MEP SPA là một công ty của Tập đoàn MEPGroup dẫn đầu trong lĩnh vực máy và hệ thống cắt kim loại.

Là một  công ty không ngừng phát triển, MEP luôn dẫn đầu trong các cuộc cạnh tranh và là công ty hàng đầu trên tất cả các thị trường chính trên thế giới.

MEP có trụ sở tại vùng Marche của Ý. Kể từ năm 1964, MEP đã thiết kế và sản xuất máy cưa kim loại có chất lượng vượt trội, ở cả phiên bản tiêu chuẩn và tùy chỉnh cho các ứng dụng thủ công, bán tự động và tự động.

Hơn 150.000 trong số các máy móc được sản xuất bởi MEP đã được lắp đặt trên khắp thế giới, và xuất khẩu của công ty đến năm Châu lục.

Sản phẩm

No

Sản phẩm

Dòng tương ứng

1

Máy cưa thủ công

 • cắt từ 0° đến 60° ở bên trái
 • cắt từ -45° đến + 60°
 • cắt từ 45° phải sang 60° trái
 • cắt từ 60° trái sang 45° phải
 • cắt kim loại từ 0° đến 45° trái
 • cắt kim loại từ 45 ° phải sang 45° trái
 • cắt nhôm và hợp kim nhẹ từ 45° phải sang 45° trái
 • PH211-1
 • PH261-1
 • PH262
 • SHARK 281
 • SHARK 282
 • TIGER 352/MA
 • FALCON 251
 • FALCON 302
 • FALCON 352/MA
 • COBRA 352/MA
 • WILLY 225

2

Cưa trọng lực

 • cắt từ 0 ° đến 60 ° ở bên trái
 • cắt từ -45 ° đến + 60 °
 • cắt từ 0 ° lên đến 60 ° trái
 • cắt từ 45 ° phải đến 60 ° trái
 • cắt từ 60 ° sang trái sang 45 ° phải
 • PH211-1 HB
 • PH261-1 HB
 • PH262/HB
 • SHARK 281 CCS
 • SHARK 282 CCS
 • SHARK 332-1 CCS

3

Cưa bán tự động

 • cắt trái từ 0° đến 60°
 • cắt từ 45° phải sang 60° trái
 • cắt ống, cấu hình và dầm ở 0°
 • cắt giữa 60° trái và 60° phải
 • cắt thép từ 60° trái sang phải 45°
 • cắt thép từ 60 ° trái sang 45 °
 • cắt từ 45° phải sang trái 45° phải và đầu nghiêng từ 0 ° sang trái 45 °
 • cắt ống đặc / cấu trúc - phần ống tròn / vuông / chữ nhật / rỗng ở 0 °
 • cắt kim loại, vật liệu đen & kim loại màu để cắt cấu trúc / kết cấu rắn - tiết diện ống tròn / vuông / chữ nhật / rỗng ở 0 °
 • SHARK 281 SXI EVO
 • SHARK 282 SXI EVO
 • SHARK 332-1 SXI EVO
 • SHARK 382-1 SXI EVO
 • SHARK 452-1 SXI EVO
 • SHARK 512 SXI EVO
 • SHARK 652 SXI H 5.0
 • TIGER 352 SX EVO
 • TIGER 372 SX EVO
 • COBRA 352 SX EVO
 • THOR 450
 • THOR 560
 • THOR 660
 • THOR 860
 • THOR 1020

4

Máy Cưa tự động

cắt ống sắt, biên dạng và dầm.

 • cắt vật liệu cắt hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật
 • chế độ tự động, bán tự động và thủ công để cắt từ 0° đến 60° trái / 45° phải sang 60° trái / 60° trái sang 45° phải / 45° phải sang 45° trái / 0° sang 45° trái
 • cắt 0 ° trên các cấu hình và các bộ phận rắn bằng thép kết cấu, thép không gỉ và hợp kim
 • cắt đặc / kết cấu - tiết diện ống tròn / vuông / hình chữ nhật / rỗng - kim loại, vật liệu đen & màu ở 0 °

 

 • SHARK 332 RC KONNECT
 • TIGER 372 CNC LR 4.0 RC
 • TIGER 402 CNC HR 4.0 RC
 • SHARK 281 NC 5.0
 • SHARK 331-1 NC 5.0 SPIDER
 • SHARK 332-1 NC 5.0
 • SHARK 230-1 NC HS 5.0
 • SHARK 350 NC HS 5.0
 • SHARK 350 CNC HS 4.0
 • SHARK 420 CNC HS 4.0
 • SHARK 660 CNC HS 4.0
 • TIGER 352 NC 5.0
 • COBRA 352 NC 5.0
 • TIGER 372 CNC LR 4.0
 • TIGER 402 CNC HR 4.0
 • VELOCEX 65
 • VELOCEX 80
 • VELOCEX 100
 • VELOCEX 125
 • VELOCEX 150

5

Phụ kiện

 • CB6001 - BAR CHUTE LOADING MAGAZINE 6000 MM