LIST CODE MINIMAX 

92

FMZ 5000 mod S communication card

Part no.: 909367 

Minimax Vietnam

93

FMZ 5000 mod S spark test card

Part no.: 909366

Minimax Vietnam

94

FMZ 5000 mod S card fire brigade periphery

Part no.: 909365

Minimax Vietnam

95

FMZ 5000 Loop AP XP module

Part no.: 906185 

Minimax Vietnam

96

FMZ 5000 Loop AP XP redundant module

Part no.: 906186

Minimax Vietnam

97

Conventional detector module

Part no.: 901773 

Minimax Vietnam

98

Control group module

Part no.: 901673 

Minimax Vietnam

99

FMZ 5000 8 Relay module

Part no.: 901595

Minimax Vietnam

100

FMZ 5000 Impulse valve reset module

Part no.: 908324

Minimax Vietnam

101

FMZ 5000 ground fault module

Part no.: 800096

Minimax Vietnam

102

FMZ 5000 power distribution module

Part no.: 904093 

Minimax Vietnam

103

Reflex module

Part no.: 906262

Minimax Vietnam

104

FMZ 5000 spark test 8 module

Part no.: 906980 

Minimax Vietnam

105

FMZ 5000 MxNet module

Part no.: 904877

Minimax Vietnam

106

Module LWL-RS485 converter MxNet

Part no.: 922034

Minimax Vietnam

107

FMZ 5000 WEBmodule N cpl.

Part no.: 914365

Minimax Vietnam

108

FMZ 5000 WEBmodule S cpl

Part no.: 914366

Minimax Vietnam

109

FMZ 5000 remote transmission unit module 

Part no.: 901969 

Minimax Vietnam

110

FMZ 5000 SIO1 module

Part no.: 903466

Minimax Vietnam

111

FMZ 5000 SIO3 module

Part no.: 903467

Minimax Vietnam

112

FMZ 5000 Modbus module

Part no.: 904566 

Minimax Vietnam

113

FMZ 5000 Modbus RS-485 module

Part no.: 906853

Minimax Vietnam

114

24 V to 9 V voltage converter module

24 V to 9 V voltage converter module

Minimax Vietnam

115

FMZ 5000 reverse voltage module

Part no.: 915945

Minimax Vietnam

116

Card interface module V11

Part no.: 852278

Minimax Vietnam

117

Safety barrier Ex Loop AP 24 V

Part no.: 901324 

Minimax Vietnam

118

Safety barrier Ex isolated 24 V 2 channel

Part no.: 922689

Minimax Vietnam

119

Safety barrier SBEx-9

Part no.: 933093

Minimax Vietnam

120

Central card 

Part no.: 910708

Minimax Vietnam

121

FMZ 5000 central card redundant

Part no.: 910707

Minimax Vietnam

122

CompactFlash 256 MB memory card

Part no.: 905881 

Minimax Vietnam

123

FMZ 5000 zone operating panel card

Part no.: 901518

Minimax Vietnam

124

Module COM Server LC

Part no.: 927633

Minimax Vietnam

125

Cable loom FMZ 5000 mod S relaycard

Part no.: 913673

Minimax Vietnam

126

Wiring harness 10 pol. L700 2 socket st.

Part no.: 903942

Minimax Vietnam

127

Cable kit FMZ 5000 mod XL module extent.

