Máy lạnh công nghiệp chính hãng Refind 

  1. Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục (Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes)

  • Mô tả sản phẩm: Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn có thể hoạt động liên tục trong hàng nghìn giờ để đảm bảo duy trì điều kiện nhiệt độ lý tưởng cho hoạt động của cẩu trần. Sản phẩm có thể dễ dàng bảo trì,   giảm tối đa thời gian ngừng hoạt động của cầu trục để sửa chữa hay bảo dưỡng.

  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

CBG 18

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series

Refind Vietnam

CBG 20

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series

Refind Vietnam

CBG 30

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series

Refind Vietnam

CBG 60

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series

Refind Vietnam

CBG 62

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series

Refind Vietnam

CBG 100

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBG

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBG Series

Refind Vietnam

CBM 602

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBM 802

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBM 103

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBR 602

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBR 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBR  Series

Refind Vietnam

CBR 802

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBR 103

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBR 133

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBR 163

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBR 203

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBR 253

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBT 602

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBT

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBT Series

Refind Vietnam

CBT 852

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBT 103

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CBT 153

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

CDH 10

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CDH 20

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CDH 28

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CDH 40

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CDH 20h

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CDH 30h

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CMD 35G

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CMD

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CMD Series

Refind Vietnam

CMD 35Y

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CMD 30H

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

CPRM 302

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CPRM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CPRM Series

Refind Vietnam

CPRM 502

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CPRM

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CPRM Series

Refind Vietnam

2. Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi (Offshore Air Conditioners)

  • Mô tả sản phẩm: Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi là một trong những sản phẩm đặc biệt của Refrind, được thiết kế để chống lại sự ăn mòn, sử dụng nước biển cho trao đổi nhiệt và điều hòa không khí.

  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

CBG 18

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBG

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

CBG 20

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBG

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

CBG 30

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBG

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

CBG 60

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBG

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

CBG 62

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBG

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

CBG 100

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBG

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

CBM 602

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBM 802

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBM 103

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBR 602

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBR

Offshore Air Conditioners CBR Series

Refind Vietnam

CBR 802

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBR 103

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBR 133

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBR 163

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBR 203

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBR 253

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBM

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBT 602

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBT

Offshore Air Conditioners CBT Series

Refind Vietnam

CBT 852

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBT

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBT 103

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBT

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBT 153

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CBT

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CBT 203

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CBT

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

CMD 35G

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CMD

Offshore Air Conditioners CMD Series

Refind Vietnam

CMD 35Y

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi  Dòng CMD

Offshore Air Conditioners CMD Series

Refind Vietnam

CMD 30H

Máy Điều Hòa Không Khí Ngoài Khơi Dòng CMD

Offshore Air Conditioners CMD Series

Refind Vietnam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANHNGHISON là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255