LIST CODE CỦA APISTE

 

 

 

 

STT

CODE

NAME 

TÊN

BRAND

1

 

ENVIRONMENTAL EQUIPMENT

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Apiste

 

GDE-A1500

High-Performance Dust Collector Standard model

Máy hút bụi hiệu suất cao mẫu tiêu chuẩn

Apiste

 

GDE-A2200

High-Performance Dust Collector Standard model

Máy hút bụi hiệu suất cao mẫu tiêu chuẩn

Apiste

 

GDE-A3700

High-Performance Dust Collector Standard model

Máy hút bụi hiệu suất cao mẫu tiêu chuẩn

Apiste

 

GDE-A1500

High-Performance Dust Collector fume box installation model

Máy hút bụi hiệu suất cao mô hình lắp đặt hộp khói

Apiste

 

GDE-A2200

High-Performance Dust Collector fume box installation model

Máy hút bụi hiệu suất cao mô hình lắp đặt hộp khói

Apiste

 

GDE-A3700

High-Performance Dust Collector fume box installation model

Máy hút bụi hiệu suất cao mô hình lắp đặt hộp khói

Apiste

 

GME-S400

1-way Flow Mist Collectors

Bộ thu sương dầu dòng 1 chiều/ Máy hút sương dầu 

Apiste

 

GME-S750

1-way Flow Mist Collectors

Bộ thu sương dầu dòng 1 chiều/ Máy hút sương dầu 

Apiste

 

GME-S1500

1-way Flow Mist Collectors

Bộ thu sương dầu dòng 1 chiều/ Máy hút sương dầu 

Apiste

 

GME-SCF

High performance filter

Bộ lọc hiệu suất cao

Apiste

2

 

TEMPERATURE CONTROL EQUIPMENT

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

 

 

Air-cooling type PCU-NE1500

Non-freon chillers

Máy làm lạnh không có freon 

Apiste

 

Air-cooling type PCU-NE2500

Non-freon chillers

Máy làm lạnh không có freon 

Apiste

 

Air-cooling type PCU-NE6000

Non-freon chillers

Máy làm lạnh không có freon 

Apiste

 

Water-cooling type PCU-NE2500W

Non-freon chillers

Máy làm lạnh không có freon 

Apiste

 

Water-cooling type PCU-NE6000W

Non-freon chillers

Máy làm lạnh không có freon 

Apiste

 

Air-cooling type PCU-NE10000

High-performance chillers

Máy làm lạnh hiệu suất cao

Apiste

 

Air-cooling type PCU-NE14000

High-performance chillers

Máy làm lạnh hiệu suất cao

Apiste

 

Water-cooling type PCU-SL12000W

High-performance chillers

Máy làm lạnh hiệu suất cao

Apiste

 

Water-cooling type PCU-SL15000W

High-performance chillers

Máy làm lạnh hiệu suất cao

Apiste

 

Air-cooling type PCU-1610R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

Air-cooling type PCU-3310R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

Air-cooling type PCU-6320R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

Air-cooling type PCU-6330R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

Water-cooling type PCU-W3610R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

Water-cooling type PCU-W6630R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

Water-cooling type PCU-W9130R

Precision chillers

Máy làm lạnh chính xác

Apiste

 

VSC-N1500 

Non-freon air-cooled oil chillers

Máy làm mát dầu bằng không khí không có freon

Apiste

 

VSC-N3200

Non-freon air-cooled oil chillers

Máy làm mát dầu bằng không khí không có freon

Apiste

 

VSC-N6000

Non-freon air-cooled oil chillers

Máy làm mát dầu bằng không khí không có freon

Apiste

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255