Part no.: 905113

Minimax Vietnam

128

Front plate FMZ 5000 BBF

Part no.: 901733

Minimax Vietnam

129

Front plate FMZ 5000 printer AP 1200

Part no.: 906231

Minimax Vietnam

130

Dummy plate 1U

Part no.: 905492

Minimax Vietnam

131

Dummy plate 2U

Part no.: 902411

Minimax Vietnam

132

Dummy plate 3U

Part no.: 902412

Minimax Vietnam

133

Dummy plate 4U

Part no.: 902413

Minimax Vietnam

134

Dummy plate 5U

Part no.: 902414

Minimax Vietnam

135

Printer FMZ 5000 AP 1200

Part no.: 906263 

Minimax Vietnam

136

Printer FMZ 5000 AP 1200 complete

Part no.: 907345

Minimax Vietnam

137

Printer FMZ 5000 AP 1200 Chinese

Part no.: 917903

Minimax Vietnam

138

Printer FMZ 5000 AP 1200 Chinese complete

Part no.: 917106

Minimax Vietnam

139

Printer FMZ 5000 AP 1200 Cyrillic

Part no.: 917925

Minimax Vietnam

140

Printer FMZ 5000 AP 1200 Cyrillic complete

Part no.: 917926

Minimax Vietnam

141

Mounting kit printer AP 1200

Part no.: 907344 

Minimax Vietnam

142

Printer FMZ 5000

Part no.: 902286

Minimax Vietnam

143

Power supply unit NT5100 3A

Part no.: 908452

Minimax Vietnam

144

Power supply unit NT5100 8A

Part no.: 908453

Minimax Vietnam

145

Power supply unit NT5100 12A

Part no.: 908454

Minimax Vietnam

146

Power supply unit NT5000 5A

Part no.: 901037 

Minimax Vietnam

147

Power supply unit NT5000 15A

Part no.: 901038

Minimax Vietnam

148

Power supply unit HMA30 S05

Part no.: 904769 

Minimax Vietnam

149

Power supply AESI 2403

Part no.: 926088

Minimax Vietnam

150

Power supply AES 2406

Part no.: 926089

Minimax Vietnam

151

Battery 2.1 Ah

Part no.: 927121

Minimax Vietnam

152

Battery 7.2 Ah

Part no.: 927122

Minimax Vietnam

153

Battery 12 Ah

Part no.: 927481

Minimax Vietnam

154

Battery 18 Ah

Part no.: 927123 

Minimax Vietnam

155

Battery 26 Ah

Part no.: 927125

Minimax Vietnam

156

Battery 45 Ah

Part no.: 927126

Minimax Vietnam

157

Battery 65 Ah

Part no.: 927124

Minimax Vietnam

158

Battery 85 Ah

Part no.: 801758

Minimax Vietnam

159

Battery 100 Ah

Part no.: 927127

Minimax Vietnam

160

Battery 115 Ah

Part no.: 800775

Minimax Vietnam

161

Ribbon cable 10 wire

Part no.: 853805

Minimax Vietnam

162

Ribbon cable, round, shielded 20 wire

Part no.: 800315

Minimax Vietnam

163

Ribbon cable shielded 20 wire

Part no.: 784157

Minimax Vietnam

164

Female connector 2 x 5 pol.

Part no.: 796759

Minimax Vietnam

165

Female connector 2 x 10 pol.

Part no.: 784170

Minimax Vietnam

166

Plug pressure compensation PG 29

Part no.: 905417

Minimax Vietnam

167

Cable set FMZ 5000 mod S Relay card

Part no.: 913673

Minimax Vietnam

168

Cable set FMZ 5000 Front plate extension

Part no.: 903942

Minimax Vietnam

169

Cable set FMZ 5000 mod XL Module extension

Part no.: 905113

Minimax Vietnam

170

Fire protection housing F 30 FMZ 5000 mod 12

Part no.: 917789

Minimax Vietnam

171

Fire protection housing F 30 FMZ 5000 mod 4

Part no.: 917788

Minimax Vietnam

172

Key set BMA control panel

Part no.: 917687

Minimax Vietnam

173

Fire alarm panel SOLID SDE Spark Detection Suppression Configuration 1

Part no.: 919085 

Minimax Vietnam

174

Fire alarm panel SOLID CFS Clean Fire Suppression Configuration 2

Part no.: 920819

Minimax Vietnam

175

Fire alarm panel SOLID CPS Cabinet Protection System Configuration 2

Part no.: 920820

Minimax Vietnam

176

Fire alarm panel SOLID MTP Machine Tool Protection Configuration 1

Part no.: 920821

Minimax Vietnam

177

Relay expansion card 8

Part no.: 802587

Minimax Vietnam

178

Relay expansion card 8TQ

Part no.: 800843

Minimax Vietnam

179

Limit switch ÜWA FMZ - M20x1,5

Part no.: 790400 [Limit switch, red]

Minimax Vietnam

180

Limit switch ÜWA FMZ - M20x1,5

Part no.: 880214 [Limit switch, black]

Minimax Vietnam

181

Limit switch ÜWA FMZ - M20x1,5

Part no.: 906973 [SUX5000 AP]

Minimax Vietnam

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255