EGE  Amplifier – Bộ khuếch đại ​

EGE offers a wide range of Amplifier/ Ex-amplifier for Flow sensors, Level Sensors, Opto-sensors, Infrared detectors, Metal detectors

EGE cung cấp đa dạng các dòng Bộ khuếch đại tín hiệu tiêu chuẩn hoặc đạt chuẩn chống cháy nổcho các dòng cảm biến lưu lượng, đo mức, quang, hồng ngoại và phát hiện kim loại của EGE.

P10503

SKZ 400 GR

EGE Amplifier AC/DC

Bộ khuếch đại AC/DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P10501

SKZ 400 WR

EGE Amplifier AC/DC

Bộ khuếch đại AC/DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P10502

SKZ 400 WR-115

EGE Amplifier AC/DC

Bộ khuếch đại AC/DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P10820

SKM 420 GA

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P10530

SKM 420 GR

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P11392

SKM 420 GSP

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P11067

SKM 421 GR

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P11393

SKM 421 GSP

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P11391

SKM 520 GR

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P11337

SKM 522 GR

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P11336

SKM 522 WR

EGE Amplifier DC

Bộ khuếch đại DC EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P30439

IU 130 GPP

Inductive amplifiers EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P30438

IU 130 WP

Inductive amplifiers EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P21095

KK 030 GSP

Level Sensors amplifier EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

P21245

KKa 030 Ex

Ex-Preamplifier EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

P21153

KU 120 GI

Level Sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P21107

KU 120 GPP

Level Sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P21166

KU 125 GPP

Level Sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P21190

KUA 120 GSOP

Level Sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P81011

MDV 3172 GR

Metal detectors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

P81017

MDV 3172 WR1

Metal detectors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

P81010

MDV 3172 WR2

Metal detectors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

P81061

MDV 3220 GR

Metal detectors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

P81060

MDV 3220 WR2

Metal detectors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

P81066

MDVH 3261 GR

Metal detectors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam

P81012

MU 3300

Metal detectors amplifier EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, đại lý EGE

P60031

ODE 350 GWR

Fiber-optic amplifier EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P50030

OKZ 550 GWR

Opto-sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam đại lý EGE

P11398

SZAb 400 Ex GR

Ex-amplifier  EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P11399

SZAb 400 Ex WR-115

Ex-amplifier  EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P11400

SZAb 400 Ex WR-230

Ex-amplifier  EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P11401

SZAb 400 Ex-GA

Ex-amplifier  EGE

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam,đại lý EGE

P51013

UV 70 GR

Opto-sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

P51005

UV 70 WR

Opto-sensors amplifier

Bộ khuếch đại EGE

EGE Vietnam, EGE Elektronik Vietnam, cảm biến EGE, đại lý EGE

Click tại đây để xem thêm sản phẩm


ANS là đại lý phân phối chính hãng của EGE tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255