LIST CODE MINIMAX- ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG MINIMAX TẠI VIỆT NAM

 

873

OneU® active extinguishing system

Part no.: 915948

Minimax Vietnam

874

OneU® DD aspirating smoke detection system

Part no.: 915947

Minimax Vietnam

875

OneU® ED extinguishing system

Part no.: 915949

Minimax Vietnam

876

Linear heat detectors WMX5000 LH

Part no.: 913705 

Minimax Vietnam

877

Linear heat detection cable WMX5000 LH

Part no.: 910558

Minimax Vietnam

878

Linear smoke detectors FireRay 5000

Part no.: 908458

Minimax Vietnam

879

Detector head

Part no.: 908661 

Minimax Vietnam

880

Universal mounting bracket

Part no.: 908460

Minimax Vietnam

881

Single reflector alignment adapter

Part no.: 908662

Minimax Vietnam

882

4 reflectors alignment adapter

Part no.: 908663

Minimax Vietnam

883

Long range reflector kit (3 prisms)

Part no.: 908459 

Minimax Vietnam

884

Reflector wall bracket

Part no.: 908664 

Minimax Vietnam

885

Ceiling pendant mount bracket

Part no.: 908669 

Minimax Vietnam

886

System controller back box

Part no.: 908665

Minimax Vietnam

887

System controller semi flush trim plate

Part no.: 908666

Minimax Vietnam

888

Detector head back box

Part no.: 908667

Minimax Vietnam

889

Detector head cover plate detector head

Part no.: 908668

Minimax Vietnam

890

Obscuration filter

Part no.: 908461

Minimax Vietnam

891

Cyclone monitoring VMX 3001-S

Part no.: 903121

Minimax Vietnam

892

Cyclone monitoring VMX 3001-E

Part no.: 903122

Minimax Vietnam

893

Cyclone monitoring, Ex VMX 3001-S Ex Dust

Part no.: 907434

Minimax Vietnam

894

Cyclone monitoring, Ex VMX 3001-E Ex Dust

Part no.: 907433 

Minimax Vietnam

895

Sounder ROLP MX

Part no.: 908631

Minimax Vietnam

896

Sounder PA 1

Part no.: 917456

Minimax Vietnam

897

Sounder PA 5

Part no.: 917457

Minimax Vietnam

898

Sounder A105N

Part no.: 917458

Minimax Vietnam

899

Sounder Symphoni HO WP

Part no.: 917459

Minimax Vietnam

900

Sounder DS10 MX

Part no.: 801175

Minimax Vietnam

901

Sounder DS10 MX ext. tone selection

Part no.: 801176

Minimax Vietnam

902

Loop sounder LSX 278r

Part no.: 905805

Minimax Vietnam

903

Loop sounder LSX 279W

Part no.: 905806

Minimax Vietnam

904

Loop sounder LSX 274r WP

Part no.: 905807

Minimax Vietnam

905

Loop sounder LSX 001r

Part no.: 916281

Minimax Vietnam

906

Loop sounder LSX 002w

Part no.: 916282 

Minimax Vietnam

907

Sounder HRK

Part no.: 918425

Minimax Vietnam

908

Sounder HRL

Part no.: 927474

Minimax Vietnam

909

Base sounder BSX 300

Part no.: 901313

Minimax Vietnam

910

Sounder DS10 MX Ex

Part no.: 900282

Minimax Vietnam

911

Sounder DS10 MX Ex, ext. tone selection

Part no.: 900283

Minimax Vietnam

912

Sounder BExS110E MX

Part no.: 900876

Minimax Vietnam

913

Sounder BExS120E MX

Part no.: 902254

Minimax Vietnam

914

Sounder YA90 MX Ex

Part no.: 910654

Minimax Vietnam

915

Sounder YA60 MX  Ex

Part no.: 910655

Minimax Vietnam

916

Beacon PY X-S-05-SSM 24 DC red

Part no.: 914142

Minimax Vietnam

917

Beacon PY X-S-05-MX 24 DC red

Part no.: 920565

Minimax Vietnam

918

Beacon PY X-S-05-SSM 24 DC clear

Part no.: 914143

Minimax Vietnam

919

Beacon PY X-S-05-MX 24 DC clear

Part no.: 920566

Minimax Vietnam

920

Beacon PY X-S-05-SSM 24 DC yellow

Part no.: 916318

Minimax Vietnam

921

Beacon PY X-S-05-SSM 24 DC blue

Part no.: 916319

Minimax Vietnam

922

Beacon PY X-S-05-SSM 24 DC green

Part no.: 916320

Minimax Vietnam

923

Beacon PY X-M-10-SSM 24 DC red

