Nikuni Vietnam - đại lý Máy bơm Nikuni - Thiết bị làm mát Nikuni

Giới thiệu hãng đại lý Nikuni Vietnam

Nikuni là công ty chuyên về sản phẩm "máy bơm xoáy (máy bơm thác nước)" và là công ty hàng đầu với thị phần áp đảo tại Nhật Bản. Máy bơm xoáy được sử dụng trong tất cả các quá trình công nghiệp như chất bán dẫn, LCD, điện và điện tử. Ngoài máy bơm dòng xoáy, chúng tôi còn có nhiều dòng sản phẩm máy bơm xoắn ốc, máy bơm màng, máy bơm chân không, thiết bị lọc, thiết bị khử khí, v.v. và có thể đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

"Công nghệ gia công / lắp ráp chính xác" được trau dồi trong thiết bị quang học

Kể từ khi thành lập, Nikuni đã liên tục tham gia vào lĩnh vực gia công các bộ phận máy siêu chính xác như dụng cụ quang học đòi hỏi độ chính xác cực cao. Công nghệ chế biến và lắp ráp tiên tiến của nó được tích lũy như bí quyết và là cốt lõi của việc sản xuất các sản phẩm với độ chính xác không thể tưởng tượng. Nikuni cung cấp sản xuất ổn định và đáng tin cậy, điều quan trọng là vì chúng tôi tham gia sâu vào ngành.

Thử thách không ngừng để tạo ra công nghệ mới

Công nghệ mới hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp và làm phong phú thêm cuộc sống của con người.

Nikuni Vietnam tin rằng sứ mệnh của nhà sản xuất là tiếp tục sản xuất công nghệ mới và chúng tôi đang nghiên cứu phát triển công nghệ mới dựa trên máy bơm tuabin xoáy và thậm chí là một công nghệ hoàn toàn mới.

Ví dụ, Nikuni đã thiết lập một công nghệ trộn độc đáo trộn khí và chất lỏng bằng cách sử dụng một máy bơm tuabin xoáy. Nó đã phát triển thành nhiều loại thiết bị, bao gồm cả máy tạo bọt khí siêu nhỏ, và đã hiện thực hóa những điều mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Nhìn về tương lai của các chuyên gia công nghệ chất lỏng.

Ứng dụng của các máy bơm Nikuni - đại lý Nikuni Vietnam

 • Máy bơm được sử dụng nhiều ở những nơi vô hình.
 • Trong hầu hết các trường hợp, máy bơm được sử dụng như trái tim của thiết bị và công trình.
 • Nhiệm vụ của máy bơm là đóng vai trò như trái tim của máy móc, nơi mà độ tin cậy là quan trọng.
 • Xe hơi, đường sắt, đường hàng không, tàu thuyền.
 • Ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.
 • Chất bán dẫn, ngành công nghiệp LCD
 • Công nghiệp hóa chất.
 • Chế tạo giấy, ngành công nghiệp bột giấy.
 • Ngành dụng cụ
 • Môi trường, ngành công nghiệp năng lượng
 • Ngành Spa, suối nước nóng.

Các sản phẩm của Nikuni Vietnam.

Vortex turbine pump (cascade pump) - Máy bơm tuabin xoáy (máy bơm tầng) Nikuni Vietnam

Các thông số kỹ thuật chi tiết:

