LIST CODE MINIMAX - ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG VIỆT NAM

No.

Product Name

Code

Brand Vietnam

1

Fire Detection and Extingguishing Control Panels Control panel FMZ6000 D04

FMZ6000 Configurator

Minimax Vietnam

2

Fire Detection and Extingguishing Control Panels Control panel  FMZ6000 D04 Loop SZ

Part no.: 930785

Minimax Vietnam

3

Fire detection and suppression control panels FMZ6000 D14

FMZ6000 Configurator

Minimax Vietnam

4

Fire detection and suppression control panels  FMZ6000 D21

FMZ6000 Configurator

Minimax Vietnam

5

Fire detection and suppression control panels  FMZ6000 D40

FMZ6000 Configurator

Minimax Vietnam

6

Fire detection and suppression control panels  FMZ6000 Bus head

Order no.: 927136

Minimax Vietnam

7

Fire detection and suppression control panels  Module FMZ6000 Bus extension

Order no.: 927132

Minimax Vietnam

8

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Conventional detector

Order no: 927135

Minimax Vietnam

9

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Loop AP

Order no.: 927133

Minimax Vietnam

10

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Relay

Order no.: 927134

Minimax Vietnam

11

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Control groups

Order no.: 927131

Minimax Vietnam

12

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Fire brigade periphery

Order no.: 927130

Minimax Vietnam

13

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Fire brigade periphery ADP

Order no.: 927128

Minimax Vietnam

14

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Output power EFD

Order no.: 927129

Minimax Vietnam

15

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Power Output

Order no.: 932479

Minimax Vietnam

16

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Relay PLC

Order no.: 929130

Minimax Vietnam

17

Fire detection and suppression control panel Module Class A initiating device

Part no.: 922382

Minimax Vietnam

18

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Network 

Order no.: 928351

Minimax Vietnam

19

Fire detection and suppression control panel Module FMZ6000 Zone control panel

Order no.: 931447

Minimax Vietnam

20

Fire detection and suppression control panel Socket Clunid card BBF

Part no.: 926970

Minimax Vietnam

21

LWL Converter FL MC 1000 SC

Part no.: 926970

Minimax Vietnam

22

LWL Converter FL MC 1000 SC

Part no.: 4001520

Minimax Vietnam

23

Front plate FMZ6000 Zone control panel

Part no.: 927316

Minimax Vietnam

24

Foil FMZ6000 cover BBF

Part no.: 932555

Minimax Vietnam

25

Artwork Clunid BBF white

Part no.: 932430

Minimax Vietnam

26

Artwork Clunid collective display white

Part no.: 932432

Minimax Vietnam

27

Front plate FMZ6000 blanking plate 1U

Part no.: 924220

Minimax Vietnam

28

Front plate FMZ6000 blanking plate 2U

Part no.: 926973

Minimax Vietnam

29

Front plate FMZ6000 blanking plate 3U

Part no.: 926974

Minimax Vietnam

30

Front plate FMZ6000 blanking plate 4U

Part no.: 925151

Minimax Vietnam

31

Front plate FMZ6000 blanking plate 5U

Part no.: 926975

Minimax Vietnam

32

Pan-head screw with washer M6 x 16 (PU 50 pcs.)