Part no.: 927264

Minimax Vietnam

924

Beacon SRK

Part no.: 918427

Minimax Vietnam

925

Beacon High Candela SRHK

Part no.: 918429

Minimax Vietnam

926

Strobe SRL

Part no.: 927475

Minimax Vietnam

927

Beacon L101X red

Part no.: 917444

Minimax Vietnam

928

Beacon L101X clear

Part no.: 917443

Minimax Vietnam

929

Beacon Solista LX Wall red

Part no.: 917446

Minimax Vietnam

930

Beacon Solista LX Wall clear

Part no.: 917445

Minimax Vietnam

931

Beacon LX Ceiling red

Part no.: 917448

Minimax Vietnam

932

Beacon Solista LX Ceiling clear

Part no.: 917447

Minimax Vietnam

933

Beacon Solex MX

Part no.: 908632

Minimax Vietnam

934

Rotating beacon R401-61 red

Part no.: 917450

Minimax Vietnam

935

Rotating beacon R401-61 amber

Part no.: 917451

Minimax Vietnam

936

Loop Beacon LBX 877r

Part no.: 905820

Minimax Vietnam

937

Loop Beacon LBX 009r WP

Part no.: 912569

Minimax Vietnam

938

Loop Beacon LBX 009r WP Plug &Play

Part no.: 912585

Minimax Vietnam

939

Beacon Quadro-LED-HI 3G/3D Ex

Part no.: 934803

Minimax Vietnam

940

Beacon CWB-ATEX-MX Ex

Part no.: 903761

Minimax Vietnam

941

Beacon CWB-ATEX-MX Ex

Part no.: 905344

Minimax Vietnam

942

Beacon CWB-ATEX-MX Ex

Part no.: 905343

Minimax Vietnam

943

Beacon FL60 MX Ex

Part no.: 910656

Minimax Vietnam

944

Beacon BExBG05E MX Ex

Part no.: 913425

Minimax Vietnam

945

Sounder / Beacon PA X-1-05-SSM 24 DC red

Part no.: 914144

Minimax Vietnam

946

Sounder / Beacon PA X-1-05-MX 24 DC red

Part no.: 920568

Minimax Vietnam

947

Sounder / Beacon PA X-1-05-SSM 24 DC clear

Part no.: 914145

Minimax Vietnam

948

Sounder / Beacon PA X-1-05-SSM 24 DC clear

Part no.: 920569

Minimax Vietnam

949

Sounder / Beacon SONFL1X red

Part no.: 917453

Minimax Vietnam

950

Sounder / Beacon SONFL1X clear

Part no.: 917452

Minimax Vietnam

951

Sounder / Beacon ROLP LX Wall red

Part no.: 917455 

Minimax Vietnam

952

Sounder / Beacon ROLP LX Wall clear

Part no.: 917454

Minimax Vietnam

953

Sounder/Beacon P2RK

Part no.: 918431

Minimax Vietnam

954

Sounder/Beacon High Candela P2RHK

Part no.: 918433

Minimax Vietnam

955

Horn Strobe P2RL

Part no.: 927476

Minimax Vietnam

956

Synchronization module MDL3R

Part no.: 931853 

Minimax Vietnam

957

Loop Sounder / Beacon LSBX 005r WP

Part no.: 912574

Minimax Vietnam

958

LWA-90 red RNB lighted warning display

Part no.: 910178 

Minimax Vietnam

959

LWA-90 IP 54 red RNB lighted warning display

Part no.: 911746

Minimax Vietnam

960

LWA-90 red RV lighted warning display

Part no.: 910179

Minimax Vietnam

961

LWA-90 IP 54 red RV lighted warning
display

Part no.: 916293

Minimax Vietnam

962

LWA-90 red RSV lighted warning display

Part no.: 910180 

Minimax Vietnam

963

LWA-90 IP 54 red RSV lighted warning display

Part no.: 916294

Minimax Vietnam

964

LWA-90 red KT lighted warning display

Part no.: 910181

Minimax Vietnam

965

LWA-90 IP 54 red KT lighted warning display

Part no.: 911747

Minimax Vietnam

966

LWA-130 red KT lighted warning display

Part no.: 910182

Minimax Vietnam

967

LWA-130 IP 54 red KT lighted warning display

Part no.: 911748

Minimax Vietnam

968

V2A base for LWA-90/-130

Part no.: 910185

Minimax Vietnam

969

V2A head cover for LWA-90/-130

Part no.: 910184

Minimax Vietnam

970

IP 65 LWA-130 weatherproof housing

Part no.: 910187

Minimax Vietnam

Xem thêm tại đây

Xem thêm thông tin hãng tại đây 

Xem thêm thông tin khác tại đây 


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255