MINIMAX- ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG VIỆT NAM

741

Relay module KMX5000 RK

Part no.: 906361

Minimax Vietnam

742

KMX5000 AP communication module

Part no.: 905883 

Minimax Vietnam

743

KMX5000 AP Ex communication module

Part no.: 912086

Minimax Vietnam

744

Relay module KMX5000 RK 3GD

Part no.: 925999

Minimax Vietnam

745

Air shield MX5000 pulse

Part no.: 919551

Minimax Vietnam

746

Pulse air purging unit 

Part no.: 919510 

Minimax Vietnam

747

Hose 8x6 PA FL 

Part no.: 845956  

Minimax Vietnam

748

Hose 8x6 PUN ANTISTAT (Ex) 

Part no.: 919560  

Minimax Vietnam

749

Gland G1/4“-6 (6 mm hose) 

Part no.: 918669   

Minimax Vietnam

750

Hose 6x4 PUN ANTISTAT (Ex)

Part no.: 919559   

Minimax Vietnam

751

Fitting IQSG-G1/2“-8 (8 mm hose) 

Part no.: 919554

Minimax Vietnam

752

Coupling connector NW7,2 G1/2“

Part no.: 919555

Minimax Vietnam

753

Pulse air purging unit

Part no.: 919510

Minimax Vietnam

754

Fitting IQSG-G1/2“-8 (8 mm hose) 

Part no.: 919554

Minimax Vietnam

755

Coupling connector NW7,2 G1/2“ 

Part no.: 919555

Minimax Vietnam

756

Hose 8x6 PA FL 

Part no.: 919556

Minimax Vietnam

757

Pulse air purging unit 24 V

Part no.: 922988

Minimax Vietnam

758

Sample case UniVario

Part no.: 934772

Minimax Vietnam

759

Isolator ISX 284 3GD

Part no.: 915864

Minimax Vietnam

760

Air shield MX5000

Part no.: 914322

Minimax Vietnam

761

Air shield MX5000

Part no.: 923137

Minimax Vietnam

762

Weather protection MX5000 complete

Part no.: 910134

Minimax Vietnam

763

Dust protection cap MX5000

Part no.: 921694

Minimax Vietnam

764

Reflector ring FMX5000 UV / IR

Part no.: 908351

Minimax Vietnam

765

Adapter WMX5000 heat detector tester

Part no.: 923818 

Minimax Vietnam

766

FMX3511

Part no.: 801618

Minimax Vietnam

767

FMX3511 BG

Part no.: 891319

Minimax Vietnam

768

FMX3511 console

Part no.: 801609

Minimax Vietnam

769

FMX3511 console LSP

Part no.: 801610

Minimax Vietnam

770

Hose 6x4 PUN

Part no.: 914329

Minimax Vietnam

771

FMX3511 SF

Part no.: 801619

Minimax Vietnam

772

FMX3511 0,2 sec

Part no.: 902767

Minimax Vietnam

773

FMX3501 Ex

Part no.: 903133

Minimax Vietnam

774

UMX3001 Ex

Part no.: 903802

Minimax Vietnam

775

Mounting device console 80x75 Ø54 (3.1x2.9 Ø 2.1 inch)

Part no.: 902898

Minimax Vietnam

776

Mounting device console 125x80 Ø60 (4.9x3.1 Ø 2.3 inch)

Part no.: 801280

Minimax Vietnam

777

Mounting device console 125x80 Ø60  

Part no.: 801069

Minimax Vietnam

778

Countersunk screw DIN923-M5x10 St  

Part no.: 835703

Minimax Vietnam

779

Self-taping screw DIN7981 C4.2x16  

Part no.: 885080

Minimax Vietnam

780

Blind rivet 3.2x16 alu  

Part no.: 885078

Minimax Vietnam

781

O-ring 70x3 Viton 70°SH  

Part no.: 800774

Minimax Vietnam

782

Hex screw DIN933-M8x20-A2  

Part no.: 772552

Minimax Vietnam

783

Spring washer DIN127 B8-1.4310  

Part no.: 820707

Minimax Vietnam

784

Mounting device console 125x80 Ø60 (4.9x3.1 Ø 2.3 inch) LSP

Part no.: 801281

Minimax Vietnam

785

Mounting device console 125x80 Ø60 LSP

Part no.: 801298 

Minimax Vietnam

786

Mounting device bracket with insulation

Part no.: 801284

Minimax Vietnam

787

Oval-head screw M8x12-1.4301  

Part no.: 800596 

Minimax Vietnam

788

Hex. nut DIN934-M8-A2/A4  

Part no.: 820781 

Minimax Vietnam

789

Set disk mounting 90 °C (194 °F)

