LIST CODE MINIMAX- ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG VIỆT NAM

182

Pressure switch ÜWA PMÜ-3

Part no.: 792183 [Pressure switch]

Minimax Vietnam

183

Pressure switch ÜWA PMÜ-3

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

184

Pressure switch ÜWA PMÜ-3

Part no.: 810564 [Pressure switch]

Minimax Vietnam

185

Pressure switch ÜWA PMÜ-3

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

186

Pressure switch alarm PMS-3, PMS-10 and PMS-16

Part no.: 817492 [Pressure switch PMS-3]

Minimax Vietnam

187

Pressure switch alarm PMS-3, PMS-10 and PMS-16

Part no.: 817509 [Pressure switch PMS-10]

Minimax Vietnam

188

Pressure switch alarm PMS-3, PMS-10 and PMS-16

Part no.: 844744 [Pressure switch PMS-16]

Minimax Vietnam

189

Pressure switch alarm PMS-3, PMS-10 and PMS-16

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

190

Pressure switch PS40 and PS120

Part no.: 850855 [Pressure switch PS40] 

Minimax Vietnam

191

Pressure switch PS40 and PS120

Part no.: 910029 [Pressure switch PS120] 

Minimax Vietnam

192

Float switch for monitoring

Part no.: 879475 [Float switch]

Minimax Vietnam

193

Float switch for monitoring

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

194

Float switch monitoring pump house

Part no.: 842358 [Float switch]

Minimax Vietnam

195

Float switch monitoring pump house

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

196

Float switch for monitoring XP

Part no.: 850811 [Float switch XP] 

Minimax Vietnam

197

Float switch for monitoring XP

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

198

Float switch monitoring 350L-XP

Part no.: 924115

Minimax Vietnam

199

Float switch for level control

Part no.: 879487

Minimax Vietnam

200

Float switch for liquid level indicator

Part no.: 898892

Minimax Vietnam

201

Limit switch for monitoring FMZ-XP, M20x1.5 

Part no.: 850760

Minimax Vietnam

202

Limit switch for monitoring FMZ-XP, M20x1.5 

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

203

Limit switch XP

Part no.: 848367

Minimax Vietnam

204

Temperature switch

Part no.: 901055

Minimax Vietnam

205

Temperature switch

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

206

Switch monitoring OSYSU2a Potter 

Part no.: 921196

Minimax Vietnam

207

Fire alarm panel FMZ 5000 mod 4 M+

Part no.: 913363

Minimax Vietnam

208

Fire alarm panel FMZ 5000 mod 12 M+

Part no.: 913364

Minimax Vietnam

209

Fire alarm panel FMZ 5000 mod XL 21HU M+

Part no.: 913365

Minimax Vietnam

210

Fire alarm panel FMZ 5000 mod XL 31HU M+

Part no.: 913366

Minimax Vietnam

211

Fire alarm panel FMZ 5000 mod XL 40HU M+

Part no.: 913367

Minimax Vietnam

212

Loop Beacon LBX 009 WP Plug & Play

Part no.: 912585

Minimax Vietnam

213

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912460 [0.3m (11.8 inch)] 

Minimax Vietnam

214

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912462 [0.5 m (19.7 inch)]

Minimax Vietnam

215

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912463 [0.7 m (27.6 inch)]

Minimax Vietnam

216

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912464 [1.0 m (39.4 inch)]

Minimax Vietnam

217

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912468 [2.0 m (78.7 inch)]

Minimax Vietnam

218

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912469 [5.0 m (196.8 inch)]

Minimax Vietnam

219

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912470 [10.0 m (393.7 inch)] 

Minimax Vietnam

220

Connecting line M12x1 Plug & Play

Part no.: 912471 [20.0 m (787.4 inch)]

Minimax Vietnam

221

Limit switch ÜWA FMZ - M20x1,5 Plug & Play

Part no.: 912401 [Limit switch, red]

Minimax Vietnam

222

Limit switch ÜWA FMZ - M20x1,5 Plug & Play

Part no.: 912508 [Limit switch, black]

Minimax Vietnam

223

Limit switch ÜWA FMZ - M20x1,5 Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

224

Pressure switch ÜWA PMÜ-3 Plug & Play

Part no.: 912410 [Pressure switch]

Minimax Vietnam

225

Pressure switch ÜWA PMÜ-3 Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

226

Pressure switch ÜWA PMÜ-10 Plug & Play

Part no.: 912409 [Pressure switch]

