Minimax Vietnam, Đại lý Minimax Vietnam, Sensor unit YMX5000 FUX Ex LWL, WMX5000 FS 3GD 400 °C, WMX5000 FS Flex 3GD 400 °C, Base MX5000 

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG MINIMAX VIỆT NAM

624

Relay module KMX5000 RK

Part no.: 906361 

Minimax Vietnam

625

Protecting cage 

Part no.: 904284 

Minimax Vietnam

626

UniVario IR flame detector FMX5000 UV 3GD

Part no.: 907267

Minimax Vietnam

627

 Control unit YMX5000

Part no.: 923452

Minimax Vietnam

628

Pipe mounting bracket MX5000

Part no.: 921978

Minimax Vietnam

629

Wall mounting bracket MX5000

Part no.: 921984 

Minimax Vietnam

630

Sensor unit YMX5000 FUX OS 

Part no.: 920965  

Minimax Vietnam

631

Sensor unit YMX5000 FUX OP

Part no.: 920966 

Minimax Vietnam

632

Sensor unit YMX5000 FUX LWL

Part no.: 923461 

Minimax Vietnam

633

Sensor unit YMX5000 FMX 

Part no.: 920627 

Minimax Vietnam

634

UniVario Spark / Flame detectors -Sensor unit YMX5000 FUX OS

Part no.: 920965 

Minimax Vietnam

635

UniVario Spark / Flame detectors -Sensor unit YMX5000 FUX OP

Part no.: 920966 

Minimax Vietnam

636

Installation kit YMX5000

Part no.: 916595 

Minimax Vietnam

637

Installation kit YMX5000 AF

Part no.: 916518 

Minimax Vietnam

638

Single hole mounting tool

Part no.: 843474 

Minimax Vietnam

639

Connecting cable 2 m (6.56 ft) 

Part no.: 921039 

Minimax Vietnam

640

Connecting cable 5 m (16.40 ft) 

Part no.: 923977 

Minimax Vietnam

641

Connecting cable 10 m (32.81 ft) 

Part no.: 930706 

Minimax Vietnam

642

Connecting cable 20 m (65.62 ft) 

Part no.: 930707 

Minimax Vietnam

643

Wall duct 

Part no.: 926036 

Minimax Vietnam

644

Cleaning kit optics 

Part no.: 916644 

Minimax Vietnam

645

Socket YMX5000 

Part no.: 923016 

Minimax Vietnam

646

Replaceable optics YMX5000 OS 

Part no.: 924093 

Minimax Vietnam

647

Replaceable optics YMX5000 OP 

Part no.: 924094 

Minimax Vietnam

648

O-ring 26 x 1.5 FKM 

Part no.: 919293 

Minimax Vietnam

649

Silcone-free YMX5000 FUX OS SF 

Part no.: 931146 

Minimax Vietnam

650

Sensor unit YMX5000 FUX DL

Part no.: 920962 

Minimax Vietnam

651

Sensor unit YMX5000 FUX DLS

Part no.: 931990 

Minimax Vietnam

652

Control unit YMX5000 3GD

Part no.: 919561 

Minimax Vietnam

653

Sensor unit YMX5000 FUX Ex OS 

Part no.: 919601  

Minimax Vietnam

654

Sensor unit YMX5000 FUX Ex OP 

Part no.: 919966  

Minimax Vietnam

655

Sensor unit YMX5000 FUX Ex LWL  

Part no.: 923462  

Minimax Vietnam

656

Sensor unit YMX5000 FMX Ex 

Part no.: 920925  

Minimax Vietnam

657

Sensor unit YMX5000 FUX DL Ex

Part no.: 920967  

Minimax Vietnam

658

Sensor unit YMX5000 FUX DLS Ex

Part no.: 931992

Minimax Vietnam

659

Replaceable optics YMX5000 LWL

Part no.: 924092

Minimax Vietnam

660

Protection / locking unit YMX5000

Part no.: 921147

Minimax Vietnam

661

Protection / locking unit M12 connect.

