Van tự động Airpower

1. Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I (Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I)

  • Mô tả sản phẩm: Van bi 3 phần / ren nữ, toàn bộ, không cần bảo dưỡng, phần trung tâm có thể thay thế, được làm từ thép không gỉ với bóng nổi. Van này được điều khiển bằng khí nén (đôi hoặc đơn hoạt động, góc quay 90) với độ an toàn hoạt động cao.

  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

PKM-55I - 1/2 - 025 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1/2 - 025 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1/0 - 025 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1 1/4 - 032 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1 1/2 - 040 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 2 - 50 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 2 1/2 - 65 - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 3/0 - 80  - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 4/0 - 100   - DA

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I 

 Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1/2 - 15  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 3/4 - 20  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1/0 - 25  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1 1/4 - 32 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 1 1/2 - 40 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 2 - 50  - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 2 1/2 - 65 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 3/0 - 80 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

PKM-55I - 4/0 - 100 - SRC

Động cơ khí nén thép không rỉ Loại: PKM-55I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55I

Airpower Việt Nam

 

2. Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A (Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A)

  • Mô tả sản phẩm: Van bi 3 phần / đầu hàn, toàn bộ, không cần bảo trì, bộ phận trung tâm có thể thay thế đã được lắp sẵn, làm bằng thép không gỉ với bóng nổi. Van này được điều khiển bằng khí nén (động cơ kép hoặc động cơ đơn, góc quay 90°) với tính an toàn hoạt động cao, làm việc với áp suất kiểm soát tối thiểu 5 bar.

  • LIST CODE:

 

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

 

PKM-55A - 1/2 - 15 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 3/4 - 20 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1/0 - 25  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1 1/4 - 32 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1 1/2 - 40 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 2/0 - 50 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 2 1/2 - 65  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 3/0 - 80 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 4/0 - 100 - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1/2 - 15 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 3/4 - 20 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1/0 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1 1/4 - 32 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 1 1/2 - 40 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

PKM-55A - 2/0 - 50 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-55A

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-55A

Airpower Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I (Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-56I)

  • Mô tả sản phẩm: Van bi 2 phần / ren nữ, toàn bộ, không cần bảo trì, làm bằng thép không gỉ với bóng nổi. Van này được điều khiển bằng khí nén (động cơ kép hoặc động cơ đơn, góc quay 90°) với tính an toàn hoạt động cao. Thiết kế để làm việc với áp suất kiểm soát tối thiểu 5 bar.

  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

PKM-56I - 1/2 - 15   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 3/4 - 20   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1/0 - 25  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1 1/4 - 32  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1 1/2 - 40  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 2 - 50   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 2 1/2 - 65  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 3/0 - 76   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 4/0 - 94  - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1/2 - 15 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 3/4 - 20 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1/0 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1 1/4 - 32  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 1 1/2 - 40  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 2 - 50   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 2 1/2 - 65  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 3/0 - 76   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

PKM-56I - 4/0 - 94  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-56I

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-56I

Airpower Việt Nam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255