Minimax Vietnam

227

Pressure switch ÜWA PMÜ-10 Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

228

Pressure switch alarm PMA-3 Plug & Play

Part no.: 912408 [Pressure switch]

Minimax Vietnam

229

Pressure switch alarm PMA-3 Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

230

Float switch monitoring Plug & Play

Part no.: 912445 [Float switch]

Minimax Vietnam

231

Float switch monitoring Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

232

Float switch monitoring pump house Plug & Play

Part no.: 912404 [Float switch]

Minimax Vietnam

233

Float switch monitoring pump house Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

234

Temperature switch monitoring Plug & Play

Part no.: 912518 [Temperature switch]

Minimax Vietnam

235

Temperature switch monitoring Plug & Play

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

236

Module current relay Plug & Play

Part no.: 912586

Minimax Vietnam

237

Adapter- box Loop Plug & Play

Part no.: 915903

Minimax Vietnam

238

Adapter-box GW Plug & Play

Part no.: 923152

Minimax Vietnam

239

Plug M12x1 IP67

Part no.: 917511

Minimax Vietnam

240

Cap M12x1 IP67

Part no.: 916664

Minimax Vietnam

241

Thermo - switch STS-1

Part no.: 817194

Minimax Vietnam

242

Thermo - switch STS-Ex

Part no.: 886851

Minimax Vietnam

243

Mounting socket for thermo switch STS-1

Part no.: 812664 [screw on]

Minimax Vietnam

244

Mounting socket for thermo switch STS-1

Part no.: 812640 [plug in]

Minimax Vietnam

245

Key switch K2

Part no.: 595521

Minimax Vietnam

246

Emergency push-button H compl.

Part no.: 582236

Minimax Vietnam

247

Light barrier for monitoring loss

Part no.: 876541

Minimax Vietnam

248

Limit switch system monitoring / I88-SU1Zw

Part no.: 763261

Minimax Vietnam

249

Limit switch type UK 432y U=180

Part no.: 886616 

Minimax Vietnam

250

Limit switch monitoring CO2 LP selector valve

Part no.: 886345

Minimax Vietnam

251

Limit switch ZS 256-11z 

Part no.: 828482

Minimax Vietnam

252

Limit switch type US 432y, 2 contacts

Part no.: 724420

Minimax Vietnam

253

Limit switch type US 434y, 4 contacts

Part no.: 224831

Minimax Vietnam

254

Limit switch EM 41 D 1Ö/1S

Part no.: 722990

Minimax Vietnam

255

Contact pressure gauge Ar / N2

Part no.: 888613

Minimax Vietnam

256

Contact pressure gauge Ar / N3

Part no.: 888615

Minimax Vietnam

257

Contact pressure gauge Ar / N4

Part no.: 888617

Minimax Vietnam

258

Contact pressure gauge Ar / N5

Part no.: 888618

Minimax Vietnam

259

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888604

Minimax Vietnam

260

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888606

Minimax Vietnam

261

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888607

Minimax Vietnam

262

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888608

Minimax Vietnam

263

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888610

Minimax Vietnam

264

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888611

Minimax Vietnam

265

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888605

Minimax Vietnam

266

Contact pressure gauge MX 1230/200 

Part no.: 888605

Minimax Vietnam

267

Contact pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 889311

Minimax Vietnam

268

Contact pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 889312

Minimax Vietnam

269

Contact pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 889313

Minimax Vietnam

270

Contact pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 889306

Minimax Vietnam

271

Contact pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 889307

Minimax Vietnam

272

Contact pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 889309

Minimax Vietnam

273

Contact pressure gauge UL. MX 1230

Part no.: 889303

Minimax Vietnam

274

Contact pressure gauge UL. MX 1230

Part no.: 889304

Minimax Vietnam

275

Contact pressure gauge UL. MX 1230

Part no.: 889305

Minimax Vietnam

276

Contact pressure gauge UL. MX 1230

Part no.: 889300

Minimax Vietnam

277

Contact pressure gauge UL. MX 1230

Part no.: 889301

Minimax Vietnam

278

Contact pressure gauge UL. MX 1230

Part no.: 889302

Minimax Vietnam

279

Pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 912100

Minimax Vietnam

280

Pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 912101

Minimax Vietnam

281

Pressure gauge UL. MX 200

Part no.: 912102

Minimax Vietnam

282

Manometer UL. MX 1230

Part no.: 912097

Minimax Vietnam

283

Manometer UL. MX 1230

Part no.: 912098

Minimax Vietnam

284

Manometer UL. MX 1230

Part no.: 912099

Minimax Vietnam

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255