Van Bi (Ball Valve)

1. Van bi điều khiển bằng tay HKI-55I (Manually operated ball valve HKI-55I)

·Mô tả sản phẩm: Van bi 3 mảnh áp suất PN63 làm từ thép không gỉ, có mặt bích lắp đặt theo tiêu chuẩn DIN/ISO và ren nội theo tiêu chuẩn ISO7/1.

·LIST CODE:      

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

HKI-55I - 1/4 - 11 - F03

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 3/8 - 12,5 - F03

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 1/2 - 15 - F03 / F04

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 3/4 - 20 - F04 / F05

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 1/0 - 25 - F04 - F05

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 1 1/4 - 32 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 1 1/2 - 40 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 2/0 - 50 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 2 1/2 - 65 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 3/0 - 80 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

HKI-55I - 4/0 - 100 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55I

Manually operated ball valve HKI-55I

Airpower Việt Nam

2. Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A (Manually operated ball valve HKI-55A)

·Mô tả sản phẩm: Van bi 3 mảnh áp suất PN63 làm từ thép không gỉ, có mặt bích lắp đặt theo tiêu chuẩn DIN/ISO và đầu hàn.

·LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

HKI -55A - 1/4 - 11 - F03

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 3/8 - 12,5 - F03

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 1/2 - 15 - F03 / F04

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI-55A - 3/4 - 20 - F04 / F05

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 1/0 - 25 - F04 / F05

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 1 1/4 - 32 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 1 1/2 - 40 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 2/0 - 50 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 2 1/2 - 65 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

HKI -55A - 3/0 - 80 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-55A

Manually operated ball valve HKI-55A

Airpower Việt Nam

3. Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I (Manually operated ball valve HKI-56I).

·Mô tả sản phẩm: Van bi 2 mảnh làm từ thép không gỉ, có mặt bích lắp đặt theo tiêu chuẩn DIN/ISO và ren nội.

·LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

HKI -56I - 1/4 - 11,5 - F03

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI -56I - 3/8 - 12,5 - F03

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 1/2 - 15 - F03 / F04

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 3/4 - 20 - F03 / F04

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 1/0 - 25 - F04 / F05

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 1 1/4 - 32 - F04 / F05

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HK-56I - 1 1/2 - 40 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 2/0 - 50 - F05 / F07

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 2 1/2 - 65 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 3/0 - 76 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

HKI-56I - 4/0 - 94 - F07 / F10

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-56I

Manually operated ball valve HKI-56I

Airpower Việt Nam

4. Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W (Manually operated ball valve HKI-58W)

  • Mô tả sản phẩm: Van cầu mặt bích nhỏ gọn làm từ thép không gỉ, có mặt bích lắp đặt theo tiêu chuẩn DIN/ISO.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

HKI-58W - DN15 - 1/2 - 15 - F03/F04 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN20 - 3/4 - 20 - F03/F04 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKM-58W-1/0-025-F04/F05-

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN32 - 1 1/4 - 32 - F04/F05 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN40 - 1 1/2 - 40 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN50 - 2/0 - 50 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN65 - 2 1/2 - 65 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN80 - 3/0 - 76 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

HKI-58W - DN100 - 4/0 - 94 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-58W

Manually operated ball valve HKI-58W

Airpower Việt Nam

5. Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L (Manually operated ball valve HKI-71T/L)

  • Mô tả sản phẩm: Van cầu 3 mảnh làm từ thép không gỉ, có nền đặt theo tiêu chuẩn DIN/ISO, có lỗ T hoặc L, và ren nội.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

HKI-71T-DN8-1/4-9,5-F03/F04-

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI-71T- DN10 - 3/8 - 11,0 - F03/F04 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN15 - 1/2 - 12,0 - F03/F04 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN20 - 3/4 - 15,0 - F04/F05 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN25 - 1/0 - 20,0 - F04/F05 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI-71T - DN32 -1 1/4 - 25,0 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI-71T - DN40 - 1 1/2 - 32,0 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN50 - 2/0 - 40,0 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN65 - 2 1/2 - 49,0 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN80 - 3/0 - 60,0 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71T - DN100 - 4/0 - 75,0 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L-DN8-1/4-9,5-F03/F04-

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L- DN10 - 3/8 - 11,0 - F03/F04 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN15 - 1/2 - 12,0 - F03/F04 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN20 - 3/4 - 15,0 - F04/F05 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN25 - 1/0 - 20,0 - F04/F05 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN32 -1 1/4 - 25,0 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN40 - 1 1/2 - 32,0 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN50 - 2/0 - 40,0 - F05/F07 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN65 - 2 1/2 - 49,0 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN80 - 3/0 - 60,0 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

HKI -71L - DN100 - 4/0 - 75,0 - F07/F10 -

Van bi được điều khiển bằng tay HKI-71T/L

Manually operated ball valve HKI-71T/L

Airpower Việt Nam

XEM THÊM SẢN PHẨM


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:
 Messenger

 Zalo: 091 147 2255