Part no.: 891848

Minimax Vietnam

790

Flushing air device

Part no.: 907822

Minimax Vietnam

791

Sun screen FMX3511/FMX3501 Ex

Part no.: 801277

Minimax Vietnam

792

Split cable gland QVT 32

Part no.: 934325

Minimax Vietnam

793

AMX4004

Part no.: 909244

Minimax Vietnam

794

AMX4004 IT AP

Part no.: 921108

Minimax Vietnam

795

Optical smoke detector OMX1002C HS 1HU 

Part no.: 906324 

Minimax Vietnam

796

Optical smoke detector OMX1002C VHS 1HU 

Part no.: 910389 

Minimax Vietnam

797

AMX4004 WEA 

Part no.: 909043

Minimax Vietnam

798

Optical smoke detector OMX1002C 1HU

Part no.: 906323

Minimax Vietnam

799

Optical smoke detector OMX1002C HS 1HU

Part no.: 906324

Minimax Vietnam

800

Ionisation smoke detector IMX1002E 1HU

Part no.: 909491

Minimax Vietnam

801

Carbon monoxide gas detector GMX1002 CO 1HU

Part no.: 909492

Minimax Vietnam

802

AMX5001

Part no.: 908095 

Minimax Vietnam

803

AMX5002

Part no.: 908096 

Minimax Vietnam

804

AMX5101

Part no.: 908097 

Minimax Vietnam

805

AMX5102

Part no.: 908098 

Minimax Vietnam

806

Smoke sensor OMX5005

Part no.: 908099 

Minimax Vietnam

807

Smoke sensor OMX5010

Part no.: 908100 

Minimax Vietnam

808

Smoke sensor OMX5020

Part no.: 908101

Minimax Vietnam

809

Detector interface AMX1002 IF

Part no.: 908102

Minimax Vietnam

810

Optical smoke detector OMX1002 C

Part no.: 801226

Minimax Vietnam

811

ptical smoke detector OMX1002C HS

Part no.: 904639

Minimax Vietnam

812

Ionisation smoke detector IMX1002E

Part no.: 797144

Minimax Vietnam

813

Carbon monoxide gas detector GMX1002 CO

Part no.: 900959

Minimax Vietnam

814

Aspirating smoke detectors AMX5004C

Part no.: 923277

Minimax Vietnam

815

Memory card SD HELIOS AMX5004C

Part no.: 925156

Minimax Vietnam

816

Relay-interface module KMX5006RK

Part no.: 924106

Minimax Vietnam

817

Smoke sensor OMX5020S 

Part no.: 924107 

Minimax Vietnam

818

Air flow sensor AFS 32 

Part no.: 925155 

Minimax Vietnam

819

Accessories HELIOS AMX5x01 US

Part no.: 910977

Minimax Vietnam

820

Accessories HELIOS AMX5x02 US

Part no.: 911660

Minimax Vietnam

821

LaserFocus VLF-250

Part no.: 908495

Minimax Vietnam

822

Pipe 25 x 1.5 mm (98 x 0.06 inch)

Part no.: 905253

Minimax Vietnam

823

Sleeve 25 mm (98 inch)

Part no.: 905264

Minimax Vietnam

824

Adhesive cap 25 mm (98 inch)

Part no.: 905263

Minimax Vietnam

825

Elbow 90° 25 x 15 mm (98 x 0.59 inch)

Part no.: 905255

Minimax Vietnam

826

Bend 90° 25 x 50 mm (98 x 1.97 inch)

Part no.: 905254

Minimax Vietnam

827

Elbow 45° 25 x 6 mm (98 x 0.23 inch)

Part no.: 905256

Minimax Vietnam

828

T-piece 90° 3 x 25 mm (0.11 x 98 inch)

Part no.: 905262

Minimax Vietnam

829

Coupling 25 mm (98 inch)