Các phiên bản của Vortex turbine pump (cascade pump) Nikuni

 • KLD Medium pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KPD Medium pressure self-priming copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KHD High pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KWD Ultra-high pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DKL Cost performance model Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DKH Cost performance model Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NED Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NPD Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NHD High pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NWD Ultra-high pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DNL Cost performance model Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • DNH Cost performance model Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • ULD Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UPD High self-priming stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UND / UOD Low NPSH Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam
 • JLD Clean medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • JHD Clean high pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UCP Ultra-clean stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • MSD Sanitary stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • FED Medium pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • FHD High pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • TFD FC vortex turbine pump for heat transfer oil Nikuni Vietnam
 • KL Medium pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KP Medium pressure self-priming copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • KH High pressure copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NE Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NP Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NH High pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UL Medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UP High self-priming medium pressure stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • UN / UO Low NPSH Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam
 • SN Stainless steel vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam
 • SNWF Stainless steel vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam
 • TN Stainless steel vortex turbine pump for special application processes Nikuni Vietnam
 • SP Stainless steel vortex turbine pump for general purpose processes Nikuni Vietnam
 • MS Sanitary stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • JL Medium pressure clean stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • JH Stainless steel vortex turbine pump (Clean type) Nikuni Vietnam
 • ST FC vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam
 • STS FC vortex turbine pump for high pressure processes Nikuni Vietnam
 • STW FC vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam
 • STWS FC vortex turbine pump for ultra-high pressure 3MPa process Nikuni Vietnam
 • FE Medium pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • FH High pressure FC vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • TF Medium pressure FC vortex turbine pump for heat transfer oil Nikuni Vietnam
 • BKX Ultra-compact PM canned motor Copper alloy vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • BNX Ultra-compact PM can motor Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • PNX PM Can Do Motor Stainless Steel Vortex Turbine Pump Nikuni Vietnam
 • GNLM General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NLMS General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • NLMB General-purpose magnet Stainless steel vortex turbine pump Nikuni Vietnam
 • TNM Magnet stainless steel vortex turbine pump for special processes Nikuni Vietnam

Spiral pump Máy bơm xoắn ốc Nikuni Vietnam

Các phiên bản của Spiral pump Nikuni

 • CLD General-purpose stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CTD Medium pressure large flow stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CPSD Stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CPFD FC spiral pump Nikuni Vietnam
 • CL General-purpose stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • CT / CF Medium pressure large flow stainless steel spiral pump Nikuni Vietnam
 • Cm FC multi-stage spiral pump for high pressure 2.5MPa Nikuni Vietnam
 • CLMS Medium pressure stainless steel magnetic spiral pump Nikuni Vietnam
 • CTM Medium pressure stainless steel magnetic spiral pump Nikuni Vietnam
 • CLPX Stainless PM canned motor spiral pump Nikuni Vietnam

Liquid-sealed vacuum pump Bơm chân không kín chất lỏng Nikuni Vietnam

Các phiên bản của Liquid-sealed vacuum pump

 • LVSD General-purpose small stainless steel liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LVFD General-purpose compact FC liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LVS Directly connected stainless steel liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LVF Coupling direct connection type FC liquid-sealed vacuum pump Nikuni Vietnam
 • LV Liquid-sealed vacuum pump for large processes Nikuni Vietnam
 • SKH Liquid-sealed vacuum pump for medium-sized processes Nikuni Vietnam
 • ZV Two-stage liquid-sealed vacuum pump for processes  Nikuni Vietnam
 • BV Liquid-sealed vacuum pump for ultra-large processes Nikuni Vietnam

Gas-liquid / solid transfer / positive displacement pump - Bơm chuyển khí - lỏng / rắn / chuyển tích cực Nikuni Vietnam

Các phiên bản của Gas-liquid / solid transfer / positive displacement pump

 • IVHD Pump Solid food transfer integrated type Nikuni Vietnam
 • IVH Pumps for transferring food, pharmaceuticals, liquids Nikuni Vietnam

Gas-liquid transfer Newton pump - Bơm Newton chuyển khí-lỏng Nikuni Vietnam

Các phiên bản của Gas-liquid transfer Newton pump

 • LASD Motor-integrated stainless steel gas-liquid transfer Newton pump Nikuni Vietnam
 • LAFD Motor-integrated FC gas-liquid transfer Newton pump Nikuni Vietnam
 • 15HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump Nikuni Vietnam
 • 25HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump Nikuni Vietnam
 • 40HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump Nikuni Vietnam
 • 65HY Ultra-high pressure positive displacement hydracell pump Nikuni Vietnam
 • Sun cutter Wet crusher Nikuni Vietnam
 • E series Ultra-compact positive displacement electromagnetic looper pump Nikuni Vietnam

