LIST CODE REFIND

60

CBR 163

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

61

CBR 203

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

62

CBR 253

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

63

CBT 602

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBT 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBT Series

Refind Vietnam

64

CBT 852

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

65

CBT 103

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

66

CBT 153

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CBM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CBM Series

Refind Vietnam

67

CDH 10

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

68

CDH 20

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

69

CDH 28

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

70

CDH 40

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

71

CDH 20h

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

72

CDH 30h

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

73

CMD 35G

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CMD 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CMD Series

Refind Vietnam

74

CMD 35Y

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

75

CMD 30H

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CDH 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CDH Series

Refind Vietnam

76

CPRM 302

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CPRM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CPRM Series

Refind Vietnam

77

CPRM 502

Máy Điều Hòa Cho Cầu Trục Gắn Trần Dòng CPRM 

Air Conditioners For Overhead Travelling Cranes CPRM Series

Refind Vietnam

78

CBG 18

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBG 

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

79

CBG 20

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBG 

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

80

CBG 30

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBG 

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

81

CBG 60

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBG 

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

82

CBG 62

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBG 

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

83

CBG 100

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBG 

Offshore Air Conditioners CBG Series

Refind Vietnam

84

CBM 602

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

85

CBM 802

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

86

CBM 103

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

87

CBR 602

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBR 

Offshore Air Conditioners CBR Series

Refind Vietnam

88

CBR 802

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

89

CBR 103

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

90

CBR 133

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

91

CBR 163

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

92

CBR 203

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

93

CBR 253

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBM 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

94

CBT 602

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBT 

Offshore Air Conditioners CBT Series

Refind Vietnam

95

CBT 852

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBT 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

96

CBT 103

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBT 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

97

CBT 153

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBT 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

98

CBT 203

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CBT 

Offshore Air Conditioners CBM Series

Refind Vietnam

99

CMD 35G

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CMD 

Offshore Air Conditioners CMD Series

Refind Vietnam

100

CMD 35Y

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CMD 

Offshore Air Conditioners CMD Series

Refind Vietnam

101

CMD 30H

Máy Điều Hòa Không Khí Offshore  Dòng CMD 

Offshore Air Conditioners CMD Series

Refind Vietnam

102

CBM 602

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CBM 

Oil & gas air conditioners CBM Series

Refind Vietnam

103

CBM 802

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CBM 

Oil & gas air conditioners CBM Series

Refind Vietnam

104

CBM 103

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CBM 

Oil & gas air conditioners CBM Series

Refind Vietnam

105

CBT 602 - 852

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CBT 

Oil & gas air conditioners CBT Series

Refind Vietnam

106

CBT 103

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CBT 

Oil & gas air conditioners CBT Series

Refind Vietnam

107

CBT 153 - 203

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CBT 

Oil & gas air conditioners CBT Series

Refind Vietnam

108

CDH 10

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CDH 

Oil & gas air conditioners CDH Series

Refind Vietnam

109

CDH 20

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CDH 

Oil & gas air conditioners CDH Series

Refind Vietnam

110

CDH 28

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CDH 

Oil & gas air conditioners CDH Series

Refind Vietnam

111

CDH 40

Máy Điều Hòa Không Khí cho ngành dầu và khí đốt  Dòng CDH 

Oil & gas air conditioners CDH Series

Refind Vietnam

112

PRF 601-08

Bộ Lọc Không Khí Dòng PRF 

Air Filtration Units PRF Series

Refind Vietnam

113

PRF 601-16

Bộ Lọc Không Khí Dòng PRF 

Air Filtration Units PRF Series

Refind Vietnam

114

PRF 601-19

Bộ Lọc Không Khí Dòng PRF 

Air Filtration Units PRF Series

Refind Vietnam

115

PRS 1000

Bộ Lọc Không Khí Dòng PRS 1000 

Air Filtration Units PRF PRS 1000

Refind Vietnam

116

PRT 6010

Bộ Lọc Không Khí Dòng PRT 

Air Filtration Units PRT Series

Refind Vietnam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANHNGHISON là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255