vietnam 
PT8401A3CDH04840 Wise Control Vietnam 
P2574A2EDH02672
-1 - 0 kg/cm2 (-76 - 0 cmHg)
liquid filling
Wise Control Vietnam 
P2574A2EDI04739 Wise Control Vietnam 
P2574A2EDI15139 Wise Control Vietnam 
P2574C2EDI05030 Wise Control Vietnam 
P2574A2EDI14330 Wise Control Vietnam 
T1143x0EC11091
Dial: 75mm
Wise Control Vietnam 
P1101A6BCH04110 Wise Control Vietnam 
P2584A2DDXXXX32-Silicon Filling Wise Control Vietnam 
P2584A2DDXXXX30-Glycerin Filling Wise Control Vietnam 
P5204A2ECH05030 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDI05830 Wise Control Vietnam 
Model: P1102A4CCH05410 Wise Control Vietnam 
Model: P1103A4DDI04710           
Dial:75mm
Wise Control Vietnam 
Model: P1102A4CDI04710           
Dial:60mm
Wise Control Vietnam 
Model: P2210A6CDI04710           
Dial:40mm
Wise Control Vietnam 
Model: P2211A4BDI05010           
Dial: 50 mm
Wise Control Vietnam 
Model: P2583A4DCH04730
Dial:80mm
Wise Control Vietnam 
Model: P2583A4DCB05230 Wise Control Vietnam 

Code: P1404A4DC(Z050)10
Range: 0 ~ 15kg/cm2
Wise Control Vietnam 
P731XALGKLH143RX0 Wise Control Vietnam 
P7318ALGKLH143RX0 Wise Control Vietnam 
P7318ALGKLH045RX0 Wise Control Vietnam 
P2584A3DCI04030 Wise Control Vietnam 
P2583A4DCI04730 Wise Control Vietnam 
P2582A4CDI04730 Wise Control Vietnam 
Pressure gauge
Model: P2524A3EDI04330
Wise Control Vietnam 
Model: P2524A3EDI04530  Wise Control Vietnam 
Model: T1124X1ED210960 Wise Control Vietnam 
Model: T1124X1ED208460 Wise Control Vietnam 
Model: P2584A3EDI04530  Wise Control Vietnam 
Model: P2524A3CDJ13330  Wise Control Vietnam 
Model: P4223A4CDS46930 Wise Control Vietnam 
P2524A3DCI04170 Wise Control Vietnam 
P4224A3DCJ43770 Wise Control Vietnam 
P4214A3DCJ43770 Wise Control Vietnam 
P2526A2ECJ04070 Wise Control Vietnam 
Correct code: T1102X1CC10450 Wise Control Vietnam 
Model: P2524A3EDH04530 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH03130 Wise Control Vietnam 
P7118PJDPFJ143CX0 Wise Control Vietnam 
P2584A3DDB05230 Wise Control Vietnam 
P2584A3DDB05530 Wise Control Vietnam 
P4304A3DDJ40730 Wise Control Vietnam 
P2211F4CDB(0-7KG/CM2)10 Wise Control Vietnam 
P2524A2DDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDB04730 Wise Control Vietnam 
P2582J4CDH04730 Wise Control Vietnam 
T1204W1D210450 Wise Control Vietnam 
T1124X1ED310020 Wise Control Vietnam 
T1506V1FD3110M0 Wise Control Vietnam 
Code:T5244B1DD4106P0EX Wise Control Vietnam 
P2584A3DD047H30  Wise Control Vietnam 
P2584A3DD045H30 Wise Control Vietnam 
P2584A3DD133H30  Wise Control Vietnam 
P2584A2EDA14330 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDA14330 Wise Control Vietnam 
P2211F4CDB(0-7KG/CM2)10
Range: 0-7KG/CM2
Wise Control Vietnam 
P2524A2DDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDB04730 Wise Control Vietnam 
P2582J4CDH04730 Wise Control Vietnam 
T1204W1D210450 Wise Control Vietnam 
T1124X1ED310020 Wise Control Vietnam 
T1506V1FD3110M0 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDH04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDH05130 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDH01030 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDH03430 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH14330 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH05430 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH05230 Wise Control Vietnam 
T1104X0FD010440 Wise Control Vietnam 
P1104A4DFH05010 Wise Control Vietnam 
P1106A4DDH05010 Wise Control Vietnam 
P1104A4DDH05210 Wise Control Vietnam 
P1106A4DDH05210 Wise Control Vietnam 
P1104A4DDH05410 Wise Control Vietnam 
P1106A4DCH05410 Wise Control Vietnam 
P2584A3DFH04730 Wise Control Vietnam 
P2584A3DFH05230 Wise Control Vietnam 
P2584A3DFH05430 Wise Control Vietnam 
T4009V0DC310610 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05030 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05130 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05230 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05430 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH15130 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05530 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05630 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05730 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05830 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH05930 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH06230 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH06430 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH06630 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH04130 Wise Control Vietnam 
P4214A4EDS46930 Wise Control Vietnam 
P4403A4DDJ04010 Wise Control Vietnam 
P2583A4DDJ04030 Wise Control Vietnam 
P2583A4DDI04730 Wise Control Vietnam 
P2582A4CDI04730 Wise Control Vietnam 
Differential pressure gauge P620
P6204D3EDH04733
Note: Without Glycerin filled
Wise Control Vietnam 
Differential pressure gauge P620
P6204D3EDH04733
Note: With Glycerin filled
Wise Control Vietnam 
Instrument manifold valve
Code: A080T1B2G10000
Wise Control Vietnam 
Pressure Guage
P2524A2DDB05030
Wise Control Vietnam 
T1104X0ED010433 Wise Control Vietnam 
T1104X0ED010443 Wise Control Vietnam 
T1104X0ED010453 Wise Control Vietnam 
T1104X0ED010463 Wise Control Vietnam 
T1104X0ED010483 Wise Control Vietnam 
A5000CX0JHBAA20 Wise Control Vietnam 
A5000CX0JHBAA00(ITEM 1,2,3) Wise Control Vietnam 
Thermowell for item 4
A5000CX0JHBAA10(ITEM 4)
Wise Control Vietnam