Valve / pump peripherals - Van / thiết bị ngoại vi bơm Nikuni Vietnam

Các phiên bản của Valve / pump peripherals

 • PP-M Back pressure control valve Nikuni Vietnam
 • PP-P Back pressure control valve Nikuni Vietnam
 • PP-E Back pressure control valve Nikuni Vietnam
 • SV-L Automatic shut-off valve Nikuni Vietnam
 • SV-T Automatic shut-off valve Nikuni Vietnam
 • ST Automatic shut-off valve Nikuni Vietnam
 • VA Small vacuum device VACCHUS Nikuni Vietnam
 • VC type Vacuum check valve Nikuni Vietnam
 • Primer Primer Nikuni Vietnam
 • Relief valve Nikuni Vietnam
 • RAK type Check valve unit Rakupla Nikuni Vietnam
 • MDF type Rhombus flange Nikuni Vietnam
 • CFS-B Small float switch Nikuni Vietnam

Coolant device (filtration) - Thiết bị làm mát (lọc) Nikuni

Các phiên bản của Coolant device (filtration)

 • VDF Cyclone Separator Vortex Dynamic Filter Nikuni Vietnam
 • DPV Coolant device (filtration) VDF with drum pod for exclusive use of fine sludge Nikuni Vietnam
 • DPV-A Coolant device (filtration) VDF with drum pod with sensing function for fine sludge Nikuni Vietnam
 • VMT Cyclone & magnet separator system for fine sludge Nikuni Vietnam
 • C-CAT Cyclone Separator Manual VDF Coolant Filter Nikuni Vietnam
 • C-JAGUAR Cyclone Separator Semi-automatic VDF Coolant Filter Nikuni Vietnam
 • NAX-CSⅡFully automatic coolant filtration device Nikuni Vietnam
 • NAX-CP Fully automatic coolant filtration device Nikuni Vietnam
 • NAX-BF Fully automatic coolant filtration device Nikuni Vietnam
 • NAX-SF Fully automatic coolant filtration device Nikuni Vietnam
 • BAX Coolant filtration system Backwash type ultra-precision filtration device Nikuni Vietnam
 • LAX Submersible vacuum cleaner Nikuni Vietnam
 • OSK Floating oil recovery device Oil skimmer Nikuni Vietnam
 • ENECON High-pressure coolant device equipped with hydra cell pump Nikuni Vietnam
 • ECQ Damping water microfiltration device Everclean Nikuni Vietnam
 • VSC Circulating water cooling device for small machines Nikuni Vietnam

Mixing device (micro bubbles, etc.) - Thiết bị trộn (bong bóng siêu nhỏ, v.v.) Nikuni

Các phiên bản của Mixing device (micro bubbles, etc.)

 • KTM Micro bubble generator Nikuni Vietnam
 • MBG Micro bubble generator Nikuni Vietnam
 • WIB White ion bath (silky bath / silk bath) Nikuni Vietnam

Vacuum device (degassing) - Thiết bị chân không (khử khí) Nikuni

Các phiên bản của Vacuum device (degassing)

 • UNIVAS Liquid-sealed vacuum generator Nikuni Vietnam
 • DeO Turbo Turbo deaerator Nikuni Vietnam
 • DeO VAC Vacuum film type deaerator Nikuni Vietnam
 • DeO Nit Nitrogen replacement deaerator Nikuni Vietnam
 • VA Small vacuum device VACCHUS Nikuni Vietnam

Automatic machine / stocker - Máy tự động / máy dự trữ Nikuni

Các phiên bản của Automatic machine / stocker

 • VS370 Stocker Nikuni Vietnam
 • FS420 Stocker Nikuni Vietnam
 • TS1300 Stocker Nikuni Vietnam
 • MS1500 Stocker Nikuni Vietnam

New technology proposal product - Sản phẩm đề xuất công nghệ mới Nikuni

Các phiên bản của New technology proposal product

 • GEP / GEP-W Stainless steel oxide passivation film treatment Nikuni Vietnam

ANS là đại lý chính thức hãng Nikuni tại Vietnam- Đại lý Nikuni Vietnam

Xem thêm List code áo gái ngay Nikuni Vietnam tại đây!

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0911472255

Email: online.ansgroup.asia

-> Quay về trang chủ - xem thêm về ANS Việt Nam