LIST CODE TECSYSTEM

   
           
STT MODEL CODE Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Anh Tên Hãng
1 NT539 1CN0023 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
2 T119 1CN0048 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
3 T30 1CN0071 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
4 NT511 1CN0104 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
5 FIBER OPTICAL SYSTEM 1FK0002 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
6 NT935 AD 1CN0135 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
7 T154 1CN0155 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
8 T1048 1CN0163 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
9 NTF999 1CN0214 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
10 NT935-IR AD + TIR409 1CN0170 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp đúc nhựa và bộ biến áp trung thế khô Temperature Control Of Cast Resin And Dry Mv Transformers Tecsystem Vietnam
11 NT133-3 1CN0008 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp công suất và bộ biến áp dầu kín Temperature Control Of Power And Sealed Oil Transformers Tecsystem Vietnam
12 TPL503 SYSTEM 1CN0195 + 1AC0076 Thiết bị kiểm soát nhiệt độ của bộ biến áp công suất và bộ biến áp dầu kín Temperature Control Of Power And Sealed Oil Transformers Tecsystem Vietnam
13 T412 1CN0074 Hệ thống kiểm soát nhiệt độ máy móc Temperature Control Systems Of Electric Machines Tecsystem Vietnam
14 NT538 1CN0137 Hệ thống kiểm soát nhiệt độ máy móc Temperature Control Systems Of Electric Machines Tecsystem Vietnam
15 T512 RS485 1CN0186 Hệ thống kiểm soát nhiệt độ máy móc Temperature Control Systems Of Electric Machines Tecsystem Vietnam
16 MT4X4 D 1CN0197 Hệ thống kiểm soát nhiệt độ máy móc Temperature Control Systems Of Electric Machines Tecsystem Vietnam
17 MM453 AD MM453 AD Hệ thống kiểm soát nhiệt độ máy móc Temperature Control Systems Of Electric Machines Tecsystem Vietnam
18 Universal Bar Diam 80 1BA0059 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
19 Universal Bar Diam 80 For Ul Fans 1BA0060 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
20 BAR 400 1BA0011 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
21 BAR 600 1BA0014  Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
22 BAR 800 1BA0016 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
23 VRT 200 1CN0188 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
24 VRT600 1CN0201 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
25 Trbh Ventilation System TRBH Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
26 TTG240 - Fan series TTG 1VN0028 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
27 TTG300 - Fan series TTG 1VN0031 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
28 TTG360 - Fan series TTG 1VN0034 Hệ thống thông gió ép  Forced Ventilation Systems Tecsystem Vietnam
29 CONV ETH 1AC0070 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
30 NT935 ETH 1CN0134 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
31 FIBER OPTICAL SYSTEM ETH 1FK0003 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
32 NT538 ETH 1CN0136 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
33 T1048 ETH 1CN0152 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
34 NT538 WS-EVO 1CN0223 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
35 NT935 WS-EVO 1CN0224 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
36 T154 WS 1CN0247 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
37 ETH MANAGER SOFTWARE 1SW0001 Bộ kết nối và quản lý dữ liệu  Connectivity And Data Management Tecsystem Vietnam
38 Electrical Panels 1QUXXXX Hộp điện  Electrical Panels Tecsystem Vietnam
39 NT311 & TPU 1CN0251- 1AC0079 Hộp điện  Electrical Panels Tecsystem Vietnam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255