Part no.: 920945

Minimax Vietnam

662

Mounting angle YMX5000 

Part no.: 926843

Minimax Vietnam

663

Mounting angle YMX5000 double

Part no.: 930705

Minimax Vietnam

664

End cap YMX5000 SE

Part no.: 930949

Minimax Vietnam

665

Equipotential bonding lug YMX5000

Part no.: 932002

Minimax Vietnam

666

Welding socket YMX5000

Part no.: 923470

Minimax Vietnam

667

Welding socket YMX5000 LSP

Part no.: 923471

Minimax Vietnam

668

UniVario Heat detectors WMX5000

Part no.: 905441

Minimax Vietnam

669

UniVario Heat detectors WMX5000 CN

Part no.: 905441

Minimax Vietnam

670

UniVario WMX5000 single hole

Part no.: 905847 

Minimax Vietnam

671

UniVario WMX5000 single hole

Part no.: 909376 

Minimax Vietnam

672

UniVario Heat detectors, Ex WMX5000 3GD

Part no.: 907268

Minimax Vietnam

673

UniVario Heat detectors, Ex WMX5000 3GD single hole

Part no.: 907269

Minimax Vietnam

674

UniVario Heat detectors, Ex WMX5000 Ex

Part no.: 912117

Minimax Vietnam

675

WMX5000 Ex single hole

Part no.: 912118

Minimax Vietnam

676

WMX5000 FS 400°C (752 °F)

Part no.: 905505

Minimax Vietnam

677

WMX5000 FS 400 °C (752 °F) CN

Part no.: 909378

Minimax Vietnam

678

WMX5000 FS 400 °C 200 mm (752 °F 7.9 inch)

Part no.: 906401

Minimax Vietnam

679

WMX5000 FS 400 °C 400 mm (752 °F 15.8 inch)

Part no.: 906402

Minimax Vietnam

680

WMX5000 FS 400 °C 600 mm (752 °F 23.6 inch)

Part no.: 906403

Minimax Vietnam

681

WMX5000 FS 850°C (1562 °F)

Part no.: 906454

Minimax Vietnam

682

WMX5000 FS 3GD 400°C (752 °F)

Part no.: 907270

Minimax Vietnam

683

WMX5000 FS 3GD 400 °C 200 mm (752 °F 7.9 inch)

Part no.: 907281

Minimax Vietnam

684

WMX5000 FS 3GD 400 °C 400 mm (752 °F 15.8 inch)

Part no.: 907282 

Minimax Vietnam

685

WMX5000 FS 3GD 400 °C 600 mm (752 °F 23.6 inch)

Part no.: 907283

Minimax Vietnam

686

WMX5000 FS 3GD CN

Part no.: 926358

Minimax Vietnam

687

WMX5000 FS Ex 400°C

Part no.: 912108

Minimax Vietnam

688

WMX5000 FS Ex 400 °C 200 mm (752 °F 7.9 inch)

Part no.: 912110

Minimax Vietnam

689

WMX5000 FS Ex 400 °C 400 mm (752 °F 15.8 inch)

Part no.: 912111

Minimax Vietnam

690

WMX5000 FS Ex 400 °C 600 mm (752 °F 23.6 inch)

Part no.: 912112

Minimax Vietnam

691

WMX5000 FS Flex 400°C (752 °F)

Part no.: 906176

Minimax Vietnam

692

WMX5000 FS Flex 400 °C 2 m (752 °F 79 inch)

Part no.: 906404

Minimax Vietnam

693

WMX5000 FS Flex 400 °C 6 m (752 °F 236 inch)

Part no.: 906405

Minimax Vietnam

694

WMX5000 FS Flex 400 °C 9 m (752 °F 354 inch)

Part no.: 906406

Minimax Vietnam

695

WMX5000 FS Flex 850°C (1562 °F)

Part no.: 906455

Minimax Vietnam

696

WMX5000 FS Flex 3GD 400°C (752 °F)

Part no.: 907284

Minimax Vietnam

697

WMX5000 FS Flex 3GD 400 °C 2 m (752 °F 79 inch)

Part no.: 907285

Minimax Vietnam

698

WMX5000 FS Flex 3GD 400 °C 6 m (752 °F 236 inch)

Part no.: 907286

Minimax Vietnam

699

WMX5000 FS Flex 3GD 400 °C 9 m (752 °F 354 inch)

