LIST CODE REFIND

117

PRF 601-08

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRF 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

118

PRF 601-16

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRF 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

119

PRF 601-19

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRF 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

120

PRF 601-08

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRF 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

121

PRF 601-16

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRF 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

122

PRS 1000

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRS 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRS Series

Refind Vietnam

123

PRT 6010

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Áp Suất Dương Dòng PRT 

Industrial Positive Pressure Ventilation Units PRT Series

Refind Vietnam

124

PRF 601-08

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Dòng PRF 

Industrial Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

125

PRF 601-16

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Dòng PRF 

Industrial Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

126

PRF 601-19

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Dòng PRF 

Industrial Ventilation Units PRF Series

Refind Vietnam

127

PRS 1000

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Dòng PRS 

Industrial Ventilation Units PRS Series

Refind Vietnam

128

PRT 6010

Quạt Thông Gió Công Nghiệp Dòng PRT 

Industrial Ventilation Units PRT Series

Refind Vietnam

129

CBG 18

Điều áp bảng điện  Dòng CBG

Pressurization Of Electrical Boards CBG Series

Refind Vietnam

130

CBG 20

Điều áp bảng điện  Dòng CBG

Pressurization Of Electrical Boards CBG Series

Refind Vietnam

131

CBG 30

Điều áp bảng điện  Dòng CBG

Pressurization Of Electrical Boards CBG Series

Refind Vietnam

132

CBG 60

Điều áp bảng điện  Dòng CBG

Pressurization Of Electrical Boards CBG Series

Refind Vietnam

133

CBG 62

Điều áp bảng điện  Dòng CBG

Pressurization Of Electrical Boards CBG Series

Refind Vietnam

134

CBG 100

Điều áp bảng điện  Dòng CBG

Pressurization Of Electrical Boards CBG Series

Refind Vietnam

135

CBM 602

Điều áp bảng điện  Dòng CBM

Pressurization Of Electrical Boards CBM Series

Refind Vietnam

136

CBM 802

Điều áp bảng điện  Dòng CBM

Pressurization Of Electrical Boards CBM Series

Refind Vietnam

137

CBM 103

Điều áp bảng điện  Dòng CBM

Pressurization Of Electrical Boards CBM Series

Refind Vietnam

138

CBR 602

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

139

CBR 802

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

140

CBR 103

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

141

CBR 133

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

142

CBR 163

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

143

CBR 203

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

144

CBR 253

Điều áp bảng điện  Dòng CBR

Pressurization Of Electrical Boards CBR Series

Refind Vietnam

145

CBT 602

Điều áp bảng điện  Dòng CBT

Pressurization Of Electrical Boards CBT Series

Refind Vietnam

146

CBT 852

Điều áp bảng điện  Dòng CBT

Pressurization Of Electrical Boards CBT Series

Refind Vietnam

147

CBT 103

Điều áp bảng điện  Dòng CBT

Pressurization Of Electrical Boards CBT Series

Refind Vietnam

148

CBT 153

Điều áp bảng điện  Dòng CBT

Pressurization Of Electrical Boards CBT Series

Refind Vietnam

149

CBT 203

Điều áp bảng điện  Dòng CBT

Pressurization Of Electrical Boards CBT Series

Refind Vietnam

150

CDH 40

Điều áp bảng điện  Dòng CDH

Pressurization Of Electrical Boards CDH Series

Refind Vietnam

151

CDH 20h

Điều áp bảng điện  Dòng CDH

Pressurization Of Electrical Boards CDH Series

Refind Vietnam

152

CDH 30h

Điều áp bảng điện  Dòng CDH

Pressurization Of Electrical Boards CDH Series

Refind Vietnam

153

CMD 35G

Điều áp bảng điện  Dòng CMD

Pressurization Of Electrical Boards CMD Series

Refind Vietnam

154

CMD 35Y

Điều áp bảng điện  Dòng CMD

Pressurization Of Electrical Boards CMD Series

Refind Vietnam

155

CMD 30H

