LIST CODE MINIMAX- ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG MINIMAX

542

Cylinder head screw M4x6 DIN84 

Part no.: 237829

Minimax Vietnam

543

Serrated lock washer A4,3 DIN6798  

Part no.: 606073

Minimax Vietnam

544

Detector base metric, 5-pin

Part no.: 903503

Minimax Vietnam

545

Dust cover for white detectors

Part no.: 894760

Minimax Vietnam

546

Bypass detector BMX1001

Part no.: 719754

Minimax Vietnam

547

Optical smoke detector OMX ECO1003

Part no.: 921684

Minimax Vietnam

548

Multisensor detector OWMX ECO1002

Part no.: 921685

Minimax Vietnam

549

Optical smoke detector OMX2151

Part no.: 918417

Minimax Vietnam

550

Multisensor detector OWMX2151T

Part no.: 918419

Minimax Vietnam

551

Heat detector WMX5151

Part no.: 918418

Minimax Vietnam

552

Detector base BAX B110RLP

Part no.: 918421

Minimax Vietnam

553

Parallel indicator RA100Z

Part no.: 918422

Minimax Vietnam

554

Heat detector WMX ECO1004T Class BS

Part no.: 921687

Minimax Vietnam

555

Heat detector WMX ECO1005T Class A2S

Part no.: 921686

Minimax Vietnam

556

Heat detector WMX ECO1005 Class A1R

Part no.: 921688

Minimax Vietnam

557

Detector base BAX ECO 470 Ohm

Part no.: 921689

Minimax Vietnam

558

Remote test unit ECO1000 RTU

Part no.: 921690

Minimax Vietnam

559

Optical smoke detector OMX 1001C Ex

Part no.: 800833

Minimax Vietnam

560

Ionisation smoke detector IMX 1001E Ex

Part no.: 782410

Minimax Vietnam

561

Heat detector WMX 1000D60 Ex

Part no.: 782422

Minimax Vietnam

562

Heat detector WMX1000D90 Ex

Part no.: 782434

Minimax Vietnam

563

Heat detector WMX1000D105 Ex

Part no.: 907368

Minimax Vietnam

564

Heat detector WMX1000D80M Ex

Part no.: 903508

Minimax Vietnam

565

Junction box Ex

Part no.: 900288

Minimax Vietnam

566

Deckhead mounting box ACX 196

Part no.: 905403 

Minimax Vietnam

567

Cable floor-detector holder BHX 1000, d=20 mm to 25 mm (0.79 inch to 0.98 inch)

