ANH NGHI SƠN đại lý chính thức hãng Takeda Engineering Vietnam. Anh Nghi Sơn tự hào được sinh ra và mang trong mình sứ mệnh là đáp ứng tất cả các nhu cầu cũng như giúp Quý khách hàng tối ưu hóa các giải pháp khắc phục mọi vấn đề trong ngành công nghiệp điện tử tự động một cách hiệu quả nhất.

Giới thiệu Takeda Engineering - đại lý Takeda Engineering Vietnam

Takeda Engineering Vietnam

Takeda Engineering Vietnam

Takeda Engineering Vietnam là nhà sản xuất các sản phẩm thương hiệu Takeda Engineering như khớp nối quay và khớp nối xoay. Kế thừa thương hiệu TKD từ Takeda Seisakusho, Takeda Engineering luôn luôn cam kết sẽ nỗ lực hết mình để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Takeda Engineering của mình.

Các dòng sản phẩm của Takeda Engineering Vietnam:

Takeda Engineering Khớp nối xoay – Siwivel Joint:

 • Takeda Engineering  TDK U2000 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK U4000 SERIES

Takeda Engineering Khớp nối xoay

Takeda Engineering Khớp nối xoay

Takeda Engineering Khớp nối quay – rotary Joint:

 • Takeda Engineering  TDK R1000 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R2000 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R2200 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R2300 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R2400 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R3000 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R3100 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R3700 SERIES

Takeda Engineering Khớp nối quay

Takeda Engineering Khớp nối quay

Các dòng khớp nối khác Takeda Engineering:

 • Takeda Engineering  TDK AF0700 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK AS0020 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK AS8040 SERIES
 • Takeda Engineering  TDK R1000series Parts
 • Takeda Engineering  TDK R2000series Parts
 • Takeda Engineering  TDK R3000series Parts
 • Takeda Engineering  TDK Swivel Joint Parts

Takeda Engineering Khớp nối

Khớp nối Takeda Engineering Vietnam

Xem list code hãng Takeda Engineering Vietnam:

Code Brand Mô tả
AR1001 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1002 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1011 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1012 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1005 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1015 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1021 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1022 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1025 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1101 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1102 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1111 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1112 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1105 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1115 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR1125 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2001 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2002 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2011 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2012 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2021 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2022 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2005 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2015 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2025 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2201 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2202 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2211 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2212 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2205 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2206 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2207 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2215 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2221 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2222 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2216 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2217 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2225 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2301 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2302 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2301 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2302 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2305 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2305 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2306 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2306 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2307 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2307 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2311 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2311 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2312 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2312 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2315 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2315 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2316 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2316 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2317 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2317 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2321 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
 HR2321 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2322 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2322 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2325 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2325 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2326 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2326 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2327 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2327 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2401 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2401 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2402 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2402 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2405 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2405 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2406 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2406 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2407 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2407 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2411 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2411 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2412 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2412 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2415 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2415 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2416 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2416 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2417 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2417 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2421 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2421 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2422 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2422 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2425 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2425 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2426 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2426 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR2427 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR2427 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3001 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3002 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3011 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3012 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3005 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3015 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3101 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3102 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3111 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3112 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3105 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3115 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3701 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3701 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3702 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3702 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3711 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3711 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3712 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3712 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3705 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3705 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3715 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3715 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3721 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3721 RH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3722 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3722 LH TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
AR3725 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
HR3725 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối quay  TDK, rotary joint TDK
U2111-10A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-15A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-20A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-25A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-32A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-40A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-50A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-65A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2111-80A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4115 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4215 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4315 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4415 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4515 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4615 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4715 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U4815 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-10A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-15A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-20A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-25A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-32A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-40A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-50A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-65A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2211-80A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-10A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-15A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-20A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-25A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-32A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-40A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-50A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-65A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2311-80A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-10A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-15A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-20A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-25A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-32A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-40A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-50A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-65A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2411-80A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-10A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-15A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-20A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-25A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-32A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-40A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-50A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-65A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2511-80A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-10A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-15A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-20A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-25A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-32A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-40A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-50A TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-65A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
U2611-80A TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối Xoay  TDK, Siwivel joint TDK
AF 0710 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK
AF 0720 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK
AF 0730 TDK - TAKEDA ENGINEERING Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK
AF 0740 TDK - TAKEDA ENGINEERING Vietnam Khớp nối linh hoạt/ Flexible joint TDK
AS 0020 TDK - TAKEDA ENGINEERING Saihone Elbo SLW
OS 8040 TDK - TAKEDA ENGINEERING Ống nối SY

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0911. 472.255

Email: support@ansgroup.asia

Website: https://anhnghison.com/