LIST CODE  AIRPOWER

 

 

 

 

 

 

 

STT

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

1

APCD-050

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

2

APCD-060

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

3

APCD-070

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

4

APCD-080

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

5

APCD-090

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

6

APCD-100

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

7

APCD-130

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

8

APCD-140

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

9

APCD-160

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

10

APCD-190

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

11

APCD-210

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

12

AED-AES-045

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

13

AED-AES-052

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

14

AED-AES-063

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

15

AED-AES-105

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

16

AED-AES-125

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

17

AED-AES-140

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

18

AED-AES-160

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

19

AED-AES-210

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

20

AED-AES-300

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

21

APD-032

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

22

APD-040

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

23

APD-050

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

24

APD-060

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

25

APD-080

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

26

APD-090

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

27

APD-110

Động cơ khí nén thép không rỉ

Pneumatic Stainless steel actuator 

Airpower Việt Nam

28

APY-S-B06-201-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

29

APY-S-B08-221-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

30

APY-S-B08-251-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

31

APY-S-B1-281-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

32

APY-S-B1-321-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

33

APY-S-B1-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

34

APY-S-B2-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

35

APY-S-B2-401-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

36

APY-S-B2-451-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

37

APY-S-B3-451-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

38

APY-S-B3-501-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

39

APY-S-B3-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

40

APY-S-B3-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

41

APY-S-B4-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

42

APY-S-B4-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

43

APY-S-B4-631-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

44

APY-S-B4-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

45

APY-S-B4-502-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

46

APY-S-B5-562-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

47

APY-S-B5-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

48

APY-S-B5-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

49

APY-S-B5-562-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

50

APY-S-B6-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

51

APY-S-B5-602-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

52

APY-S-B5-632-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

53

APY-S-B6-901-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

54

APY-S-B6-702-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

55

APY-S-B6-1001-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

56

APY-S-B6-901-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

57

APY-S-B6-702-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

58

APY-S-B6-1001-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

59

APY-S-B6-802-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

60

APY-S-B6-902-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

61

APY-A-C06-201-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

62

APY-A-C08-221-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

63

APY-A-C08-251-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

64

APY-A-C1-281-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

65

APY-A-C1-321-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

66

APY-A-C1-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

67

APY-A-C1-351-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

68

APY-A-C2-401-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

69

APY-A-C3-451-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

70

APY-A-C3-501-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

71

APY-A-C3-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

72

APY-A-C3-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

73

APY-A-C4-561-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

74

APY-A-C4-601-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

75

APY-A-C4-631-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

76

APY-A-C4-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

77

APY-A-C4-502-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

78

APY-A-C5-701-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

79

APY-A-C5-562-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

80

APY-A-C5-801-D

Động cơ khí nén

Pneumatic actuator

Airpower Việt Nam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANHNGHISON là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255