Listcode ACCUMAC

Stt

Mã hàng

Mô tả

Tên TV

Tên TA

1

AM1960  

Phạm vi nhiệt độ: -200°C to 670°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

2

AM1950  

Phạm vi nhiệt độ: -200°C to 500°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

3

AM1880 

Phạm vi nhiệt độ: -200°C  to 670°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

4

AM1860 

Phạm vi nhiệt độ: -200°C to 670°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

5

AM1850 

Phạm vi nhiệt độ: -200°C to 500°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

6

AM1660 

Phạm vi nhiệt độ AM1660: -200°C đến 670°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

7

AM1640 

Phạm vi nhiệt độ AM1640: -200°C đến 420°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

8

AM1620 

Phạm vi nhiệt độ: -60°C đến 300°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

9

AM1610 

Phạm vi nhiệt độ: -60°C đến 160°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

10

AM1612  

Phạm vi nhiệt độ: -196C đến 160C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

11

AM8040

 Độ chính xác lên tới ±0,008°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

12

AM8010

Độ chính xác lên tới ±0.03°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

13

AM1968 

Phạm vi nhiệt độ: -260°C (13K) đến 100°C (373K)

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

14

AM1762 

Phạm vi nhiệt độ: -200°C đến 670°C 

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

15

AM1760 

Phạm vi nhiệt độ: -200°C đến 670°C 

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

16

AM1751 PRT

Phạm vi nhiệt độ: -200°C đến 670°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

17

AM1730 PRT

Phạm vi nhiệt độ: -200°C đến 420°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

18

AM1710 PRT

Phạm vi nhiệt độ: -60°C đến 160°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

19

AM1758

Phạm vi nhiệt độ: -200°C đến 670°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

20

AM1210 

Phạm vi nhiệt độ: 0°C đến 1300°C

Cảm biến nhiệt độ / Đầu dò nhiệt độ

Temperature Sensors and Probes

21

AM8060 

Đầu nối dạng dẹp 

Hộp đo nhiệt độ kỹ thuật số 

Channel Precision Thermometer

22

AM9050

 

Bộ công tắc hiệu chỉnh nhiệt độ 

Termination Connectors

 

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255