ADF web Vietnam

ADFweb là  một công ty năng động chuyên về công nghệ.

ADFweb Vietnam chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử như sau:

  • Các cổng kết nối - Gateway giữa trường bus và / hoặc các giao thức khác nhau (CAN, CANopen, , Zigbee,  BACNet, 232/485/422 Serial, DeviceNet, DMX, Dali, EtherNet , EtherNet I/P, Enocean , KNX, GSM, HART, IEC 61850, IO-link, J1939, M-bus, Modbus, MQTT, NMEA 2000/0183 , OPC UA, Profibus, Profinet, S7Comm, SNMP, Wifi v.v.).

  • Bảng điện tử I / O
  • Thiết bị điện tử để đo lường và thu thập dữ liệu.

  • Thiết bị điện tử tùy chỉnh, bao gồm trình điều khiển và phần mềm.

Sản phẩm của ADFweb Vietnam có thể được sản xuất với tên thương hiệu ADFweb hoặc được tùy chỉnh với tên của khách hàng.

Thiết bị ADFweb được bán trên khắp thế giới thông qua trực tuyến và thông qua các đại lý. Tại thị trường Việt Nam – ANS – Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức của ADFWeb

Đối với ADFweb phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả - là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi tự hào về việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật toàn diện – bao gồm  lắp đặt sản phẩm .

About ADFweb Vietnam

ADFweb are a dynamic company specialized in technology. We develop and produce electronic equipment, such as the following:

  • Gateways for the connection between field bus and/or different protocols (CAN, CANopen, , Zigbee,  BACNet, 232/485/422 Serial, DeviceNet, DMX, Dali, EtherNet , EtherNet I/P, Enocean , KNX, GSM, HART, IEC 61850, IO-link, J1939, M-bus, Modbus, MQTT, NMEA 2000/0183 , OPC UA, Profibus, Profinet, S7Comm, SNMP, Wifi v.v.).
  • I/O Electronic boards.
  • Electronic apparatus for measuring and acquiring data.
  • Customized electronic apparatus, including driver and software.

ADF web products can be produced with our brand name or customized with our customer’s name.

We sell our products all around the world through online and through resellers.

It is very important for us to serve customers quickly and effectively.

We pride ourselves in offering comprehensive technical service with the installation of all our products.