Van bướm (Butterfly Valve)

  1. Van bướm loại wafer dòng 23 (Wafer type butterfly valve series 23)

  • Mô tả sản phẩm: Loại van cánh bướm loại wafer để lắp đặt giữa mặt phẳng theo tiêu chuẩn EN 1092-1.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

Series 23 - DN40

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN50

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN65

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN80

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN100

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN125

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN150

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN200

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN250

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN300

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 -DN350

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN400

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN450

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN500

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN600

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN700

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN800

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN900

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN1000

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

Series 23 - DN1200

Van bướm loại wafer dòng 23

Wafer type butterfly valve series 23

Airpower Việt Nam

 

2.Van cánh bướm loại lug dòng 24 (Lug type butterfly valve series 24)

·Mô tả sản phẩm: Loại van cánh bướm loại lug để lắp đặt giữa mặt phẳng theo tiêu chuẩn EN 1092-1.

·LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

Series 24 - DN50

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN65

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN80

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN100

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN125

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN150

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN200

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN250

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN300

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN350

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN400

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN450

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN500

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN600

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN700

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN800

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN900

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN1000

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

Series 24 - DN1200

Van bướm loại wafer dòng 24

Wafer type butterfly valve series 24

Airpower Việt Nam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY 


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255