CODE LIST VALVE ACCESSORIES

Brand

 

SAMSON 

Web

 

Link: https://www.samsongroup.com/en/

Models

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

TROVIS 3793

Smart positioner

Định vị thông minh

Samson Vietnam, đại lý Samson, Smart positioner, Định vị thông minh Samson

TROVIS SAFE 3793

Smart positioner

Định vị thông minh

Samson Vietnam, đại lý Samson, Smart positioner, Định vị thông minh Samson

TROVIS 3730-1

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

TROVIS 3730-3

Smart positioner

Định vị thông minh

Samson Vietnam, đại lý Samson, Smart positioner, Định vị thông minh Samson

TROVIS 3797

Smart positioner

Định vị thông minh

Samson Vietnam, đại lý Samson, Smart positioner, Định vị thông minh Samson

TROVIS SAFE 3730-6

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3725

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3731-3

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3773

Electric/inductive limit switch

Công tắc giới hạn điện/cảm ứng

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electric/inductive limit switch, Công tắc giới hạn điện/cảm ứng Samson

3967

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

4708

Supply pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất

Samson Vietnam, đại lý Samson, Supply pressure regulator, Bộ điều chỉnh áp suất Samson

3730-1

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3730-2

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3730-3

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3969

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

SAMSTATION

Supply pressure regulator

Bộ điều chỉnh áp suất

Samson Vietnam, đại lý Samson, Supply pressure regulator, Bộ điều chỉnh áp suất Samson

TROVIS SAFE 3731-3

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3730-6

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3963

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

4749

Analog position transmitter

Máy phát vị trí tương tự

Samson Vietnam, đại lý Samson, Analog position transmitter, Máy phát vị trí tương tự Samson

4763

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3710

Reversing amplifier

Bộ khuếch đại đảo chiều

Samson Vietnam, đại lý Samson, Reversing amplifier, Bộ khuếch đại đảo chiều Samson

3730-0

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3730-4

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3730-5

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3755

Pneumatic volume booster

Tăng âm lượng khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Pneumatic volume booster, Tăng âm lượng khí nén Samson

3767

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

4746

Electric/pneumatic limit switch

Công tắc giới hạn điện/khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electric/pneumatic limit switch, Công tắc giới hạn điện/khí nén Samson

3709

Pneumatic lock-up valve

Van khóa khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Pneumatic lock-up valve, Van khóa khí nén Samson

3766

Pneumatic or electropneumatic positioner

Định vị bằng khí nén hoặc điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Pneumatic or electropneumatic positioner, Định vị bằng khí nén hoặc điện khí nén Samson

3768

Inductive limit switch

Công tắc giới hạn cảm ứng

Samson Vietnam, đại lý Samson, Inductive limit switch, Công tắc giới hạn cảm ứng Samson

3776

Electric/inductive limit switch

Công tắc giới hạn điện/cảm ứng

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electric/inductive limit switch, Công tắc giới hạn điện/cảm ứng Samson

4765

Pneumatic positioner

Định vị khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Pneumatic positioner, Định vị khí nén Samson

3731-5

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3756

Booster valve

Van tăng áp

Samson Vietnam, đại lý Samson, Booster valve, Van tăng áp Samson

3962

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

4747

Electric/inductive limit switch

Công tắc giới hạn điện/cảm ứng

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electric/inductive limit switch, Công tắc giới hạn điện/cảm ứng Samson

3701

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

3738-20

Electronic limit switch

Công tắc giới hạn điện tử

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electronic limit switch, Công tắc giới hạn điện tử Samson

3738-50

Electronic limit switch

Công tắc giới hạn điện tử

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electronic limit switch, Công tắc giới hạn điện tử Samson

3770

Pneumatic remote adjuster

Bộ điều chỉnh từ xa bằng khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Pneumatic remote adjuster, Bộ điều chỉnh từ xa bằng khí nén Samson

3966

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

4740

Electric limit switch

Công tắc giới hạn điện

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electric limit switch, Công tắc giới hạn điện Samson

4744

Electric limit switch

Công tắc giới hạn điện

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electric limit switch, Công tắc giới hạn điện Samson

3711

Quick exhaust valve

Van xả nhanh

Samson Vietnam, đại lý Samson, Quick exhaust valve, Van xả nhanh Samson

3724

Electropneumatic positioner

Định vị điện khí nén

Samson Vietnam, đại lý Samson, Electropneumatic positioner, Định vị điện khí nén Samson

3930

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

3941

Solenoid valve

Van điện từ

Samson Vietnam, đại lý Samson, Solenoid valve, Van điện từ Samson

3964

Pilot valve

Van thí điểm

Samson Vietnam, đại lý Samson, Pilot valve, Van thí điểm Samson

3999-0096

Filter regulator

Bộ lọc điều chỉnh

Samson Vietnam, đại lý Samson, Filter regulator, Bộ lọc điều chỉnh Samson

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255