LIST CODE REFIND    
         

STT

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

1 CBG 18 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBG Air Conditioners For Cabs CBG Series Refind Vietnam
2 CBG 20 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBG Air Conditioners For Cabs CBG Series Refind Vietnam
3 CBG 30 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBG Air Conditioners For Cabs CBG Series Refind Vietnam
4 CBG 60 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBG Air Conditioners For Cabs CBG Series Refind Vietnam
5 CBG 62 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBG Air Conditioners For Cabs CBG Series Refind Vietnam
6 CBG 100 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBG Air Conditioners For Cabs CBG Series Refind Vietnam
7 CBM 602 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBM Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
8 CBM 802 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBM Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
9 CBM 103 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBM Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
10 CBR 602 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR series Refind Vietnam
11 CBR 802 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
12 CBR 103 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
13 CBR 133 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
14 CBR 163 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
15 CBR 203 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
16 CBR 253 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
17 CMD 35G Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CMD  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
18 CMD 35Y Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CMD  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
19 CMD 30H Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CMD  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
20 CPRM 302 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CPRM  Air Conditioners For Cabs CPRM Series Refind Vietnam
21 CPRM 502 Máy Điều Hòa Không Khí Cho Cabin dòng CPRM  Air Conditioners For Cabs CPRM Series Refind Vietnam
22 CBM 602 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBM  Air Conditioners For Cabs CBM Series Refind Vietnam
23 CBM 802 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBM  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
24 CBM 103 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBM  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
25 CBR 602 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
26 CBR 802 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
27 CBR 103 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
28 CBR 133 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
29 CBR 163 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
30 CBR 203 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
31 CBR 253 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
32 CBT 602 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBT  Air Conditioners For Cabs CBT Series Refind Vietnam
33 CBT 852 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
34 CBT 103 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
35 CBT 153 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CBR  Air Conditioners For Cabs CBR Series Refind Vietnam
36 CDH 10 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CDH  Air Conditioners For Cabs CDH Series Refind Vietnam
37 CDH 20 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CDH  Air Conditioners For Cabs CDH Series Refind Vietnam
38 CDH 28 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CDH  Air Conditioners For Cabs CDH Series Refind Vietnam
39 CDH 40 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CDH  Air Conditioners For Cabs CDH Series Refind Vietnam
40 CDH 20h Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CDH  Air Conditioners For Cabs CDH Series Refind Vietnam
41 CDH 30h Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CDH  Air Conditioners For Cabs CDH Series Refind Vietnam
42 CMD 35G Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CMD  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
43 CMD 35Y  Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CMD  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
44 CMD 30H Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CMD  Air Conditioners For Cabs CMD Series Refind Vietnam
45 CPRM 302 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CPRM  Air Conditioners For Cabs CPRM Series Refind Vietnam
46 CPRM 502 Máy Điều Hòa Cho Thùng Điện Dòng CPRM  Air Conditioners For Cabs CPRM Series Refind Vietnam
47 CBG 18 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series Refind Vietnam
48 CBG 20 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series Refind Vietnam
49 CBG 30 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series Refind Vietnam
50 CBG 60 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series Refind Vietnam
51 CBG 62 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series Refind Vietnam
52 CBG 100 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series Refind Vietnam
53 CBM 602 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series Refind Vietnam
54 CBM 802  Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series Refind Vietnam
55 CBM 103 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series Refind Vietnam
56 CBR 602  Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBR   Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBR  Series Refind Vietnam
57 CBR 802 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series Refind Vietnam
58 CBR 103 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series Refind Vietnam
59 CBR 133 Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM  Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series Refind Vietnam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANHNGHISON là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255