607284

Minimax Vietnam

33

Nut KM6 „cage nut“

138670

Minimax Vietnam

34

Power supply AkkuTec 2403 VdS

Order no.: 932474

Minimax Vietnam

35

Power supply AkkuTec 2412 VdS

Order no.: 932475

Minimax Vietnam

36

Power supply AkkuTec 2403 OF-864

Order no.: 932476 

Minimax Vietnam

37

Power supply AkkuTec 2405 OF-864

Order no.: 932477

Minimax Vietnam

38

Power supply AkkuTec 2409 OF-864

Order no.: 932478

Minimax Vietnam

39

Power supply AESI 2403

Part no.: 926088

Minimax Vietnam

40

Power supply AES 2406

Part no.: 926089

Minimax Vietnam

41

Temperature sensor AkkuTec 4 m

Part no.: 930892

Minimax Vietnam

42

Power supply Sitop 24 V DC/4A 

Part no.: 921888

Minimax Vietnam

43

Battery 18 Ah

Part no.: 927123

Minimax Vietnam

44

Battery 26 Ah

Part no.: 927125

Minimax Vietnam

45

Battery 45 Ah

Part no.: 927126

Minimax Vietnam

46

Battery 45 Ah

Part no.: 927126

Minimax Vietnam

47

Battery 65 Ah

Part no.: 927124 

Minimax Vietnam

48

Battery 100 Ah

Battery 100 Ah

Minimax Vietnam

49

DC/DC Converter 24 V / 24 V / 5 A

Part no.: 923878

Minimax Vietnam

50

DC/DC Converter 24 V / 24 V / 10 A

Part no.: 925064

Minimax Vietnam

51

Clunid ServiceBox

Part no.: 932854

Minimax Vietnam

52

Loop AP protocol interface

Part no.: 901322

Minimax Vietnam

53

Loop AP protocol interface for 2 lines

Part no.: 901323

Minimax Vietnam

54

Safety barrier Ex Loop AP 24 V

Safety barrier Ex Loop AP 24 V

Minimax Vietnam

55

Safety barrier Ex isolated 24 V 2 channel

Part no.: 922689

Minimax Vietnam

56

Safety barrier SBEx-9

Part no.: 933093

Minimax Vietnam

57

Female header HSCP-SP 2.5-1U/4

Part no.: 924202

Minimax Vietnam

58

Cable loom Clunid 14-40HE BK-BK

Part no.: 933227

Minimax Vietnam

59

Wiring harness 10-pole L700-2 socket strip

Part no.: 903942

Minimax Vietnam

60

Mounting rail set TS105x20x310

Part no.: 932559

Minimax Vietnam

61

Mounting rail set TS105x20x390

Part no.: 932560

Minimax Vietnam

62

Mounting rail set TS105x20x510

Part no.: 932557

Minimax Vietnam

63

Mounting rail set TS35x15x390

Part no.: 932550

Minimax Vietnam

64

Mounting rail set TS35x15x515

Part no.: 932552

Minimax Vietnam

65

Mounting rail adapter PTFIX NS35

Part no.: 931295

Minimax Vietnam

66

Mounting rail adapter PTFIX NS35A

Part no.: 931281

Minimax Vietnam

67

Distribution block PTFIX 6x2.5 BU

Part no.: 931287

Minimax Vietnam

68

Distribution block PTFIX 6x2.5 RD

Part no.: 931289

Minimax Vietnam

69

Distribution block PTFIX 6x2.5 OG

Part no.: 931292

Minimax Vietnam

70

Distribution block PTFIX 12x2.5 BU

Part no.: 931286

Minimax Vietnam

71

Distribution block PTFIX 12x2.5 RD

Part no.: 931290 red

Minimax Vietnam

72

Distribution block PTFIX 12x2.5 OG

Part no.: 931293 orange

Minimax Vietnam

73

Distribution block PTFIX 18x2.5 BU

Part no.: 931288 blue

Minimax Vietnam

74

Distribution block PTFIX 18x2.5 RD

Part no.: 931291 red

Minimax Vietnam

75

Distribution block PTFIX 18x2.5 OG

Part no.: 931294 orange

Minimax Vietnam

76

Front plate control panel FMZ6000 D04

Part no.: 927087

Minimax Vietnam

77

Front plate FMZ6000 LED + Tast complete

Part no.: 925150

Minimax Vietnam

78

Exhaust filter PFA10.000 RAL9011

Part no.: 927879

Minimax Vietnam

79

Filter roof exhaust filter PFA10.000

Part no.: 932547

Minimax Vietnam

80

Cable loom Clunid 4-21HE com. NT-ZK

Part no.: 933225

Minimax Vietnam

81

Cable loom Clunid 40 HE com. NT-ZK

Part no.: 933226

Minimax Vietnam

82

Cable loom CLUNID 04-14HE BK-ZK

Part no.: 932548

Minimax Vietnam

83

Cable loom CLUNID 21HE BK-ZK

Part no.: 933223

Minimax Vietnam

84

Cable loom CLUNID 40HE BK-ZK

Part no.: 933224

Minimax Vietnam

85

Cable loom CLUNID 40HE XV24-ZK

Part no.: 933222

Minimax Vietnam

86

Cable Ethernet ServiceBox

Part no.: 932895

Minimax Vietnam

87

Cable USB ServiceBox

Part no.: 932896

Minimax Vietnam

88

Antenna WLAN ServiceBox

Part no.: 932897

Minimax Vietnam

89

Power supply ServiceBox

Part no.: 932894

Minimax Vietnam

90

Fire alarm panel FMZ 5000 mod S

Part no.: 909222

Minimax Vietnam

91

Fire alarm panel FMZ 5000 mod S SZ

Part no.:  927645

Minimax Vietnam

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255