Part no.: 907287

Minimax Vietnam

700

WMX5000 FS Flex 3GD 400 °C (752 °F) CN

Part no.: 909387

Minimax Vietnam

701

WMX5000 FS Flex 3GD HTC

Part no.: 917525

Minimax Vietnam

702

WMX5000 FS Flex 3GD HTC L9000

Part no.: 917527

Minimax Vietnam

703

WMX5000 FS Flex Ex 400°C

Part no.: 912113

Minimax Vietnam

704

WMX5000 FS Flex Ex 400 °C 2 m (752 °F 79 inch)

Part no.: 912114

Minimax Vietnam

705

WMX5000 FS Flex Ex 400 °C 6 m (752 °F 236 inch)

Part no.: 912115

Minimax Vietnam

706

WMX5000 FS Flex Ex 400 °C 9 m (752 °F 354 inch)

Part no.: 912116

Minimax Vietnam

707

UniVario Detector accessories - Base MX5000

Part no.: 904701

Minimax Vietnam

708

Seal 127 x 2.9 / 1.6 mm 

Part no.: 904752 

Minimax Vietnam

709

Gland M 16 x 1.5 Ms 

Part no.: 901861  

Minimax Vietnam

710

Sealing cord 8 mm Viton 0.036 m 

Part no.: 800605  

Minimax Vietnam

711

Base MX5000 M20

Part no.: 924178

Minimax Vietnam

712

Base MX5000 3M16

Part no.: 907011

Minimax Vietnam

713

Base MX5000 LCD

Part no.: 906127

Minimax Vietnam

714

Base MX5000-I

Part no.: 912493 

Minimax Vietnam

715

Base MX5000 NPT

Part no.: 922431 

Minimax Vietnam

716

Base MX5000 Ex

Part no.: 912082

Minimax Vietnam

717

Base MX5000 M20 Ex

Part no.: 922432

Minimax Vietnam

718

Base MX5000 M20 NG Ex

Part no.: 924179

Minimax Vietnam

719

Cable gland M20 x 1.5 Vent 

Part no.: 934428

Minimax Vietnam

720

Cable gland M20 x 1.5 Ms 

Part no.: 907084

Minimax Vietnam

721

Cable gland M20 x 1.5 Ex Ms 

Part no.: 925958

Minimax Vietnam

722

End of line resistor 1.8 K / 0.5 W 

Part no.: 675235

Minimax Vietnam

723

Dust protection cap MX5000 

Part no.: 921694

Minimax Vietnam

724

Seal 127 x 2.9 / 1.6 mm 

Part no.: 904752 

Minimax Vietnam

725

Sealing cord 8 mm Viton 0.036 m 

Part no.: 800605 

Minimax Vietnam

726

MX5000 M20 NG Ex MX 

Part No.: 934432

Minimax Vietnam

727

MX5000 M20 NG Ex MX SF (silicone-free)

Part No.: 934433

Minimax Vietnam

728

Screw M8  

Part No.: 904355

Minimax Vietnam

729

Tension strap 12,7 mm A2 Tensioning tool 

Part No.: 922771

Minimax Vietnam

730

Locking clamp tension strap 

Part No.: 922770

Minimax Vietnam

731

100 pcs per packaging unit

Part No.: 922772

Minimax Vietnam

732

Wall mounting bracket MX5000 

Part no.: 921984

Minimax Vietnam

733

Console MX5000 Flame detector

Part no.: 904758

Minimax Vietnam

734

Console MX5000 Heat detector

Part no.: 906969

Minimax Vietnam

735

Console with flat sealing and springs 

Part no.: 906148

Minimax Vietnam

736

Screw M5  

Part no.: 904341

Minimax Vietnam

737

Self-tapping screw 

Part no.: 765233

Minimax Vietnam

738

Blind rivets  

Part no.: 885078

Minimax Vietnam

739

O-ring 

Part no.: 904759

Minimax Vietnam

740

Installation drawing 

Part no.: 906970

Minimax Vietnam

xem thêm sản phẩm hãng tại đây

Xem thêm thông tin hãng tại đây

Xem thêm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255