Điều áp bảng điện  Dòng CMD

Pressurization Of Electrical Boards CMD Series

Refind Vietnam

156

CPRM 302

Điều áp bảng điện  Dòng CPRM

Pressurization Of Electrical Boards CPRM Series

Refind Vietnam

157

CPRM 502

Điều áp bảng điện  Dòng CPRM

Pressurization Of Electrical Boards CPRM Series

Refind Vietnam

158

PRF 601-08

Điều áp bảng điện  Dòng PRF

Pressurization Of Electrical Boards PRF Series

Refind Vietnam

159

PRF 601-16

Điều áp bảng điện  Dòng CPRM

Pressurization Of Electrical Boards CPRM Series

Refind Vietnam

160

PRF 601-19

Điều áp bảng điện  Dòng CPRM

Pressurization Of Electrical Boards CPRM Series

Refind Vietnam

161

PRS 1000

Điều áp bảng điện  Dòng PRS

Pressurization Of Electrical Boards PRS Series

Refind Vietnam

162

PRT 6010

Điều áp bảng điện  Dòng PRT

Pressurization Of Electrical Boards PRT Series

Refind Vietnam

163

RAK 601

Điều áp bảng điện  Dòng RAK

Pressurization Of Electrical Boards RAK Series

Refind Vietnam

164

RAK 991

Điều áp bảng điện  Dòng RAK

Pressurization Of Electrical Boards RAK Series

Refind Vietnam

165

RAK 132

Điều áp bảng điện  Dòng RAK

Pressurization Of Electrical Boards RAK Series

Refind Vietnam

166

RAK 202

Điều áp bảng điện  Dòng RAK

Pressurization Of Electrical Boards RAK Series

Refind Vietnam

167

RAK 582

Điều áp bảng điện  Dòng RAK

Pressurization Of Electrical Boards RAK Series

Refind Vietnam

168

RAW 132

Điều áp bảng điện  Dòng RAW

Pressurization Of Electrical Boards RAW Series

Refind Vietnam

169

RFL 142

Điều áp bảng điện  Dòng RFL

Pressurization Of Electrical Boards RFL Series

Refind Vietnam

170

RFL 202

Điều áp bảng điện  Dòng RFL

Pressurization Of Electrical Boards RFL Series

Refind Vietnam

171

RFW 351

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

172

RFW 501

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

173

RFW 352

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

174

RFW 452

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

175

RFW 602

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

176

RFW 752

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

177

RFW 902 

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

178

RFW 113

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

179

RFW 133

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

180

RFW 163

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

181

RFW 193

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

182

RFW 223

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

183

RFW 253

Điều áp bảng điện  Dòng RFW

Pressurization Of Electrical Boards RFW Series

Refind Vietnam

184

RSN 601

Điều áp bảng điện  Dòng RSN

Pressurization Of Electrical Boards RSN Series

Refind Vietnam

185

RSN 901

Điều áp bảng điện  Dòng RSN

Pressurization Of Electrical Boards RSN Series

Refind Vietnam

186

RSN 132

Điều áp bảng điện  Dòng RSN

Pressurization Of Electrical Boards RSN Series

Refind Vietnam

187

RSN 202

Điều áp bảng điện  Dòng RSN

Pressurization Of Electrical Boards RSN Series

Refind Vietnam

188

RSN 252

Điều áp bảng điện  Dòng RSN

Pressurization Of Electrical Boards RSN Series

Refind Vietnam

189

RWO 112

Điều áp bảng điện  Dòng RWO

Pressurization Of Electrical Boards RWO Series

Refind Vietnam

190

RWO 212

Điều áp bảng điện  Dòng RWO

Pressurization Of Electrical Boards RWO Series

Refind Vietnam

191

RWO 262

Điều áp bảng điện  Dòng RWO

Pressurization Of Electrical Boards RWO Series

Refind Vietnam

192

RWO 392

Điều áp bảng điện  Dòng RWO

Pressurization Of Electrical Boards RWO Series

Refind Vietnam

193

PRF 601-08

Hệ Thống Điều Áp Cabin Vận Hành Dòng PRF

Pressurization For Operator Cabs PRF Series

Refind Vietnam

194

PRF 601-16

Hệ Thống Điều Áp Cabin Vận Hành Dòng PRF

Pressurization For Operator Cabs PRF Series

Refind Vietnam

195

PRF 601-19

Hệ Thống Điều Áp Cabin Vận Hành Dòng PRF

Pressurization For Operator Cabs PRF Series

Refind Vietnam

196

PRT 6010

Hệ Thống Điều Áp Cabin Vận Hành Dòng PRT

Pressurization For Operator Cabs PRT Series

Refind Vietnam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANHNGHISON là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255