Part no.: 905265

Minimax Vietnam

830

Hose piece for active detector

Part no.: 904393

Minimax Vietnam

831

Hose flexible D21 grey

Part no.: 834784

Minimax Vietnam

832

Ceiling duct set, PVC, d=21.2

Part no.: 908699

Minimax Vietnam

833

Air duct set ASD

Part no.: 916325

Minimax Vietnam

834

Pipe clamp 25 - 28 mm (0.98 - 1.10 inch)

Part no.: 905266

Minimax Vietnam

835

Sampling hole clip d=2.0 mm (0.08 inch) red 

Part no.: 908331

Minimax Vietnam

836

Sampling hole clip d=2.5 mm (0.09 inch) red 

Part no.: 908332

Minimax Vietnam

837

Sampling hole clip d=3.0 mm (0.11 inch) red 

Part no.: 908333

Minimax Vietnam

838

Sampling hole clip d=3.5 mm (0.14 inch) red 

Part no.: 908334

Minimax Vietnam

839

Sampling hole clip d=4.0 mm (0.16 inch) red 

Part no.: 908335 

Minimax Vietnam

840

Sampling hole clip d=4.5 mm (0.18 inch) red 

Part no.: 908336

Minimax Vietnam

841

Sampling hole clip d=5.0 mm (0.19 inch) red 

Part no.: 908337

Minimax Vietnam

842

Sampling hole clip d=5.5 mm (0.22 inch) red 

Part no.: 908338

Minimax Vietnam

843

Sampling hole clip d=6.0 mm (0.24 inch) red 

Part no.: 908339

Minimax Vietnam

844

Sampling hole clip d=6.5 mm (0.26 inch) red 

Part no.: 908340

Minimax Vietnam

845

Sampling hole clip d=7.0 mm (0.28 inch) red 

Part no.: 908341

Minimax Vietnam

846

Sampling hole revision red

Part no.: 908342

Minimax Vietnam

847

Adhesive: PVC glue 

Part no.: 905267

Minimax Vietnam

848

Adhesive: PVC glue

Part no.: 922714

Minimax Vietnam

849

PVC cleaner

Part no.: 905269

Minimax Vietnam

850

Pipe cutter plastic pipe + hose

Part no.: 905281

Minimax Vietnam

851

hree-way ball valve, d=25 mm (0.98 inch)

Part no.: 908548

Minimax Vietnam

852

Three-way ball valve, d=25 mm (0.98 inch)

Part no.: 908548

Minimax Vietnam

853

Pipe blow-valve, PVC, automatic

Part no.: 908721

Minimax Vietnam

854

Compressed-air connection for PVC-DWK
d=25 mm (0.98 inch)

Part no.: 908722

Minimax Vietnam

855

Sampling fitting set with heater, PVC, red

Part no.: 908723 

Minimax Vietnam

856

Sampling fitting set with heater, PVC, blue

Part no.: 908725 

Minimax Vietnam

857

Sampling fitting set with heater, PVC, green

Part no.: 908726

Minimax Vietnam

858

Sampling fitting set with heater, PVC, black

Part no.: 908728

Minimax Vietnam

859

Sampling fitting set with heater, PVC, brown

Part no.: 908730

Minimax Vietnam

860

Cable connector set, PVC

Part no.: 908731

Minimax Vietnam

861

Silicone wire, black

Part no.: 908732

Minimax Vietnam

862

Silicone wire, white

Part no.: 908733

Minimax Vietnam

863

Filter box (small), d=25 mm (0.98 inch)

Part no.: 908734

Minimax Vietnam

864

Filter box (small)

Part no.: 908740

Minimax Vietnam

865

Filter box (large) d=25

Part no.: 908735

Minimax Vietnam

866

Filter mat block fine stage

Part no.: 908741

Minimax Vietnam

867

Filter active detector

Part no.: 900341

Minimax Vietnam

868

Dust trap box d=25 mm (0.98 inch)

Part no.: 908736

Minimax Vietnam

869

Dust separator, cyclone d=25 mm
(0.98 inch)

Part no.: 908737

Minimax Vietnam

870

Automatic blow-out device ADB 01A

Part no.: 908700

Minimax Vietnam

871

Water retaining box, standard

Part no.: 908738

Minimax Vietnam

872

Detonation flame arrester

Part no.: 908739

Minimax Vietnam

Xem thêm sản phẩm tại đây


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255