Part no.: 908691

Minimax Vietnam

568

Remote indicator LMX5000

Part no.: 908499 

Minimax Vietnam

569

Junction box ACX 204

Part no.: 901247 

Minimax Vietnam

570

Backplate ACX 233

Part no.: 901245

Minimax Vietnam

571

Input module IUX 760 M-I

Part no.: 908531

Minimax Vietnam

572

Sounder control module SCX 182 R

Part no.: 905396

Minimax Vietnam

573

FMZ 5000 loop coupler module

Part no.: 902954

Minimax Vietnam

574

Input/output module IOX 588 W-I 

Part no.: 905557

Minimax Vietnam

575

Sounder control module SCX 852 W-I

Part no.: 905560

Minimax Vietnam

576

Conventional zone module ZMX 845 W-I

Part no.: 905804

Minimax Vietnam

577

Input module IUX SA 100 W-I

Part no.: 925939

Minimax Vietnam

578

Input module IUX SA 100 W-I TWIN

Part no.: 925945

Minimax Vietnam

579

Input module IUX SA 300 R-I

Part no.: 925943

Minimax Vietnam

580

Input / output module IOX SA 103 W-I AC

Part no.: 925941

Minimax Vietnam

581

Input / output module IOX SA 102 W-I

Part no.: 925940

Minimax Vietnam

582

Input / output module IOX SA 104 W-I TWIN

Part no.: 925942

Minimax Vietnam

583

Input / output module IOX SA 302 R-I

Part no.: 925944

Minimax Vietnam

584

Monitoring module SUX5000 AP NFC

Part no.: 927799

Minimax Vietnam

585

Card LÖ leakage detector

Part no.: 800707

Minimax Vietnam

586

Card MVA LÖ

Part no.: 782239

Minimax Vietnam

587

MVA LÖ redundant card

Part no.: 904585 

Minimax Vietnam

588

Card module sounder

Part no.: 782240 

Minimax Vietnam

589

Card MVA impulse

Part no.: 800112

Minimax Vietnam

590

Multifunction tester S1000 Smoke & heat detector

Part no.: 908595

Minimax Vietnam

591

Multifunction test set S1001 Smoke & heat detector

Part no.: 908596

Minimax Vietnam

592

Smoke detector test kit S834

Part no.: 906947

Minimax Vietnam

593

Smoke detector test kit S811

Part no.: 906946

Minimax Vietnam

594

Heat detector test kit S461

Part no.: 901340

Minimax Vietnam

595

Smoke & heat detector test kit S823

Part no.: 906948

Minimax Vietnam

596

Test clamp WMX D

Part no.: 719857

Minimax Vietnam

597

Test unit removal tool

Part no.: 835752

Minimax Vietnam

598

Smoke pen

Part no.: 921014

Minimax Vietnam

599

Test Set Loop AP

Part no.: 931386

Minimax Vietnam

600

Battery charger SOLO 727

Part no.: 931856

Minimax Vietnam

601

Battery SOLO 770

Part no.: 931857

Minimax Vietnam

602

Telescopic pole 1.1 m (43 inch)

Part no.: 901344

Minimax Vietnam

603

Telescopic pole 2.5 m (98 inch)

Part no.: 906951

Minimax Vietnam

604

Telescopic pole 4.5 m (177 inch)

Part no.: 901345

Minimax Vietnam

605

Carrying bag for telescopic poles

Part no.: 906952

Minimax Vietnam

606

Detector removal tool 

Part no.: 906955

Minimax Vietnam

607

Silicone membrane for testing cup For S834, S811, S461 and S823

Part no.: 906949

Minimax Vietnam

608

Aerosol retaining cup For S834, S811 and S823

Part no.: 906950

Minimax Vietnam

609

Test gas Solo A5 For S834, S811 and S823

Part no.: 928316

Minimax Vietnam

610

Smoke capsule For S1000 and S1001

Part no.: 908597

Minimax Vietnam

611

Universal detector removal tool S200

Part no.: 922506

Minimax Vietnam

612

Smoke detector testing device S330

Part no.: 922505

Minimax Vietnam

613

Test fire mat type 1640

Part no.: 723014

Minimax Vietnam

614

UniVario IR flame detector FMX5000 IR

Part no.: 907481

Minimax Vietnam

615

UniVario IR flame detector FMX5000 IR HR

Part no.: 909404

Minimax Vietnam

616

UniVario IR flame detector UniVario FMX5000 IR 3GD

Part no.: 909481

Minimax Vietnam

617

KMX5000 AP communication module 

Part no.: 905883 

Minimax Vietnam

618

Weather protection MX5000 complete  

Part no.: 910134 

Minimax Vietnam

619

Relais module KMX5000 RK 3GD 

Part no.: 925999 

Minimax Vietnam

620

Terminating resistor 1.8 K / 0.5 W 

Part no.: 904757  

Minimax Vietnam

621

UniVario IR flame detector FMX5000 IR Ex

Part no.: 911674  

Minimax Vietnam

622

UniVario IR flame detector FMX5000 IR Ex CN

Part no.: 923147

Minimax Vietnam

623

UniVario IR flame detector FMX5000 UV

Part no.: 904702 

Minimax Vietnam

Xem thêm sản phẩm hãng tại đây 

Xem thêm thông tin hãng tại đây 

Xem thêm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255