EGE Cảm biến siêu âm - Ultrasonic sensors

Cảm biến siêu âm EGE đùng để đo khoảng cách không tiếp xúc. Chúng đều có thiết kế mạnh mẽ và không thấm nước (IP 67). Các dòng cảm biến siêu âm của EGE đều có sẵn các điểm chuyển mạch từ 10 đến 3500 mm và cũng có thể lập trình được.

P72010

AGKU 1500 GI

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72031

AGKU 1600 GSOP

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72018

AGKU 200 GPP

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72005

AGKU 2000 GIPP

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72011

AGKU 2500 GI

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72003

AGKU 3000 GSP

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72030

AGKU 800 GSOP

Ultrasonic sensor EGE series AGKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72034

AGVU 1500 GI

Ultrasonic sensor EGE series AGVU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72033

AGVU 1500 GSP

Ultrasonic sensor EGE series AGVU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72029

ARK 300 GSP

Ultrasonic sensor EGE series ARK

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72026

ARKS 250 GPP

Ultrasonic sensor EGE series ARKS

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72025

ARKU 3500 GI

Ultrasonic sensor EGE series ARKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72022

ARKU 3500 GPP

Ultrasonic sensor EGE series ARKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72023

ARKU 400 GI

Ultrasonic sensor EGE series ARKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72020

ARKU 400 GPP

Ultrasonic sensor EGE series ARKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72024

ARKU 800 GI

Ultrasonic sensor EGE series ARKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

P72021

ARKU 800 GPP

Ultrasonic sensor EGE series ARKU

Cảm biến siêu âm EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE

👉👉👉 Click tại đây để xem thêm sản phẩm 


ANS là đại lý phân phối chính hãng của EGE tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255