Bộ kích hoạt Scotch-Yoke (Schotch-Yoke-Actuator)

APY series

·Công dụng: Dòng sản phẩm APY có thể đáp ứng yêu cầu mô-men xoắn lớn hơn cho việc tự động hóa van 90°. Độ tin cậy vượt trội thông qua việc lựa chọn các vật liệu chất lượng cao kết hợp với mức độ bảo vệ chống ăn mòn cao đảm bảo việc sử dụng ngay cả trong điều kiện bất lợi.

 

·LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

APY-S-B06-201-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B08-221-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B08-251-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B1-281-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B1-321-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B1-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B2-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B2-401-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B2-451-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B3-451-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B3-501-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B3-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B3-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B4-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B4-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B4-631-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B4-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B4-502-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B5-562-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B5-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B5-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B5-562-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B5-602-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B5-632-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-901-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-702-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-1001-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-901-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-702-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-1001-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-802-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-S-B6-902-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C06-201-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C08-221-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C08-251-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C1-281-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C1-321-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C1-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C1-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C2-401-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C3-451-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C3-501-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C3-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C3-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C4-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C4-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C4-631-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C4-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C4-502-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C5-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C5-562-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C5-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C5-602-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C5-632-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C5-901-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C6-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C6-901-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C6-702-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C6-1001-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

APY-A-C6-802-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

 

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255